Utredning avfallstaxa 2023

Bilagor till beslutsärende vid styrelsemöte i Reko Sundsvall 24 september: Reviderad konstruktion avfallstaxa 2023.

Tjänsteärende – Reviderad konstruktion avfallstaxa från och med 2023
Bilaga 1 Förslag taxa behovstömning_utan siffror
Bilaga 2 Avfallstaxa 2021 med överstrykning

2021-09-24 protokoll 4, Reko Sundsvall: se § 32
2021-10-22, protokoll Stadsbacken AB se § 98: Reviderad konstruktion av avfallstaxan

Sundsvalls kommuns avfallsplan med bilagor

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.