Våra återvinningscentraler – bara för privatpersoner

I Sundsvall finns tre återvinningscentraler för privatpersoner: Kretsloppsparken, Johannedals återvinningscentral och Svartviks återvinningscentral.

På återvinningscentralerna tar vi emot till exempel farligt avfall, grovsopor, trädgårdsavfall från privatpersoner. Du kan också lämna saker till återbruk i Sportoteket eller Erikshjälpen. Tänk på att företagare inte får lämna avfall på återvinningscentralerna. Läs mer via länkarna nedanför.

Våra återvinningscentraler
Information till företagare

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.