Utbyggnad vatten och avlopp Njurundakusten

Drygt 900 fastigheter längs Njurundakusten kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden är uppdelad i område A, B och C som du kan se i kartan nedanför. Klicka på kartan för att se namnet på områdena.

Besök oss på öppet hus

Varje onsdag, mellan klockan 08.00 – 11.00 har vi visningsboden öppen på projektkontoret i Bergafjärden.

Kom och ställ dina frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp. Ingen fråga är för liten. I visningslokalen har vi även typexempel på vattenmätare, vattenmätarbrunn och LTA-station. Skyltar till projektkontoret i Bergafjärden finns från Löransvägen.

Avvikelser i öppettider kan förkomma under högtider, röda dagar, lov, semester eller sjukdom. Ring kundservice på telefon 020-120 25 00 innan ditt besök för säkerhetsskull. Övriga besök bokas. Har du frågor kontakta kundservice så hjälper de dig. Du når kundservice på telefon 020-120 25 00 eller kundservice@msva.se

Sms vid driftstörning

Vid till exempel vattenläckor använder vi oss av sms för att ge dig information. Meddelanden skickas ut dagtid under vardagar. Anger du ett nummer till en fast telefon får du istället ett röstmeddelande.

Om din mobil inte är registrerad på adressen kan du göra det. Du kan också lägga till eller ta bort nummer och adresser.

Läs mer om sms vid driftstörning eller registrera ändra eller ta bort nummer

Tidplan

På kartan, under rubriken Inledning, kan du se vilket område, A B eller C, din fastighet tillhör.

Område A

Byggtid under 2022-2024 Bergafjärden, Marna, Bodviken, Ållerviken och Killingskär.

Karta över preliminära starttider – Bergafjärden 

Karta över preliminära starttider – Marna

Karta över preliminära starttider – Killingskär
Reviderad 30 oktober 2023

Karta över preliminära starttider  – Bodviken
Reviderad 30 oktober 2023

Karta över preliminära starttider – Ållerviken

Tänk på att det här är tider vi börjar gräva i ditt område men det innebär inte att det finns möjlighet att koppla in sig till vatten och avlopp samtidigt.

Område B

Byggtid under 2024-2025 Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken

Karta över preliminära starttider – Pråmviken
Reviderad 28 februari 2024

Karta över preliminära starttider – Björkön
Reviderad 28 februari 2024

Karta över preliminära starttider – Björkvik och Björköviken
Reviderad 3 november 2023

Område C

Byggtid under 2025-2026 Skrängstabodarna, Lerviken-Myrbodarna och Vikarbodarna 
Kartor över byggtider kommer när det närmar sig byggstart

Observera att tiderna är preliminära

På gång i området

Område A

Alla fastighetsägare i område A som kommer att få en LTA-station har nu fått ett brev där de ombes att välja placering för LTA-stationen och kryssa för den på bifogad karta. Kartan skickas sedan in till kundservice via mejl eller förfrankerat kuvert.  

Senaste delområdet där fastighetsägarna fått sina slutgiltiga förbindelsepunktkartor och fakturan för anslutningen är Bergafjärden 4. Det innebär att när fakturan för anslutningen är betald så har de möjlighet att koppla in sig på ledningsnätet. 

Delområden som fått faktura för anslutningen Marna 1 och 2, Ållerviken 1 och Bergafjärden 1, 2, 3 och 4.

Vi kommer att släppa på område för område fortsättningsvis. När det är aktuellt för ditt delområde att ansluta sig kommer du att få information från oss.

Just nu har vi pågående arbeten i Ållerviken, Marna, Bergafjärden, Killingskär,  Bodviken, Björkvik och överföringsledningen längs Löransvägen. Vill du se mer exakt vart i områdena vi gräver kan du se områdena i karta över preliminära byggtider, som finns i högre upp på sidan i delen Tidplaner.

Område B

29 februari 

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med att gräva ner en pumpstation i Björköviken.
Arbetet kan innebära byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter som buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.
Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna.

22 februari
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med att gräva ner en pumpstation i Björkvik.
Arbetet kan innebära byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter som buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.
Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna.

Under vecka 3 skickades ett brev ut till fastighetsägarna i område B. Brevet innehåller en blankett om ansökan till anslutning av vatten och avlopp. Blanketten ska skickas in till oss senast 18 februari. I brevet finns även information om hur man går till väga om man vill behålla sitt egna dricksvatten samt information om ersättning för enskild avloppsanläggning. 

 


 

 

Återställning

När vi har grävt färdigt försöker vi alltid återställa marken så snabbt som möjligt. Ibland tar det längre tid än vi skulle vilja. Det beror ofta på att marken måste sätta sig innan vi kan lägga ny asfalt. På vintern måste vi ofta vänta tills tjälen har gått ur marken.

Artiklar om projektet

Äntligen vintervatten i kranen – Byggplats nummer 2, 2023

Vatten och avlopp enligt plan längs kusten – Byggplats nummer 1, 2023

Tidplaner

Under fliken tidplaner kan du som fastighetsägare i område A nu se mer exakt när vi kommer och gräver i ditt område

Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi får om utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du inte hittar svaret på din fråga.

Sluttömning av sluten tank

Efter inkoppling till kommunalt avlopp ska din slutna tank sluttömmas av oss på Mitt Sverige Vatten och Avfall. Det är alltså inte tillåtet att tömma brunnen själv eller med hjälp av någon entreprenör eller motsvarande. För att beställa sluttömning kontakta vår kundservice 020-120 25 00 så hjälper de dig.

Vad gör jag med min slutna tank?

Efter att tanken är sluttömd finns några vägar att gå. Tänk på att inte ha en tom sluten tank nergrävd, det finns risk att den imploderar med tiden eller att den flyter upp.  Är den i fint skick och uppfyller dagens krav kan man sälja den. Den går även att använda som dagvattentank och använda till bevattning i trädgården. Man kan även välja att skrota och transportera den till en återvinningscentral, antingen hel eller i bitar. Vid frågor kontakta miljökontorets expedition på telefon 060-19 11 90.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och beror på vilka nyttigheter fastighet ska ha. Det finns två nyttigheter för boende längs Njurundakusten, vatten och avlopp. Anslutning till avloppet är obligatoriskt. Du kan själv räkna ut priset på din anslutning här på vår webbplats. Ta mig till räknesnurran

För att få en avbetalningsplan från oss behöver du bevisa att du inte beviljats ett banklån.

Fakturan för anslutningsavgiften kommer när MittSverige Vatten och Avfall grävt klart till dig, satt ventiler samt att du fått din slutgiltiga karta för förbindelsepunkten av oss. Du har 90 dagar på dig att betala anslutningsfakturan. När fakturan är betald har du två år på dig att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet.    

Den som arrenderar en fastighet är den som står för anläggningsavgiften när anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) ska ske. Detsamma gäller för den som har en tomträtt. Anledningen är att den som arrenderar anses ha störst nytta av det allmänna VA-nätet och i detta avseende även ses som fastighetsägaren. Inom ett verksamhetsområde är det obligatoriskt att ansluta sig till VA-nätet. Ett verksamhetsområde för kommunalt VA är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom ett verksamhetsområde är VA-huvudmannen skyldig att förse samtliga fastigheter i området med vatten och avlopp. Fastighetsägaren, eller den som räknas som det under de rådande omständigheterna, är skyldig att

Sluttömning av slambrunn

Efter inkoppling till kommunalt avlopp ska samtliga slambrunnar (3-kammarbrunn, 2-kammarbrunn med mera) för bortkopplad enskild avloppsanläggning sluttömmas av oss på Mitt Sverige Vatten och Avfall. Det är alltså inte tillåtet att tömma brunnen själv eller med hjälp av någon entreprenör eller motsvarande. För att beställa sluttömning kontakta vår kundservice 020-120 25 00 så hjälper de dig.

Vad gör jag med min slambrunn sen?

När sluttömning är utförd ska brunnen och eventuell fördelningsbrunn fyllas med massor av sten, jord eller liknande. Plastbrunnar krossas med fördel ovanifrån för att på ett enkelt sätt kunna fyllas. Är din brunn ny eller i bra skick, kan du om du så önskar, gräva upp den försiktigt och sälja den. Återfyll gropen med massor. Ett tredje alternativ är att gräva upp och köra brunnen till Blåbergets avfallsanläggning och därefter återfylla gropen. Har du frågor kontakta miljökontorets expedition på telefon 060-19 11 90.    

Från det att anslutningsfakturan är betald har du två år på dig att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet.

Det är fortfarande lite tidigt att börja gräva din anslutning, vi rekommenderar att du inte börjar med grävningen förrän du fått din slutgiltiga förbindelsepunktskarta med höjder och djup. Däremot så rekommenderar vi att du redan nu tar kontakt med en entreprenör som hjälper till med själva anslutningen.

De första delområdena i Marna och Bergafjärden kommer att kunna koppla in sig preliminärt hösten/vintern 2023.

Nej, du kan inte koppla in dig än. Vi rekommenderar att du avvaktar en slutgiltig förbindelsepunktskarta från oss när du ser djup och höjd för inkoppling.

Bostadsenhet är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en bostadsenhet. En bostadsenhet är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad och utgör en självständig enhet. En fastighet kan omfatta flera bostadsenheter som  kan ägas eller hyras. En bostadsenhet har en egen ingång från kontoret, trapphus eller det fria och ska innehålla utrustning för att kunna laga mat, det vill säga kök, kokvrå, kokskåp eller liknande. Har du till exempel en gäststuga eller uthyrningsdel med egen ingång och matlagningsmöjligheter så räknas den som en bostadsenhet och då betalar du 2 bostadsenheter, 1 för din villa/småhus och en för din gäststuga/uthyrningsdel.

Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt, som brukar ligga vid tomtgränsen. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelspunktens placering som du har möjlighet att tycka till om. Förslaget kommer att skickas ut efter höstens lantmäteriförrättningar och öppet hus (som vi planerar att hålla i november om det rådande läget tillåter det).

MittSverige Vatten och Avfall bygger ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Du som fastighetsägare ansvarar sen för att gräva från förbindelsepunkten och in på din tomt. Antingen så tar du hjälp av en entreprenör eller för arbetet själv. Fastighetsägare står för alla kostnader för installation inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Vi kommer att erbjud samråd om var förbindelsepunkten ska placeras.

Avgiften för att ansluta sig är densamma. Brukningstaxan, den löpande avgiften varierar beroende på hur mycket man använder sitt vatten och avlopp.

Har du vatten av god kvalitet och tillräcklig kapacitet kan du behålla ditt vatten. Kvaliteten styrker du genom att ta ett vattenprov och redovisa analysprotokollet för oss på MittSverige Vatten och Avfall. Analysprotokollet får vara max 3 år gammalt. Hur det går till redovisas i de olika stegen nedan. Det kan vara svårt att visa att den egna dricksvattentäkten har tillräcklig kapacitet. Det är ofta fastighetsägaren själv som vet bäst om det finns risk för vattenbrist när många använder vattentäkten eller under torrperioder. Fastighetsägaren står själv för kostnaden för vattenproven och för eventuella åtgärder som behövs för att förbättra vattenkvaliteten. Tänk på att det blir dyrare för dig som fastighetsägare att ansluta vatten vid ett senare tillfälle än när du ansluter ditt avlopp.

Hur lämnar jag in vattenprov på eget vatten?

Utrustning för analys av dricksvatten kan beställas från flera olika företag. Vi lyfter inte fram enskilda företag, men laboratoriet bör vara ackrediterat för de aktuella analyserna. På Swedac:s hemsida finns ett register över ackrediterade laboratorier i Sverige. Vatten för analys tar du från en dricksvattenkran inomhus, vanligen i köket. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Följande analyser för enskilda vattentäkter ska beställas:

  • kemisk normalkontroll
  • mikrobiologisk normalkontroll
  • radon

Vad händer med provresultatet?

En kopia av analysresultatet från det ackrediterade laboratoriet ska skickas till: MittSverige Vatten & Avfall Box 189 851 03 Sundsvall Kriterierna för godkänt prov framgår av ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning”, där provtagningen ska ske enligt Bilaga 2 ”Normal analys” och analyssvaren vara godkända enligt Bilaga 1 ”Riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvatten – underlag för bedömning av dricksvattenprov”. Är vattenprovet tjänligt utan anmärkning får den enskilda vattentäkten behållas. Om fastighetsägaren väljer att använda eget dricksvatten kommer ingen avgiftsskyldighet för vatten att faktureras. Är provet tjänligt med anmärkning finns möjlighet att åtgärda felet och uppvisa ett nytt tjänligt analysresultat inom ett år.

Mer information

Vill du ha mer information om att behålla dig eget vatten kontakta vår kundservice så hjälper de dig. Du når de på 020-120 25 00. Även Miljökontoret kan svara på frågor om dricksvattnet. De når du på 060-19 11 90.

Du som har en enskild avloppsanläggning har enligt vissa förutsättningar rätt till skälig ersättning för den anläggning som tas ur bruk i samband med anslutningen till den allmänna VA-anläggningen.

Vad som är skäligt bedöms från fall till fall. Ersättning beräknas utifrån en avskrivningstid på 10 år för den enskilda anläggningen, vilket är praxis. Ersättning kan maximalt uppgå till kommunens anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Inlösen sker genom reduktion av anslutningsavgiften på spillvattenanslutningen och sker efter att anläggningen är tagen ur bruk.

Den egna anläggningen ska vara tillståndsgiven av kommunens miljökontor samt att värdet ska kunna styrkas med kvitton.

Ladda ner blanketten – Ersättning för enskild avloppsanläggning

En förbindelsepunkt är den punkt, ofta 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsledningsnätet.

I område A har vi börjat att upprätta förbindelsepunkter hos fastighetsägare. De ser lite olika ut beroende på om man är ansluten med självfall eller om man behöver en LTA-station för att pumpa avloppsvattnet vidare till det allmänna ledningsnätet.

Förbindelsepunkt med självfall
Här är ett exempel på förbindelsepunkt med självfall kan se ut.

Den större betäckningen som syns är spolbrunnen till avloppsledningen och den mindre är avstängningsventilen på vattenledningen. Brunnen och ventilen är MittSverige Vatten och Avfalls egendom och ventilen får enbart hanteras av vår egen personal. Brunnen och ventilen är fullt körbara och klarar av normal trafikbelastning. Den blå slangen som sticker upp är vattenledningen som i förlängningen sitter monterad i vattenventilen nere i marken.

Förbindelsepunkt med LTA
Här är ett exempel på förbindelsepunkt med LTA kan se ut.

Betäckningen med två lock som syns är till för att manövrera avstängningsventilerna på (A) Tryckavlopp och (V) Vatten. Dessa ventiler är Mittsverige Vatten och Avfalls egendom och får enbart hanteras av vår egen personal. Locken är fullt körbara och klarar av normal trafikbelastning. Den bruna slangen som sticker upp är avloppsledningen som i förlängningen sitter monterad i avloppsventilen nere i marken. Den blå slangen som sticker upp är vattenledningen som i förlängningen sitter monterad i vattenventilen nere i marken.

När man bygger ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet så blir fastigheten ansluten till ledningsnätet antingen med självfall eller så måste fastighetsägaren gräva ner en LTA-station (Lätt Tryck Avlopp) för att kunna pumpa avloppsvattnet från sin fastighet ut till det kommunala ledningsnätet. Det är markförhållande i området där du bor som styr om du behöver en LTA-station eller inte. LTA-stationen ingår i din anslutningskostnad. Du kommer i god tid att få information om vilken lösning som gäller just för dig.

Vad är en LTA-station?
LTA är en liten pumpstation, med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Till LTA-enheten rinner avloppsvattnet med självfall från LTA-enheten och sedan pumpas det till det kommunala ledningsnätet. För att säkerställa LTA-enhetens funktion finns ett larm på enheten.

Anslutning med LTA

När får jag min LTA-station? När MittSverige Vatten & Avfall utfört ledningsarbetet fram till fastigheterna och systemet är klart att användas kommer vi skriftligen lämna besked om upprättad förbindelsepunkt. I samband med det skickas fakturan för anslutningen. När fakturan är betald kan du som fastighetsägare beställa din LTA-station genom att kontakta oss. Mer information om beställning av LTA-station och driftsättning kommer längre fram.

Hur mycket ström drar en LTA-station? Ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W. På ett året-om-boende blir det 100kWh per år.

LTA-stationerna kommer från Skandinavisk Kommunalteknik, SKT. På deras webbplats finns samlad information om LTA-stationerna, förslag på utbildade entreprenörer av SKT, monteringsanvisningar, hur mycket ström en LTA-station drar och annan viktig information. 
Ta mig till Skandinavisk Kommunalteknik

Så här ska din LTA-station placeras

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att servicepersonal kan komma åt stationen för att åtgärda eventuella fel. Placeringen bestäms utifrån tillgänglighet för service och utifrån de förutsättningarna som finns för din fastighet. Nedan listar vi vad som gäller när du ska placera din LTA-station. Tänk på att driftsättning sker inom 10 arbetsdagar från beställning.

Placering

• Du som fastighetsägare är skyldig att upplåta plats på din fastighet för LTA-stationen.
• Var din LTA-station ska placeras föregås av en dialog mellan MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) och dig som fastighetsägare. Efter det så beslutar MSVA om var placeringen blir på fastigheten.
• LTA-stationen placeras så nära farbar väg som möjligt, med farbar väg menar vi en väg där vi kommer fram med våra servicefordon samt lastbil utrustad med slamsug. En farbar väg är tillräckligt bred för fordonen och har inte vegetation som växer in i vägen.
• I de fall då LTA-stationen inte kan placeras i anslutning till farbar väg så ska det finnas möjlighet att från farbar väg nå LTA-stationen utan hinder med en mindre vagn/kärra eller liknande. För detta krävs en väg som är minst 1 meter bred. Trappor, vegetation eller andra föremål som försvårar framkomlighet räknar vi som hinder.
• En sugbil ska kunna komma åt LTA-stationen. Om avståndet från en farbar väg är mer än 45 meter tar vi ut en extra avgift för tömning enligt samma princip som för kommunens avfallstaxa för extra meter vid slamtömning.
• LTA-stationen ska placeras på en plats där den inte riskerar att köras över av fordon.

Säkerhet

• Gräv ner LTA-stationen på frostfritt djup eller skydda den mot frost på annat sätt, med till exempel isolering och värmekabel.
• Regnvatten ska kunna rinna bort från LTA-stationen.

Tillgänglighet

• Elskåpet är placerat i LTA-stationen och du som fastighetsägare ansvarar för att dra fram strömförsörjning till den enligt MSVAs instruktion.
• Elkabeln ska förläggas i kabelrör och dras den kortaste vägen, inte runt LTA-stationen.
• Den medföljande stolpen med larmlampan skall placeras max 50 centimeter från LTA-stationen
• Det är valfritt för dig som fastighetsägaren att även montera en extra larmdosa inne i din fastighet. Den extra larmdosan medföljer vid leverans av din LTA-station.
• 1,5 meter runt din LTA-station ska ytan vara plan och fri från grov växtlighet och byggnationer. Det är för att den ska vara lätt att komma åt vid service och underhåll.
• Om du under vintern drabbas av en driftstörning som behöver åtgärdas behöver du se till att det är skottat och sandat till och runt LTA-stationen.

Om LTA-stationen är felplacerad eller otillgänglig

Om LTA-stationen är felplacerad påpekar vi det vid besiktningen som görs innan den tas i drift. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att åtgärda en felaktig placering och vi kan inte ta LTA-stationen i drift förrän eventuella fel är åtgärdade.
• Om vi kommer ut till dig men inte kan genomföra det som är tänkt på grund av att LTA-stationen är felplacerad eller otillgänglig tar vi ut en avgift enligt gällande taxa.
• I de fall du byggt över LTA-stationen kan du behöva riva bygget innan vi kan utföra service. Att riva bygget är fastighetsägarens ansvar.
• Skulle LTA-stationen skadas, till exempel av påkörning/plogning, är det du som fastighetsägare som bekostar reparationen.

Fler och fler börjar bo året runt i många fritidshusområden. När så många gör det att området går från att vara ett enklare boende till åretruntboende kallas området för ett omvandlingsområde. När fler bor året runt i ett område ökar belastningen på miljön. Det beror på att gamla enskilda avloppsanläggningar ofta är av en enkel typ. Det kan också bli problem med dricksvattnet i dessa områden. För att vara säker på att kunna uppfylla miljö- och hälsoskyddskrav måste man ofta förbättra vatten och avlopp i omvandlingsområden. Är det stora områden med bebyggelse kan det bli kommunens ansvar att ordna allmän VA-försörjning utifrån vattentjänstlagen §6. Bebyggelsen kommer då att tillhöra ett kommunalt verksamhetsområde, ett geografiskt område som beslutats av kommunfullmäktige. Inom verksamhetsområdet gäller särskilda rättigheter och skyldigheter för både brukare och VA-huvudman enligt vattentjänstlagen. Tre områden längs Njurundakusten har behov av allmän VA-försörjning på grund av miljö- och hälsoskäl. Det redovisar i Sundsvalls kommuns reviderade VA-plan. I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp. Beslutet omfattar cirka 900 fastigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.