Smarta vattenmätare

Vi på MittSverige Vatten och Avfall byter löpande ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta vattenmätare.

Smarta vattenmätare kan fjärravläsas vilket betyder att du som fastighetsägare inte längre behöver läsa av och lämna in din vattenmätarställning. Förutsättningen för att en smart vattenmätare ska kunna fjärravläsas är att vi kan få kontakt med den. Målet är att du ska faktureras för din faktiska vattenförbrukning istället för en beräknad.

Planeringen och utbyggnaden av infrastrukturen sker successivt. Om du fått din mekaniska vattenmätare utbytt till en smart vattenmätare, kan du se på din senaste faktura när den senast lästes av. Om datumet för avläsningen är senare än när du själv lämnade in din mätarställning, fungerar fjärravläsningen som den ska. Smarta vattenmätare fjärravläses en gång i månaden.

Om avläsningsdatumet på din senaste faktura är det datum du själv läst av mätarställningen, behöver du fortsätta skicka in den manuellt, tills att vi fått kontakt med den smarta vattenmätaren och fjärravläsningen fungerar som den ska.

Du kan lämna din mätarställning till oss på flera sätt

  1. Logga in på Mina Sidor med e-legitimation eller ditt kundnummer och personnummer.
  2. Fyll i det avläsningskort som vi skickar ut med jämna mellanrum och posta det till oss.
  3. Skicka din mätarställning via e-post till: kundservice@msva.se
  4. Ring kundservice på 020-120 25 00.

Så här fungerar smarta vattenmätare

Smart vattenmätare med förklarande text till funktioner.

Smart vattenmätare.

MittSverige Vatten och Avfall ansvarar för att sätta upp, justera, koppla till och från samt ta ned mätaren. Vi ansvarar också för att kunna få kontakt med smarta vattenmätare. Du som fastighetsägare behöver inte tillhandahålla teknik eller andra tjänster för att det ska fungera. Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har rätt att få tillträde till mätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för vattenmätarkonsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren. Kontrollera regelbundet att ventilerna går att stänga om det behövs. Du har också ansvar för att vattenmätaren skyddas mot värme och kyla och inte skadas. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Därför bör ventilationsluckor stängas och dörr- och fönsterspringor tätas.

Är vattenmätaren skadad eller vill du flytta den till en ny plats? Kontakta oss. Det är du som fastighetsägare som står för kostnaden för byte och/eller reparation.

Läs mer om de lagar som styr relationen mellan oss som leverantör och dig som fastighetsägare: Broschyr om ABVA Sundsvalls kommun

*ABVA = Allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning.

Vi på MittSverige Vatten och Avfall kan få larm från mätaren angående till exempel vattenläckor och frysrisk. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att åtgärda läckor inom din fastighet. När den smarta vattenmätaren larmar syns det som en symbol av en droppande vattenkran till vänster i vattenmätarens display. I displayens nedre högra hörn kan du se den mängd vatten som passerar vattenmätaren just nu, alltså det vatten du för tillfället använder. Om du vet med dig att alla kranar och ventiler är stängda ska det värdet vara noll.

Om alla kranar och ventiler är stängda och siffran ändå förändras, har du ett läckage någonstans. De vanligaste felen är en vattenkran som droppar eller en toalettstol som rinner. En toalett som står och rinner dygnet runt kan betyda en ökad vattenförbrukning med 900 liter per dygn. Det är en onödig kostnad som du kommer att få på din faktura.

När du har åtgärdat läckaget ska vattenmätaren sluta larma och den lilla symbolen med en droppande vattenkran ska försvinna. Om den fortsätter synas och värdet nere till höger inte är noll när allt är avstängt så har du fortfarande ett läckage som behöver åtgärdas.

 

Illustration över smart vattenmätare som larmar för vattenläcka. Larmsymbolen ser ut som en droppande kran.

Smarta vattenmätare har koll på din förbrukning (Tidningen Byggplats Sundsvall)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.