Frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Frågor om anslutning

Vi gräver fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar du själv för att gräva in ledningar till din fastighet.

En förbindelsepunkt (fp) är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen.

Se även flik 4 ”Eget arbete” i informationspärmen MittVatten & Avlopp.

Placering av LTA-stationen kan du som fastighetsägare påverka inom ramen för de anvisningar som VA-huvudmannen skickar ut.

Se flik 4 ”Eget arbete” i informationspärmen MittVatten & Avlopp.

Om du har några frågor kontakta kundservice på 020-120 25 00.

Om den obebyggda fastigheten ligger inom detaljplanerat område innebär det att den ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Det finns inget krav på att de måste tas bort, du väljer själv om de ska ligga kvar eller tas bort.

Enskild avloppsanläggning ska sluttömmas av Nordanstigs kommun.

Till enskild avloppsanläggning räknas:

3-kammarbrunn, 2-kammarbrunn, sluten tank och dylikt

Brunn/fördelningsbrunn kan ligga kvar, fyllas med massor alternativt krossas. Om den är i bra skick kan den säljas.

I de fall den grävs upp så kan den lämnas till Homons återvinningscentral.

En förbindelsepunkt (fp) är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Ledningen in till fastigheten ansvarar Du som fastighetsägare för.

LTA-stationens lock har en diameter på cirka 80 cm.

Placering av LTA-stationen kan du som fastighetsägare påverka inom ramen för de anvisningar som VA-huvudmannen skickar ut.

Frågor om kostnader, finansiering och ersättning

I första hand kontaktar du din bank för att ansöka om lån.

Om du inte får lån från banken begär du ett skriftligt utlåtande som lämnas till oss på MittSverige Vatten & Avfall. För att vi ska kunna göra en avbetalningsplan tar vi en kreditupplysning, samt gör en boendekalkyl tillsammans med dig.

Observera att vi endast kan göra avbetalningsplan på anläggningsavgiften och inte på de kostnader som uppstår på egen fastighet, exempelvis grävning, eldragning med mera.

Elen för att driva en LTA-station kostar cirka 200 kronor för en normal villa per år.

Du som fastighetsägare ansvarar och står för grävning, installation, framdragning av el och den elförsörjning som krävs för stationens drift.

När förbindelsepunkten är upprättad och i funktion skickas en faktura för anslutning av fastighetens anläggning, en så kallad anläggningsavgift.

Dagen efter att fakturan för anläggningsavgiften förfaller börjar du betala för den årliga avgiften för abonnemanget, den så kallades brukningsavgiften. Faktura för brukningsavgift skickas ut varannan månad.

När fakturan på anläggningsavgiften för din anslutning förfaller har du 2 år på dig att koppla in dig på vatten- och avloppsledningsnätet.

Om du väljer att vänta med inkoppling av dina tjänster utgår då tills vidare en avgift för ej öppnad ventil, för närvarande 400 kr/år.

Exempel på anläggningsavgift:

Vatten och avlopp (V+S) 150 000 kronor
Avlopp (S) 112 500 kronor
Vatten vid senare tillfälle 112 500 kronor

Räkna ut din anslutningskostnad här

Frågor om dagligt bruk/underhåll

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska du källsortera.

Tops, tamponger, bindor och dylikt hör inte heller hemma i avloppet eftersom det kan orsaka stopp och översvämning i din egen fastighet samt skada reningsverkets avancerade utrustning.

Även matfett kan orsaka stopp och översvämningar då det stelnar i avloppen.

Varje vecka spolar invånarna i Sundsvallsregionen ner ton med skräp som orsakar problem i avloppsledningar och avloppsreningsverk. Helt i onödan.

MittSverige Vatten & Avfall äger vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för vatten- och avloppsledningarna på den egna fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar omfattar:
Reparation av vattenledningar i samband med vattenläckor
Åtgärder i samband med avloppsstopp
Underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar
Se till att vattenmätarplatsen uppfyller kommunens krav

Kommunens ansvar omfattar:
Drift och underhåll av ledningar och anordningar fram till förbindelsepunkten
Byte av vattenmätare

Övriga frågor

MittSverige Vatten & Avfall skickar information om akuta och planerade arbeten som påverkar dig via SMS. Om du inte har någon mobiltelefon kan du få informationen uppläst via fast telefon genom ett förinspelat röstmeddelande.

Lämna ditt mobilnummer eller numret till din fasta telefon till vår kundservice på 020-120 25 00 eller e-posta till kundservice@msva.se

MittSverige Vatten & Avfall har använt systemet sedan 2011 och var då först ut i Sverige med att använda systemet. I Norge har det använts med framgång under många år.

Systemet heter UMS PAS, Population Alert System.

Återställningsarbeten efter utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen kommer att slutföras under 2017.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.