Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, växter och gröna tak eller ledas ner i ledningar under marken.

I naturen rinner vatten ner genom diken, bäckar, åar, sjöar och älvar ut i havet. En del av det tränger ner i marken och bildar grundvatten, som kan användas som dricksvatten. En annan del dunstar eller tas upp av växter. I tätbebyggda områden där det finns många täta och hårda ytor kan inte vattnet tränga ner i marken lika bra. Här behöver vattnet hjälp med att tränga ner i marken och bromsas upp. Det är viktigt att leda bort dagvatten, för att undvika översvämningar, och du kan hjälpa till.

Varje fastighetsägare har ett ansvar för sitt dagvatten. Är du fastighetsägare är du skyldig att hantera dagvatten så att dina grannar inte drabbas av olägenheter. Har du vidtagit någon åtgärd, byggt eller på annat sätt ändrat den ursprungliga marken, behöver du se till att grannar eller det allmänna inte får olägenheter.

Du är också skyldig att skydda din fastighet från dagvatten som kommer från annans fastighet. Ibland kan det vara klokt att lösa ett problem tillsammans med grannen. Du har alltid ett eget ansvar. Bor du i ett flerfamiljshus, kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ha ett ansvar.

När det regnar väldigt mycket behöver regnvattnet någonstans att ta vägen. Här kommer några tips på vad du kan göra för att ta hand om ditt dagvatten.

  • Koppla bort stuprören från ledningsnätet och låt vattnet rinna ut i trädgården, till en regntunna till exempel.
  • Kolla att dina hängrännor och stuprör är hela och sitter fast ordentligt. Rensa dem från löv och annat skräp.
  • Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller på gatan. Välj en biltvätt eller gör-det-själv-hall istället.

Tvätta bilen rätt

Tips på hur du hanterar poolen rätt.

Ansvar för allmänna ytor

Det allmänna, det vill säga kommunen och staten, har ansvar för ledningar och trummor där dagvatten avleds från allmänna ytor, vägar och järnvägar. Har kommunen upprättat ett så kallat verksamhetsområde för dagvatten, kan du ha såväl rätt som skyldighet att ansluta ditt dagvatten till ledningsnätet. Du bör vara uppmärksam på att ledningsnätet inte är dimensionerat för att klara skyfall. Kommunen eller vi som är kommunala bolag ersätter inte skador som uppkommer under sådana tillfällen.

Force majeur, vid oväntade eller oförutsägbara händelser

Vid mycket kraftiga regn eller andra katastrofliknande händelser kan försäkringsbolag hänvisa till så kallat Force majeur, en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på vanligt sätt. Det kan innebära att du inte har rätt till ersättning för skador. Det kan därför vara viktigt att du ser över hur du är skyddad genom dina försäkringar och om hur du kan skydda dig själv och andras egendom om olyckan skulle vara framme.

Du är skyldig att informera om föroreningar om du upptäcker eller förorsakar en förorening. Kontakta i så fall miljökontoret på 060-19 11 90 eller miljonamnden@sundsvall.se.

Vårt klimat förändras och vi på MittSverige Vatten och Avfall arbetar kontinuerligt med att bygga ut och förbättra våra ledningssystem för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Vi  håller också ,tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Trafikverket, på med ett test för att komma fram till det bästa sättet att rena dagvatten från vägar och parkeringar.

Rening av dagvatten med biofilter

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.