Vårt vatten

Vi är mycket stolta över att vattnet från Grönsta vattentäkt strax utanför Sundsvall är klassat som naturligt mineralvatten.

Om det inte är bubblorna du är ute efter så får du ett minst lika fint vatten genom din kran som det du köper på flaska. Att vi har ett riktigt bra vatten har vi även Livsmedelsverkets ord på och deras krav på ett naturligt klassat mineralvatten är både tydliga och hårda. Vattnet kommer från underjordiska vattentäkter med stabil och riktigt bra kvalitet. Det är alltid naturligt och obehandlat, den fina smaken och det balanserade innehållet av mineraler är skapat helt av naturen.

Naturligt mineralvatten är den finaste utmärkelse ett vatten kan få. Både att en hel stor vattentäkt klassats och att ett så fint vatten används till allmän vattenförsörjning är vi ensamma om i Sverige. Det finns bara 13 vatten med den klassningen i Sverige.

Vattnet i Nordanstig är ett grundvatten, precis som vattnet i Timrå och Sundsvall. Vi pumpar upp det ur brunnar i grusåsar eller från sprickor i berg, där det naturligt bildas grundvatten från nederbörd.

Sundsvall och Timrå har en unik natur som ger massor av naturligt rent grundvatten via Indalsälvens och Ljungans stora flöden. Det renas effektivt genom grusåsar så som det har gjort sedan istiden. Vi kan sedan skicka det direkt till din vattenkran i vårt ledningsnät utan att gå via något vattenverk i ordets rätta bemärkelse.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.