Vattenläcka

Vi på MittSverige Vatten och Avfall ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Om läckan har uppstått utanför fastigheten, till exempel på gatan, ska du kontakta vår felanmälan för vatten och avlopp på 020-120 25 10.

Förbindelsepunkten, där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet ligger ofta 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Som fastighetsägare är du ansvarig för vattenläckor inom din egen fastighet fram till förbindelsepunkten.

Om du har drabbats av översvämning på grund av vattenläcka inne i din fastighet

Stäng av inkommande vatten med hjälp av ventilen vid vattenmätaren och bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande. Kontakta en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Du behöver också alltid kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00, när något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av ute i gatan.

Om du misstänker att det finns en vattenläcka kan du kontrollera det så här:

  1. Stäng alla kranar i huset och lyssna vid vattenmätaren. Hör du ett tydligt susande eller fortsätter vattenmätarens lilla tandade hjul att rotera? Då kan det finnas en läcka.
  2. För att ta reda på var läckan finns: stäng ventilerna vid vattenmätaren. Om det slutar att susa är det ett tecken på det att det kan finnas en läcka någonstans inne i huset.
  3. Öppna ventilen igen och kontrollera om det rinner vatten från eller i till exempel kranar, toalettstolar, varmvattenberedare.
  4. Om susandet inte slutar men hjulet stannar, kan läckan finnas före vattenmätaren, alltså utomhus. Kontakta då omedelbart oss så vi kan hjälpa till att hitta läckan.

En vanlig orsak till en onormalt hög vattenförbrukning är en läckande toalett. En toalett som står och rinner dygnet runt kan betyda en ökad vattenförbrukning med 900 liter per dygn. Det är en onödig kostnad som du kommer att få på din faktura.

Vi på MittSverige Vatten och Avfall kan få larm från mätaren angående till exempel vattenläckor och frysrisk. Det är som fastighetsägare som har ansvar för att åtgärda läckor inom din fastighet. När den smarta vattenmätaren larmar syns det som en symbol av en droppande vattenkran till vänster i vattenmätarens display. I displayens nedre högra hörn kan du se den mängd vatten som passerar vattenmätaren just nu, alltså det vatten du för tillfället använder. Om du vet med dig att alla kranar och ventiler är stängda ska det värdet vara noll.

Om alla kranar och ventiler är stängda och siffran ändå förändras, har du ett läckage någonstans. De vanligaste felen är en vattenkran som  droppar eller en toalettstol som rinner. En toalett som står och rinner dygnet runt kan betyda en ökad vattenförbrukning med 900 liter per dygn. Det  är en onödig kostnad som du kommer att få på din faktura.

När du har åtgärdat läckaget ska vattenmätaren sluta larma och den lilla symbolen med en droppande vattenkran ska försvinna. Om den fortsätter synas och värdet nere till höger inte är noll när allt är avstängt så har du fortfarande ett läckage som behöver åtgärdas.

Illustration över smart vattenmätare som larmar för vattenläcka. Larmsymbolen ser ut som en droppande kran.

Dagvattenbrunnar ligger i svackor för att lättare kunna ta emot vatten. När brunnen täpps igen bildas en vattensamling som lätt kan tas för en vattenläcka. Men när det verkligen är fråga om en vattenläcka så bubblar eller sprutar vattnet oftast. Om vattnet stilla rinner ner i brunnen eller om det rinner iväg någonstans är det oftast ingen vattenläcka.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.