Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, växter och gröna tak eller ledas ner i ledningar under marken.

I naturen rinner vatten ner genom diken, bäckar, åar, sjöar och älvar ut i havet. En del av det tränger ner i marken och bildar grundvatten, som kan användas som dricksvatten. En annan del dunstar eller tas upp av växter. I tätbebyggda områden där det finns många täta och hårda ytor kan inte vattnet tränga ner i marken lika bra. Här behöver vattnet hjälp med att tränga ner i marken och bromsas upp. Det är viktigt att leda bort dagvatten, för att undvika översvämningar, och du kan hjälpa till.

När det regnar väldigt mycket behöver regnvattnet någonstans att ta vägen. Du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om vattnet hemma på din tomt. Här kommer några tips på vad du kan göra för att ta hand om vattnet.

  • Koppla bort stuprören från ledningsnätet och låt vattnet rinna ut i trädgården, till en regntunna till exempel.
  • Kolla att dina hängrännor och stuprör är hela och sitter fast ordentligt. Rensa dem från löv och annat skräp.
  • Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller på gatan. Välj en biltvätt eller gör-det-själv-hall istället.

Tvätta bilen rätt

Har du pool där hemma?

Tips på hur du hanterar poolen rätt.

Vårt klimat förändras och vi på MittSverige Vatten och Avfall arbetar kontinuerligt med att bygga ut och förbättra våra ledningssystem för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Vi  håller också ,tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Trafikverket, på med ett test för att komma fram till det bästa sättet att rena dagvatten från vägar och parkeringar.
Rening av dagvatten med biofilter

MittSverige Vatten och Avfall ansvarar bara för ledningsnätet som leder bort vattnet. Gatubrunnarna däremot, ingår inte i vårt uppdrag. Det är den som ansvarar för själva gatan som också är ansvarig för gatubrunnarna och att de fungerar som de ska.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.