Årlig kostnad abonnemang

Avgifterna består av en fast och en rörlig del. I den fasta delen ingår lägenhetsavgift och grundavgift. Den rörliga delen består av din förbrukning, alltså priset per kubikmeter.

 Pris för vatten och avlopp (V+S)

Lägenhetsavgift 2 780   kr/år/lägenhet
Grundavgift 3 500 kr kr/år (1-2 lägenheter
Rörlig avgift 27,00 kr/m³

Pris för avlopp (S)

Lägenhetsavgift 1 668 kr/år/lägenhet
Grundavgift 2 100 kr/år (1-2 lägenheter)
Rörlig avgift 16,20 kr/m³

Exempel årskostnad

Generellt förbrukar en person cirka 50 kubikmeter (m³) per år. För ett hushåll som förbrukar 150 kubikmeter per år blir kostnaden:

Avlopp (S) 6 198 kr/år
Vatten och avlopp (V+S) 10 330 kr/år

Året-runt, ackordstaxa utan mätare

Avlopp (S) 7 008 kr/år
Vatten och avlopp (V+S) 11 680 kr/år

Fritidshus, ackordstaxa utan mätare

Avlopp (S) 4 578 kr/år
Vatten och avlopp (V+S) 7 630 kr/år

 

Avgifterna för vatten och avlopp regleras i den för kommunen gällande VA-taxa.

Ladda ner VA-taxa

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.