Vatten i sommarstugan

Har du en enskild sommarstuga eller tillhör du en vattenförening? Läs här om hur det fungerar med ditt vatten i stugan.

Har du ett abonnemang som ger dig tillgång till vatten året runt, men vill ha det avstängt under vinterhalvåret? Vi stänger av det åt dig mot en kostnad av 612 kronor.

VA-taxa 2021 Sundsvalls kommun (pdf)

Den årliga utsättningen av sommarvattenmätare påbörjas 1 maj och tas in 30 september. Vi räknar med att det tar en till två veckor innan alla vattenföreningar har fått stängt. Vill du ha en förlängd period, eller om du vill ha vattnet påslaget eller avstängd en specifik dag kostar det 612 kr. Hör av dig senast en vecka innan säsongsslutet 30 september om du vill ha en förlängd period på hösten. Tänk på att en förlängd period kan innebära risk för frysning eftersom ledningarna ligger grunt.

Om du har en mätarbrunn är du ansvarig för att brunnen samt att brunnslock, ventiler, konsol och stege är i gott skick.

Observera att vattnet släpps på fram till vattenmätaren. Därefter får du som kund själv öppna ventilen fram till fastigheten.

VA-taxa 2021 Sundsvalls kommun (pdf)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.