Våga, vinn och väx på MSVA

Medarbetare som vågar växa, är en vinst för individen, företaget och samhället. Genom att uppmuntra interna karriärsteg och samarbeta med utbildning för kommande kollegor strävar MittSverige Vatten & Avfall efter att vara en arbetsplats där anställda trivs, kan använda hela sitt kunnande och ser en ljus framtid.

Projektledare Christer Persson arbetade länge som rörläggare och trivdes med uppdragen som innebar frihet under ansvar och en inblick i många olika områden. Men när ryggen började krångla, insåg han att det inte skulle fungera för honom att fortsätta inom yrket. Åtminstone inte med den kraft han ville ha och ge, berättar han.

Jag hade även börjat känna en vilja till någon form av personlig utveckling, kanske genom att få en bredare syn på vad vi gör inom MittSverige Vatten & Avfall (MSVA). Men att jag slutligen tog steget till projektledare berodde framför allt på att jag fick chansen!

Utvecklande karriärsteg som inspirerar

Sedan två år har Christer den tjänst han blev tipsad om och uppmuntrad att söka. Han använder sitt kunnande från rörläggaråren och har byggt på med kunskap som stärkt två viktiga förmågor: att kunna skapa struktur och vara flexibel.

Det gäller att kunna skapa ett flöde där allt blir gjort i rätt tid och inget blir bortglömt, samtidigt som det nästan alltid inträffar oplanerade saker – som ibland är akuta. Men vi tar hjälp av varandras expertis för att tillsammans komma fram till bra lösningar.

Under 2021 har Christer varit biträdande projektledare för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten. Att kunna ta sin samlade erfarenhet och göra något nytt av den, känns betydelsefullt.

Dels gav det mig ju den här chansen att vara kvar hos samma arbetsgivare och det vinner ju både företaget och jag som individ på. Dels hoppas jag att jag kan inspirera andra att se att det finns möjligheter att utvecklas här, säger Christer.

Från frisör till drifttekniker

Drifttekniker Kristina Krånglin valde också att byta bana i yrkeslivet. Efter 22 år som frisör, övergav hon kemikalier som gjort henne allergisk för att ägna sig åt rent dricksvatten i stället. Utan att veta exakt vad hon gav sig in på, började Kristina en tvåårig utbildning till vatten- och miljötekniker på yrkeshögskolan SKY som MSVA har ett tätt samarbete med.

Jag trodde ju att frisör var det jag skulle bli och förbli när jag blev stor, så det var inte lätt att komma på något helt nytt som 40-åring. Jag valde yrkeshögskola för att jag ville komma direkt till jobb och att arbeta med vattenfrågor kändes rätt för framtiden. Och ju mer jag fick grotta ner mig i ämnet, desto intressantare blev det, säger hon.

Delar av utbildningen genomför studenterna på arbetsplatser och Kristina fick plats hos MSVA där hon ville vara för att få en både grundlig och bred insikt i branschen.

Det kändes även naturligt att välja MSVA eftersom de ligger i framkant med digitalisering och annan utveckling. Det var spännande att direkt få följa med ut och lära sig i verkligheten. Jag blev väldigt väl omhändertagen och fick svar på alla mina frågor, säger hon.

Lyckat samarbete ledde till arbete

Praktikperioden ledde till sommarjobb, som ledde till deltidsarbete hos MSVA under andra studieåret. Tack vare samarbetet mellan utbildningen och MSVA fick Kristina möjlighet att validera sin andra praktikperiod, alltså fortsätta arbeta och stämma av kunskaperna mot läroplanen för att visa att hon uppfyllt kraven och lärt sig lika mycket som hon skulle ha gjort under en praktik (som kallas LIA, lärande i arbete).

Det var fantastiskt bra för mig! Och jag fick höra att jag till och med lärde mig mer än vad som förväntades för att bli godkänd. Det märks verkligen att MSVA har varit med från starten av utbildningen och att samarbetet fungerar otroligt bra, säger Kristina.

När hon blev erbjuden att fortsätta som drifttekniker, fanns ingen tvekan. Nu kombinerar Kristina tillsynsrundor vid vattenverken med administration på kontoret.

Tänk att jag förut stod inomhus hela dagarna och kämpade mot klockan. Nu är mitt arbete väldigt fritt. Tre år har gått lika fort som ett knäpp med fingrarna! Ingen dag är den andra lik och jag trivs jättebra i vår arbetsgrupp. Här finns en otrolig kompetens och mitt intresse fortsätter att fördjupas varje dag, säger hon.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.