Smarta vattenmätare

Vi på MittSverige Vatten och Avfall kommer efterhand att byta ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta vattenmätare.

De smarta vattenmätarna kommer på sikt att fjärravläsas. Det innebär att du som fastighetsägare inte längre behöver läsa av och lämna in din vattenmätarställning. Men tills vidare behöver du som fått en smart vattenmätare fortsätta läsa av mätaren manuellt och lämna mätarställningen till oss. Planeringen och utbyggnaden av infrastrukturen sker successivt.

Målet är att du ska faktureras för din faktiska vattenförbrukning istället för en beräknad. Håll också koll på din faktura, där du kan se när vattenmätaren senast är avläst. Är det längesedan bör du lämna in en avläsning till oss.

Den smarta vattenmätaren mäter vattenflödet noggrant med ultraljud. Datainsamling kommer på sikt att ske automatiskt och kontinuerligt. Du som fastighetsägare kan då tidigt upptäcka vattenläckor. Vi på MittSverige Vatten och Avfall kan få larm från mätaren angående till exempel läckage och frysrisk. Läckor inom din fastighet har du som fastighetsägare själv ansvar för att åtgärda.

När den smarta vattenmätaren larmar syns det som en symbol av en droppande vattenkran till vänster i vattenmätarens display. I displayens nedre högra hörn kan du se den mängd vatten som passerar vattenmätaren just nu, alltså det vatten du för tillfället använder. Om du vet med dig att alla kranar och ventiler är stängda ska det värdet vara noll.

Om alla kranar och ventiler är stängda och siffran ändå förändras, har du ett läckage någonstans. De vanligaste felen är en vattenkran som  droppar eller en toalettstol som rinner. En toalett som står och rinner dygnet runt kan betyda en ökad vattenförbrukning med 900 liter per dygn. Det  är en onödig kostnad som du kommer att få på din faktura.

När du har åtgärdat läckaget ska vattenmätaren sluta larma och den lilla symbolen med en droppande vattenkran ska försvinna. Om den fortsätter synas och värdet nere till höger inte är noll när allt är avstängt så har du fortfarande ett läckage som behöver åtgärdas.

Smart vattenmätare med förklaringar av de ikoner som syns i displayen. 1: volym 2: flödesriktning 3: läckage 4: radio 5: luft i mätare 6: brustet rör 7: summalarm 8: batteri 9: flöde 10: enheter 11: mätarnummer

Smarta vattenmätare har koll på din förbrukning (Tidningen Byggplats Sundsvall)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.