Vad kostar din anslutning?

Välj kommun
För vilka tjänster gäller anslutningen?
Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som skall anslutas För bostadsfastighet med högst två lägenheter maximeras den avgiftspliktiga tomtytan till 1500 m².
Antal lägenheter i fastigheten som skall anslutas En normal villa räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften.

Beräknar avgift

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.