Anslutning med LTA-station

En LTA-station är en pump som hjälper till när självfall inte räcker för att transportera spillvattnet.

När du betalat din faktura för anslutningen kan du beställa din LTA-station genom att kontakta kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00. Det är viktigt att du beställer din LTA-station senast två veckor innan  du vill ha den levererad. Vi meddelar dig hur och när du får den levererad.

När din LTA-station är levererad är det du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ner den på din tomt. Du har också ansvar för att ledningar dras och att elarbeten utförs av en behörig elektriker, enligt installationsmanual för LTA-station (pdf). Läs igenom så här placerar du din LTA-station (pdf). Använd Checklista LTA fastighetsägare (pdf) för att säkerställa att allt blir rätt.

Följande saker följer med

 • elskåp
 • stolpe
 • förhöjningsring
 • installationsmanual
 • muff för kabelrör
 • skjutmuff 160/60
 • förminskare 160/110
 • rörkoppling 63/40 till tryckslangen
Ansvarsgränser fastighetsägare och MSVA

Klicka på bilden för större version

 

Saker att tänka på vid installation

 • Välj entreprenör med omsorg. Ta reda på att entreprenören har rätt kompetens och erfarenhet av LTA-system. Ta gärna in flera offerter för att bilda dig en uppfattning om att kostnaden är rimlig.
 • Du får bara leda vatten för bad, dusch, tvätt, disk och toalett till LTA-stationen, inte regn- och dräneringsvatten.
 • Du som fastighetsägare är ansvarig för att skydda pumpen och ledningarna från frysning.
 • Elanslutningen till elskåpet ska göras av en behörig elektriker.
 • Följ installationsmanualen som levereras tillsammans med din LTA-station och ta hjälp av besiktningsprotokollet för LTA.

Tänk på att Checklista LTA fastighetsägare (pdf) måste vara ifylld och inskickad till oss innan du kan få din LTA-station driftsatt. Postadress och e-postadress finns på checklistan. LTA-stationen är färdig att driftsättas när du grävt ner den och elen är installerad. Ring då vår kundservice, 020-120 25 00, och beställ driftsättning. Vår entreprenör kommer till dig och installerar pumpen i stationen.

När vi besiktar LTA-stationen tar vi även en bild på anläggningen. Det gör vi för att kunna se hur den såg ut vid besiktningen, om det skulle uppkomma driftstörningar på grund av om- eller tillbyggnader. Efter att LTA-stationen är kontrollerad och driftsatt kan du börja använda det kommunala vattnet och avloppet. Vi börjar debitera brukningsavgifterna från och med det datum då LTA-stationen sattes i drift.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.