Anslutning med LTA-station

En LTA-station är en pump som hjälper till när självfall inte räcker för att transportera spillvattnet.

När du betalat din faktura för anslutningen kan du beställa din LTA-station genom att kontakta kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00. Det är viktigt att du beställer din LTA-station senast två veckor innan du vill ha den levererad. Vi meddelar dig hur och när du får den levererad.

Om du omfattas av utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten och ska få en LTA-station så finns det information om LTA på en separat sida för Njurundakusten.

LTA Njurundakusten

När din LTA-station är levererad är det du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ner den på din tomt. Du har också ansvar för att ledningar dras och att elarbeten utförs av en behörig elektriker. Installationsmanual och checklistor hittar du nedan under fliken dokument.

Följande saker följer med

 • elskåp
 • stolpe
 • förhöjningsring
 • installationsmanual
 • muff för kabelrör
 • skjutmuff 160/60
 • förminskare 160/110
 • rörkoppling 63/40 till tryckslangen
  Ansvarsgränser

  Ansvarsgränser

Saker att tänka på vid installation

 • Välj entreprenör med omsorg. Ta reda på att entreprenören har rätt kompetens och erfarenhet av LTA-system. Ta gärna in flera offerter för att bilda dig en uppfattning om att kostnaden är rimlig.
 • Du får bara leda vatten för bad, dusch, tvätt, disk och toalett till LTA-stationen, inte regn- och dräneringsvatten.
 • Du som fastighetsägare är ansvarig för att skydda pumpen och ledningarna från frysning.
 • Elanslutningen till elskåpet ska göras av en behörig elektriker.
 • Följ installationsmanualen som levereras tillsammans med din LTA-station och ta hjälp av besiktningsprotokollet för LTA.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att servicepersonal kan komma åt
stationen för att åtgärda eventuella fel. Nedan listar vi det du behöver tänka på när
du ska placera din LTA-station. Tänk på att driftsättning sker inom 10 arbetsdagar
från beställning.

Säkerhet:

 • Gräv ner LTA-stationen på frostfritt djup eller skydda mot frost den på annat sätt, med
  till exempel isolering. Tänk på att även isolera locket.
 • Regnvatten ska kunna rinna bort från LTA-stationen.
 • Placera LTA-stationen på en plats där den inte riskerar att köras över av en bil.

Tillgänglighet:

 • Elskåpet ska placeras max 50 cm från LTA-stationen på medföljande stolpe eller
  monterat på husväggen max 5 meter från LTA-stationen. På husvägg ska den placeras
  minst 80 cm ovanför mark och inte inbyggt.
 • Elkabeln får ligga max 50 cm under färdig mark.
 • Elkablarna ska dras den kortaste vägen till elskåpet, inte runt LTA-stationen.

 • 1,5 meter runt din LTA-station ska ytan vara plan och fri från grov växtlighet och
  byggnationer. Det är för att den ska vara lätt att komma åt vid service och underhåll.
 • LTA-stationen ska vara placerad så att vi utan problem kan ta oss från en farbar väg
  fram till stationen med en kärra.
 • En sugbil ska kunna komma åt LTA-stationen. Om avståndet från en farbar väg är
  mer än 45 meter tar vi ut en extra avgift för tömning enligt samma princip som för
  kommunens avfallstaxa för extra meter vid slamtömning.
 • Om du under vintern drabbas av en driftstörning som behöver åtgärdas behöver du se
  till att det är skottat och sandat till och runt LTA-stationen.

Om LTA-stationen är felplacerad

Om LTA-stationen är felplacerad påpekar vi det vid besiktningen som görs innan den
tas i drift. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att åtgärda en felaktig
placering.

 • I de fall du byggt över LTA-stationen kan du behöva riva bygget innan vi kan
  utföra service . Att riva bygget är fastighetsägarens ansvar.
 • Skulle LTA-stationen skadas, till exempel av påkörning/plogning, är det du som
  fastighetsägare som bekostar reparationen.
 • Om vi kommer ut till dig men inte kan genomföra det som är tänkt på grund av
  att LTA-stationen är felplacerad eller otillgänglig tar vi ut en avgift enligt gällande
  taxa.

Du bor i ett hus med lätt trycksatt avlopp (LTA). Det betyder att du har en
LTA-station nergrävd på din tomt som pumpar avloppsvattnet ut till det
allmänna avloppsnätet. När stationens tank är fylld till en viss nivå startar pumpen automatiskt.
Backventiler i din pump och vid förbindelsepunkten till det allmänna nätet ser
till att avloppsvattnet bara kan åka åt rätt håll.

Vid strömavbrott

Om det blir strömavbrott ska du undvika att spola i toaletten, diska, tvätta
eller duscha. Naturligtvis går det bra att dricka vatten så länge du inte häller
ut något i vasken. När strömavbrottet är över startar pumpen av sig själv igen
och du kan använda avloppet precis som vanligt.

Vid larmsignal

Om larmlampan ute lyser med ett fast sken är något fel, till exempel kan nivån
i tanken vara hög. Ring oss då på 020-120 25 10, dygnet runt. Vid larm ska du,
som vid strömavbrott, undvika att spola i toaletten, diska, tvätta eller duscha.
Arbeten i elskåp får endast göras av personal från MittSverige Vatten & Avfall.
Det går att dricka vattnet så länge du inte låter det rinna ut i vasken.
För att vi ska kunna göra service är det viktigt att locket på LTA-stationen är
fritt från främmande föremål.

Inför vintern

Om du lämnar ditt hus eller fritidshus för vintern ska du låta strömmen till
pumpen vara på. Vi rekommenderar att du häller cirka 50 liter vatten i tanken.
Vattnet kommer att vara kvar i tanken tills du använder systemet igen.
Om du gör en felanmälan under vintertid är det ditt ansvar att se till att
LTA-stationen är tillgänglig, att det är skottat och sandat, så att vi kan utföra
reparationen. Vid felanmälan, ring 020-120 25 10

LTA-stationen på din tomt behövs för att pumpa iväg ditt avloppsvatten.
Vi äger och servar stationen, men du behöver se till att den har det bra
där den står.

Vi underhåller din LTA-station under förutsättning att:

 • Du inte spolar ner eller häller ut saker i avloppet som kan skada pumpen
  och ledningsnätet.
 • Du ser till att värmekabeln på din ledning (om en sådan behövs) används
  och fungerar.

Du som äger fastigheten ansvarar för:

 • Skador på pumpen på grund av yttre påverkan.
 • Skador som kan uppstå om avloppsvatten släpps på fast det larmar eller
  vid strömavbrott. Om pumpen överfylls kan huset skadas.
 • Kostnader som kan uppstå om pumpen sätts igång av sådant som inte får
  spolas ner i avloppet.
 • Reparationskostnader som kan uppstå om servisledningar fryser på grund
  av att värmekabeln inte är påslagen på din del av servisledningen.
 • Kostnader för utryckning om felet är orsakat av dig som bor i fastigheten.
 • Kostnader som kan uppstå om pumpen saknar el på grund av kabelbrott
  eller trasiga säkringar till larm/pump.

Vad får spolas ned i avloppet?

Skräp som spolas ner i toaletten kan skapa avlagringar i ledningarna, fastna i
din LTA-station och orsaka stopp. Berätta för alla i ditt hushåll att:

 • Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.
 • Bindor, blöjor, trasor, tops, sand (t ex kattsand), leksaker, kläder,
  kakelfix etc. inte får spolas ned i toaletten. Se gärna till att det finns en
  papperskorg i badrummet.
 • Frityrolja och rinnande fett hälls förslagsvis i en PET-flaska som kastas i
  soporna.
 • Torka fettet ur stekpannan och grytan innan du diskar den.

Tänk på att checklistan LTA för fastighetsägare måste vara ifylld och inskickad till oss innan du kan få din LTA-station driftsatt. Du hittar checklistan nedan under fliken dokument. Postadress och e-postadress finns på checklistan. LTA-stationen är färdig att driftsättas när du grävt ner den och elen är installerad. Ring då vår kundservice, 020-120 25 00, och beställ driftsättning. Vår entreprenör kommer till dig och installerar pumpen i stationen.

När vi besiktar LTA-stationen tar vi även en bild på anläggningen. Det gör vi för att kunna se hur den såg ut vid besiktningen, om det skulle uppkomma driftstörningar på grund av om- eller tillbyggnader. Efter att LTA-stationen är kontrollerad och driftsatt kan du börja använda det kommunala vattnet och avloppet. Vi börjar debitera brukningsavgifterna från och med det datum då LTA-stationen sattes i drift.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.