Så ansluter du din fastighet

Med kommunalt vatten och avlopp är du alltid säker på att ditt dricksvatten är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa här om hur du gör. Gäller det exploatör eller större verksamhet? Kontakta oss för ett personligt möte.

Om din fastighet finns inom verksamhetsområdet så kan du ansluta. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet krävs en särskild prövning hos MittSverige Vatten och Avfall. Har du frågor kring verksamhetsområde? Ring oss på 020-120 25 00.

Välj kommun
För vilka tjänster gäller anslutningen?
Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som ska anslutas För bostadsfastighet med högst två lägenheter maximeras den avgiftspliktiga tomtytan till 1500 m².
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas En normal villa räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften.

Beräknar avgift

Du kan själv göra en beräkning av vad det skulle kosta att ansluta en normal villa och mindre hyresfastighet med max två lägenheter via länken ”Beräkna din kostnad för anslutning” här ovanför.

När vi har kontrollerat om din fastighet går att ansluta får du ett besked från oss. Där skriver vi vad en anslutning i sådana fall skulle kosta.

Intresseanmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Är du nyfiken och vill veta mer för att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp? Fyll då in intresseanmälan så får du veta om det är möjligt, vad det kostar och när du kan ansluta din fastighet. Vi svarar dig inom tio arbetsdagar. Exploatör eller större verksamhet? Kontakta oss för ett personligt möte.

Med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för våra tjänster. Behandling av personuppgifter

Här beställer du kommunalt vatten och avlopp av oss. Det gör du genom att fylla i en blankett som du som fastighetsägare också skriver under. Vi kommer att bekräfta att vi tagit emot den.

Om du ännu inte är registrerad som lagfaren ägare av fastigheten, skicka med en kopia på ditt undertecknade köpekontrakt inklusive bilagor och kartor.

Beställning av anslutning till VA 1-2-bostadshus(pdf)
Beställning av anslutning till VA övriga fastigheter (pdf)

Vårt mål är att du ska ha vatten och avlopp inom tre månader från din beställning.

Efter att vi meddelat förbindelsepunkt har du möjlighet att ansluta din fastighet. Vid förbindelsepunkten kopplar du in dina ledningar mot den allmänna VA-anläggningen, alltså våra ledningar. Förbindelsepunkten ligger normalt ungefär en halvmeter utanför fastighetsgränsen. Vårt ansvar sträcker sig fram till förbindelsepunkten. Där tar du som fastighetsägare över ansvaret.

Du får en faktura på anläggningsavgiften och en karta som visar var din upprättade förbindelsepunkt är placerad. Innan du kan ansluta din fastighet måste fakturan vara betald.
Läs mer om vatten- och avloppstaxan här.

Gräv servisledningar

Ledningarna från förbindelsepunkten in till fastigheten är privata servisledningar som du själv ansvarar för. Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att gräva ner servisledningarna mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Vi rekommenderar att du anlitar en sakkunnig entreprenör.

Gräv ner en LTA-station – om den behövs

En LTA-station är en pump som hjälper till när självfall inte räcker för att transportera spillvattnet. Om din anslutning är inom ett LTA-område tillhandahåller MittSverige Vatten och Avfall en. Vi meddelar dig hur och när du får den. Du som fastighetsägare ansvarar även för att gräva ner en LTA-station på din fastighet om en sådan behövs.

Vattenmätarplats

Du som fastighetsägare ska också förbereda en plats för vattenmätaren, skyddad från kyla och enligt ritningen här nedanför.

Ritning för vattenmätarplats, med mått

 

Vattenmätarplatsen brukar oftast vara placerad inomhus där vattenledningen kommer in i huset. Mätarens plats ska vara godkänd av MittSverige Vatten och Avfall och vi har också rätt att kostnadsfritt få tillträde till platsen. Det är vi som äger och ansvarar för vattenmätaren.

VA-anläggningen är klar att användas.

När du har betalat anläggningsavgiften så ringer du vår kundservice, 020-120 25 00, för att boka tid för driftsättning. Om allt är som det ska sätter vi upp vattenmätaren, släpper på vattnet och installerar eventuell LTA-station, samt öppnar avloppet. Nu är det klart att börja använda VA-anläggningen. Det är bara MittSverige Vatten och Avfall som får öppna och stänga ventilerna.

Som kund hos MittSverige Vatten och Avfall har du tillgång till våra vattentjänster dygnet runt, året om.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.