Utskick till dig som äger ett flerbostadshus

Du som fastighetsägare av flerbostadshus får ett utskick från oss på MittSverige och Avfall. I utskicket får du information om förändringar kring insamling av förpackningsavfall, som kommer träda i kraft vid årsskiftet.

Från årsskiftet är det bara de entreprenörer som är auktoriserade, alltså godkända av MittSverige Vatten och Avfall, som får samla in förpackningar från hushåll. Du som är fastighetsägare behöver kontakta någon av dessa entreprenörer. Varje entreprenör sätter sin egen prislista. Du har direktkontakt med entreprenören och får fakturor direkt från dem.

Du hittar alla godkända entreprenörer genom att följa länken nedan. Vi uppdaterar listan löpande.

Information till fastighetsägare av flerbostadshus

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.