Så ansluter du din fastighet

Med kommunalt vatten och avlopp är du alltid säker på att ditt dricksvatten är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa här om hur du gör. Gäller det exploatör eller större verksamhet? Kontakta oss för ett personligt möte.

Om din fastighet finns inom verksamhetsområdet så ska du ansluta. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet krävs en särskild prövning hos MittSverige Vatten och Avfall. Har du frågor kring verksamhetsområde? Ring oss på 020-120 25 00.

Här kan du beräkna kostnaden för att ansluta din villa eller ditt fritidshus till vatten och/eller avlopp. Vill du veta vad det skulle kosta att ansluta en fastighet med fler än två lägenheter, kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

För vilka tjänster gäller anslutningen?
För vilka tjänster gäller anslutningen?

(För dricksvatten och hygien)

(Från toalett, diskho och golvbrunnar)

(Regn- eller dräneringsvatten från din fastighet)

(Dränering av väg till och från din fastighet)

Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som ska anslutas
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas För verksamhetslokaler eller liknande klassas varje påbörjad 140kvm BTA som en lägenhet/bostadsenet
Tillkommande avgift lägenhet/bostadsenhet

Kostnaden är preliminärt beräknad utifrån de parametrar som du fyllt i ovanför. Är du osäker på hur ska fylla i eller vill du en offert, kontakta oss gärna.

Beräknar avgift

När vi har kontrollerat om din fastighet går att ansluta får du ett besked från oss. Där skriver vi vad en anslutning i sådana fall skulle kosta.

Intresseanmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Är du nyfiken och vill veta mer för att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp? Fyll då in intresseanmälan så får du veta om det är möjligt, vad det kostar och när du kan ansluta din fastighet. Vi svarar dig inom tio arbetsdagar. Exploatör eller större verksamhet? Kontakta oss för ett personligt möte.

Med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för våra tjänster. Behandling av personuppgifter

Här beställer du kommunalt vatten och avlopp av oss. Det gör du genom att fylla i en blankett som du som fastighetsägare också skriver under. Vi kommer att bekräfta att vi tagit emot den.

Om du ännu inte är registrerad som lagfaren ägare av fastigheten, skicka med en kopia på ditt undertecknade köpekontrakt inklusive bilagor och kartor.

Beställning av anslutning till VA 1-2-bostadshus (pdf)
Beställning av anslutning till VA övriga fastigheter (pdf)

Vi har som mål att upprätta förbindelsepunkten inom tre månader från det att du har gjort din beställning.

Vad är en lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en årlig avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. För fastigheter med ett enbostadshus betalas 1 lägenhetsavgift.

Har du till exempel en gäststuga eller uthyrningsdel med egen ingång och matlagningsmöjligheter så räknas den som en lägenhet och du betalar då 2 lägenhetsavgifter, 1 för din villa/småhus/fritidshus och 1 för gäststuga/uthyrningsdel.

En bostadslägenhet är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad och utgör en självständig enhet. En fastighet kan omfatta flera bostadslägenheter som kan ägas eller hyras. En bostadslägenhet har egen ingång från korridor, trapphus eller det fria och skall innehålla utrustning för att kunna laga mat dvs kök, kokvrå, kokskåp eller liknande.

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter sammanlagt betalar sju lägenhetsavgifter.

Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta utan undantag.

Vid förbindelsepunkten kopplar du in dina ledningar mot den allmänna VA-anläggningen, alltså våra ledningar. Förbindelsepunkten ligger normalt ungefär en halvmeter utanför fastighetsgränsen. Vårt ansvar sträcker sig fram till förbindelsepunkten. Där tar du som fastighetsägare över ansvaret.

Efter att vi meddelat förbindelsepunkt kommer du få en faktura på anläggningsavgiften enligt gällande taxa. Du får också en karta som visar var din upprättade förbindelsepunkt är placerad. När du har betalat fakturan har du möjlighet att ansluta din fastighet.

Läs mer om vatten- och avloppstaxan här.

Gräv servisledningar

Ledningarna från förbindelsepunkten in till fastigheten är privata servisledningar som du själv ansvarar för. Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att gräva ner servisledningarna mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Vi rekommenderar att du anlitar en sakkunnig entreprenör.

Gräv ner en LTA-station – om den behövs

En LTA-station är en pump som hjälper till när självfall inte räcker för att transportera spillvattnet. Om din anslutning är inom ett LTA-område tillhandahåller MittSverige Vatten och Avfall en. Vi meddelar dig hur och när du får den. Du som fastighetsägare ansvarar även för att gräva ner en LTA-station på din fastighet om en sådan behövs.

Anslutning med LTA-station

Vattenmätarplats

Du som fastighetsägare ska också förbereda en plats för vattenmätaren, skyddad från kyla och enligt ritningen här nedanför.

Ritning för vattenmätarplats, med mått

Vattenmätarplatsen brukar oftast vara placerad inomhus där vattenledningen kommer in i huset. Mätarens plats ska vara godkänd av MittSverige Vatten och Avfall och vi har också rätt att kostnadsfritt få tillträde till platsen. Det är vi som äger och ansvarar för vattenmätaren.

VA-anläggningen är klar att användas.

När du har betalat anläggningsavgiften så ringer du vår kundservice, 020-120 25 00, för att boka tid för driftsättning. Om allt är som det ska sätter vi upp vattenmätaren, släpper på vattnet och installerar eventuell LTA-station, samt öppnar avloppet. Nu är det klart att börja använda VA-anläggningen. Det är bara MittSverige Vatten och Avfall som får öppna och stänga ventilerna.

Som kund hos MittSverige Vatten och Avfall har du tillgång till våra vattentjänster dygnet runt, året om.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.