Utredning avfallstaxa 2023

Bilagor till beslutsärende vid styrelsemöte i Reko Sundsvall 24 september: Reviderad konstruktion avfallstaxa 2023.

PM taxekonstruktion Sundsvall 22 jan
Nuläges- och omvärldsanalys 2020-10-06
Sundsvalls kommuns avfallsplan med bilagor

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.