Eget avlopp

Vi tömmer enskilda avloppsanläggningar. Slambrunnar töms efter en turlista, oftast en gång per år, men det kan variera, beroende på hur mycket brunnen används.

Tömning av brunnar

Vi använder oss av avvattningsteknik när vi tömmer brunnar. Ring vår kundservice för att höra hur ofta din brunn töms. När det är dags för tömning så får du ett brev hem.

Tömning av tankar

Slamtankar töms inte automatiskt utan du måste säga till vår kundservice när det är dags att tömma. Det tar fem arbetsdagar från det att du beställer tömning av din tank innan tömningen utförs.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att brunnar och slutna tankar är väl uppmärkta och lättillgängliga för tömning. Väg- och gårdsinfart måste tåla vikten av en stor tung slambil och vara fri från hängande grenar och kvistar. På vintern måste det också vara skottat och sandat. Brunnslocket får inte vara övertäckt eller väga mer än 25 kg. Det ska kunna öppnas av en person.

Vardagar 07.00-16.00 3 640 kr
Alla dagar, inom 4 timmar 4 500 kr
Framkörningsavgift* 740 kr

*Tas endast ut om det finns hinder, till exempel ej framkomlig väg, som gör att det inte är möjligt att tömma.

Det finns två sätt att tömma en brunn, att heltömma eller avvattna. Att avvattna är vanligast, men som fastighetsägare kan du välja. Båda metoderna har sina fördelar.

Så här går avvattning till

Först sugs hela brunnens innehåll in i slambilen, som fungerar som ett mindre reningsverk. I slambilen tillsätts ett särskilt ämne som gör att slammet tjocknar så mycket att det enkelt går att skilja på vatten och slam. När det är gjort spolas vattnet tillbaka in i brunnen. Det är i många fall bättre för din brunn än en heltömning. Vattnet innehåller nämligen markbakterier som är bra för brunnen. Genom att behålla bakterierna så kommer brunnen igång igen direkt efter tömning. Tips! Var uppmärksam på vilka kemikalier du använder hemma – bakterierna tar skada av tvättmedel, rengöringsmedel och andra kemikalier.

En avvikelse är en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och funktion. Om det finns en avvikelse står det på din faktura. Vi kan inte hjälpa dig med åtgärder. Om du har en avvikelse kan du ringa miljökontoret på 060-19 11 90 för mer information.

T-rör saknas

T-röret gör att det bara är vatten som kan ta sig vidare till infiltrationen. Avsaknaden av ett t-rör kan leda till problem med infiltrationen, som är svårare att komma till rätta med.

Infiltration bristfällig

Infiltrationen är viktig, dels för att slam inte ska ta sig ut i marken men även för att risken för stopp och översvämningar blir större med en infiltration som inte fungerar.

Oframkomlig väg

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din brunn är farbar. Går vägen inte att köra på har vi inte möjlighet att tömma din brunn.

Mellanvägg trasig/saknas

Om brunnen inte har en fungerande mellanvägg kan man inte räkna den som en trekammarbrunn, vilket är det enda som godkänns.

Ett minireningsverk fungerar oftast som ett stort kommunalt avloppsreningsverk med tre reningssteg; mekanisk, kemisk och biologisk rening. Det finns även minireningsverk som bara har biologisk eller kemisk rening.

Minireningsverk kan användas för att ta hand om allt avloppsvatten eller endast vatten från bad, disk och tvätt, så kallat BDT-vatten. De flesta modellerna placeras under mark men det finns de som kan placeras ovan mark, i ett isolerat utrymme som en källare eller ett garage. Har du ett minireningsverk bör du teckna ett skötselavtal. Kontakta din återförsäljare.

För att anlägga ett minireningsverk behöver du söka tillstånd hos miljökontoret.
Länk till miljökontorets sida om eget avlopp.

Olika minireningsverk kräver olika tömningsteknik. Därför vill vi att du hör av dig till oss om du har ett minireningsverk, så att vi kan ordna tömningen på rätt sätt.

Minireningsverk på avloppsguiden.se

Kontakt

Kundservice

Besöksadress: Stuvarvägen 17
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: måndag-fredag 8.00-15.00
Besökstider: måndag-fredag 8.00-16.00. Lunchstängt 11.30-12.30

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.