Varför har jag inte fått lära mig det här i skolan?

Tisdag 24 maj bjuder vi in avgångsklasserna på Timrå gymnasium till evenemanget Välkommen till vuxenlivet. En dag där eleverna får chansen att fylla på kunskaper om allt ifrån hållbarhet med hur man tar hand om sitt avlopp och minimerar avfall till vardagsekonomi, kontakter med arbetsgivare, säkerhet i hemmet och hälsa. Det blir också en ingång till hur man på sikt ska tänka runt sin pension.

Vägen mot vuxenlivet kan kännas svajig. Nu ger vi ungdomar koll på viktiga vuxengrejer, innan det strular till sig i onödan. Den 24 maj får 98 elever i avgångsklasserna på Timrå gymnasium möjlighet att fylla på sina kunskaper i en rad viktiga vardagsfrågor. Då arrangeras evenemanget Välkommen till vuxenlivet för första gången.

Vi vill ge eleverna viktig kunskap som inte är självklar på det ordinarie skolschemat. Om bara några dagar är det dags att ge sig ut och möta vuxenlivet på egna ben och vi vill att de ska vara redo, säger Anneli Wikner, vd på MittSverige Vatten & Avfall.

Det är MittSverige Vatten & Avfall, Timråbo och Timrå Gymnasium som gemensamt tar initiativ till dagen och bjuder in eleverna i samarbete med flera aktörer som jobbar med de viktiga frågor som eleverna ofta ställs inför efter skolan.

Vår ambition är att samla så många viktiga så många viktiga aktörer som möjligt under ett och samma paraply. Tillsammans ska vi försöka att göra ungdomarnas resa enklare, säger Micael Löfqvist, vd på Timråbo och tillika dagens moderator.

Under dagen deltar även:

  • Arbetsförmedlingen
  • Timrå gymnasium, elevhälsan
  • Pensionsmyndigheten
  • Räddningstjänsten
  • Skatteverket
  • Swedbank
  • Timrå kommun, avfall
  • Uniflex

Det här upplägget med allt samlat på en och samma dag passar oss perfekt. Vi vet att våra elever har många frågor och funderingar inför vad som väntar efter skolan, säger Susanne Wåger, rektor på Timrå gymnasium.

Upplägget för dagen är att eleverna träffar varje utställare under 20 minuter i mindre grupper enligt ett rullande schema. Gemensam uppstart och avslut i stor grupp.

välkommentillvuxenlivet.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.