Så här ansöker du om kommunal VA-anslutning

Planerar du att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa här om vad som gäller och hur du gör.

Här kan du beräkna kostnaden för att ansluta din villa eller ditt fritidshus till vatten och/eller avlopp. Vill du veta vad det skulle kosta att ansluta en fastighet med fler än två lägenheter eller verksamhet, kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Välj kommun
För vilka tjänster gäller anslutningen?
Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som ska anslutas För bostadsfastighet med högst två lägenheter maximeras den avgiftspliktiga tomtytan till 1500 m².
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas En normalvilla räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften. Gårdshus, attefallshus eller liknande som kommer förses med kommunalt vatten och avlopp (VA) räknas som ytterligare lägenhet.

Beräknar avgift

Om du är osäker på om din fastighet ligger inom vårt verksamhetsområde kan du skicka en intresseanmälan. Då utreder vi om du kan ansluta din fastighet.

Intresseanmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Är du nyfiken och vill veta mer för att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp? Fyll då in intresseanmälan så får du veta om det är möjligt, vad det kostar och när du kan ansluta din fastighet. Vi svarar dig inom tio arbetsdagar. Exploatör eller större verksamhet? Kontakta oss för ett personligt möte.

När du fått ditt svar på intresseanmälan, kan du gå vidare med din ansökan och göra en beställning.

Med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för våra tjänster. Behandling av personuppgifter

Beställning av kommunalt vatten och avlopp gör du genom att fylla i blanketten nedan som du som fastighetsägare också skriver under. Vi skickar en bekräftelse när vi tagit emot den.

Beställning av anslutning till VA 1-2-bostadshus(pdf)
Beställning av anslutning till VA övriga fastigheter (pdf)

Hur lång tid det tar att göra en ny vatten- och avloppsanslutning beror på hur mycket arbete som krävs. Ska vi till exempel gräva utanför din tomt eller korsa en väg behöver vi söka och få tillstånd från kommunen, Trafikverket eller annan markägare. Det normala är att vi kan upprätta en förbindelsepunkt inom tre månader, men i sällsynta fall kan det ta upp till ett år.

Om du ännu inte är registrerad som lagfaren ägare av fastigheten, skicka med en kopia på ditt undertecknade köpekontrakt inklusive bilagor och kartor. Vi har som mål att upprätta förbindelsepunkten inom tre månader från det att du har gjort din beställning.

Vad är lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en årlig avgift som baseras på antalet bostadsenheter i fastigheten, och är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter sammanlagt betalar sju lägenhetsavgifter. Lokalyta medför en lägenhetsavgift per påbörjad 140 m².

En bostadslägenhet är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad och utgör en självständig enhet. Den har egen ingång från korridor, trapphus eller det fria och ska innehålla toalett samt utrustning för att kunna laga mat dvs kök, kokvrå, kokskåp eller liknande.

En fastighet kan omfatta flera bostadslägenheter som kan ägas eller hyras. Har du till exempel en gäststuga eller uthyrningsdel med egen ingång, toalett och matlagningsmöjligheter så så räknas den som en lägenhet och du betalar då två lägenhetsavgifter, en för din villa/småhus/fritidshus och en för gäststuga/uthyrningsdel.

Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. Ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt, räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta med undantag för fläktrum och kallställda ytor.

När vi tagit emot din beställning påbörjar vi arbetet med att projektera och planera för din anslutning. När det är klart kommer vi att börja arbetet med att gräva för din anslutning. I det här skedet kan du som fastighetsägare oftast påbörja arbetet på din fastighet.

Gräv servisledningar

Ledningarna från förbindelsepunkten in till fastigheten är privata servisledningar. Som fastighetsägare är du ansvarig för att gräva ner servisledningarna mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Vi rekommenderar att du anlitar en sakkunnig entreprenör.

Gräv ner en LTA-station – om den behövs

Om du har beställt spillvattenanslutning och det behövs en LTA-station så kommer du få information om det från oss på MittSverige Vatten och Avfall. En LTA-station är en pump som hjälper till när självfall inte räcker för att transportera spillvattnet till den kommunala ledningen. Om din anslutning är inom ett LTA-område tillhandahåller MittSverige Vatten och Avfall LTA-stationen och kostnaden för den ingår i anslutningsavgiften. Vi meddelar dig hur och när du får den. Du som fastighetsägare ansvarar även för att gräva ner en LTA-station på din fastighet om en sådan behövs.

Anslutning med LTA-station

Vattenmätarplats

Du som fastighetsägare ska också förbereda en plats för vattenmätaren, skyddad från kyla och enligt ritningen här nedanför.

Ritning för vattenmätarplats, med mått

Vattenmätarplatsen brukar oftast placeras inne i fastigheten, där vattenledningen går in i huset. Mätarens plats måste vara godkänd av MittSverige Vatten och Avfall, och vi har också rätt att kostnadsfritt få tillträde till platsen. Det är vi som äger och ansvarar för själva vattenmätaren.

När du har betalat anläggningsavgiften ringer du till kundservice, 020-120 25 00, och bokar en tid för driftsättning. Om arbetet på fastigheten är korrekt utfört samt att mätarplatsen är godkänd enligt föreskrifter ovan, sätter vi upp vattenmätaren och släpper på vattnet.

Ventilerna får endast styras av oss på MittSverige Vatten och avfall. Som kund hos MittSverige Vatten och Avfall har du tillgång till våra tjänster dygnet runt och året om.

Ska du bygga om eller bygga till din fastighet kan det innebära att du får betala en kompletterande anläggningsavgift. Först när du skickat in din anmälan kan vi räkna ut och meddela dig om du behöver betala avgiften.

Anmälan gör du genom att fylla i blanketten nedan som du som fastighetsägare också skriver under. Vi skickar en bekräftelse när vi tagit emot den.

Beställning av anslutning VA för ombyggnad och tillbyggnad

Vårt ansvar sträcker sig fram till förbindelsepunkten. Där tar du som fastighetsägare över ansvaret. Vid förbindelsepunkten kopplar du in dina ledningar mot den allmänna VA-anläggningen, alltså våra ledningar. Förbindelsepunkten ligger normalt ungefär en halvmeter utanför fastighetsgränsen.

Efter att vi meddelat förbindelsepunkt kommer du få en faktura på anläggningsavgiften enligt gällande taxa. Du får också en karta som visar var din upprättade förbindelsepunkt är placerad. När du har betalat fakturan har du möjlighet att ansluta din fastighet.

Läs mer om vatten- och avloppstaxan här.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.