Världstoalettdagen 19/11

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag som årligen uppmärksammar att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett.

Vi vill uppmärksamma världstoalettdagen genom att påminna dig om att det bara är kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ner i toaletten. Du får aldrig spola ner våtservetter till exempel. Till skillnad från toalettpapperet kan inte våtservetter lösas upp utan fastnar lätt och skapar stopp i rören. Våtservetter ska du kasta i soporna istället.

Stora skräp, som våtservetter, tops och bindor som spolas ner i avloppet gör inte bara så att det blir stopp i ledningarna men det kan också göra så att pumparna som används stannar. Om det händer kan orenat avloppsvatten behöva släppas ut i naturen under tiden som pumpen lagas, så tänk på att det är bara kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ner.

Ta hand om ditt avlopp

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.