Vårflod – höga vattenflöden

I slutet av förra veckan och den gångna helgen kom snösmältningen igång på allvar. Kommer det upp vatten via en golvbrunn i din källare ska du kontakta oss.

Det är framförallt mindre vattendrag som har höga nivåer, till exempel Sättnaån, Gnarpsån och Ljustorpsån. Vi har säkrat runt våra anläggningar i de områden som har höga vattennivåer. Även om det lugnat ner sig nu räknar vi inte med att det är över förrän snösmältningen i fjällen börjar avta. Vi har därför extra tillsyn på våra anläggningar och förbereder oss på höga flöden i Ljungan och Indalsälven.

Några tips:

  • Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
  • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
  • Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
  • Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
  • Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn vid din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
  • Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
  • Se upp för snö- och isras från tak.
  • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
  • Vid en akut nödsituation – ring 112.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.