Undvik brandrisk för 9V-batterier

Det finns några saker att tänka på för att undvika att 9-voltsbatterier orsakar brand.

  • Sätt en bit tejp över plus- och minuspolen innan du kastar dem, annars kan de orsaka brand.
  • Samla och förvara använda batterier i en behållare av glas med lock som går att stänga, eller annat värmetåligt material, fram till dess att du ska lämna dem i småelsboxen, på återvinningscentralen eller i en batteribox.

Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batterier. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och det uppstår värme tillräcklig för att det ska börja brinna. Även svaga eller urladdade batterier kan ha tillräckligt med energi kvar för att orsaka brand.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.