Eget avlopp

Vi tömmer enskilda avloppsanläggningar. Slambrunnar töms efter en turlista, oftast en gång per år, men det kan variera, beroende på hur mycket brunnen används.

Tömning av brunnar

Vi använder oss av avvattningsteknik när vi tömmer brunnar. Ring kundservice på 020-120 25 00 för att höra hur ofta din brunn töms. När det är dags för tömning så får du ett brev hem.

Tömning av tankar

Slamtankar töms inte automatiskt utan du måste säga till vår kundservice när det är dags att tömma. Det tar fem arbetsdagar från det att du beställer tömning av din tank innan tömningen utförs.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att brunnar och slutna tankar är väl utmärkta och lättillgängliga för tömning. Väg- och gårdsinfart måste tåla vikten av en stor tung slambil och vara fri från hängande grenar och kvistar. På vintern måste det också vara skottat och sandat. Brunnslocket får inte vara övertäckt eller väga mer än 25 kg. Det ska kunna öppnas av en person.

Vardagar 07.00 – 16.00 2 769 kr
Vardagar 16.00 – 07.00 3 116 kr
Fredag 16.00 – måndag 07.00 3 636 kr

 

Det finns två sätt att tömma en brunn, att heltömma eller avvattna. Att avvattna är vanligast, men som fastighetsägare kan du välja. Båda metoderna har sina fördelar.

Så här går avvattning till: först sugs hela brunnens innehåll in i slambilen, som fungerar som ett mindre reningsverk. I slambilen tillsätts ett särskilt ämne som gör att slammet tjocknar så mycket att det enkelt går att skilja på vatten och slam. När det är gjort spolas vattnet tillbaka in i brunnen. Det är i många fall bättre för din brunn än en heltömning. Vattnet innehåller nämligen markbakterier som är bra för brunnen. Genom att behålla bakterierna så kommer brunnen igång igen direkt efter tömning. Tips! Var uppmärksam på vilka kemikalier du använder hemma – bakterierna tar skada av rengöringsmedel, tvättmedel och andra kemikalier.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.