Vattenmätare

Det är viktigt att du vet var vattenmätaren finns. Om det blir en akut läcka eller översvämning behöver du stänga av vattnet snabbt. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren.

Så här läser du av din vattenmätare

mataravlasning

Om du har en mätare med åtta siffror, ska du inte fylla i decimalerna (de tre sista siffrorna).

Du kan lämna din mätarställning till oss på flera sätt

 1. Logga in på Mina Sidor med e-legitimation eller ditt kundnummer och personnummer.
 2. Fyll i det avläsningskort som vi skickar ut med jämna mellanrum och posta det till oss.
 3. Skicka din mätarställning via e-post till: kundservice@msva.se
 4. Ring kundservice på 020-120 25 00.

Läs av och lämna in din mätarställning regelbundet, minst en gång per år. Då kommer fakturan att motsvara mängden vatten som du faktiskt använder. Utan avläsning faktureras du för det vatten vi tror att du använder, baserat på hur mycket du förbrukat tidigare. Om förbrukningen ändras utan avläsning leder det till att du betalar för mycket eller för lite. Skulle de visa sig att du betalat för mycket så får du pengar tillbaka. Om du däremot betalat för lite har du istället en skuld som har växt för varje missberäknad faktura.

Du kommer att få två brev från oss i god tid innan det är dags för oss att byta din vattenmätare. I det första brevet får du veta vad som du ska kontrollera, och eventuellt åtgärda för att vi ska kunna genomföra bytet. I det andra brevet ger vi dig ett förslag på en tid när vi kan byta mätaren.

Är du osäker om din mätarplats är godkänd? Skicka en bild till kundservice@msva.se och märk mailet med ”vattenmätare” så återkopplar vi till dig.

Innan vi kan byta din vattenmätare vill vi att du kontrollerar följande

 • att en vattenmätarkonsol finns monterad. Ingen annan förankring är godkänd.
 • att ventilerna vid vattenmätaren inte är av typen LK580 eller LK581.
 • att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt.
 • att vattenmätaren är lätt att komma åt.
 • att det finns en glidkoppling, justerbar mellan 190 och 220 mm.

Vattenmätare med rätt ventil och konsol samt vattenmätare med fel ventil (LK580)

Vad är en vattenmätarkonsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som stabiliserar rören så att de inte påverkas när vi byter vattenmätare. Bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre. Därför är det ett krav att det finns en mätarkonsol med avstängningsventiler vid mätarplatsen. Om du inte har en konsol ber vid dig att kontakta en rörmokare för att få en installerad. Ritning vattenmätarplats (pdf)

Är dina ventiler säkra?

Ventil LK580 och LK581 har svart ratt och är en äldre modell som inte längre är godkänd. Om du har såna ventiler ber vi dig att kontakta en rörmokare för att byta till en annan modell. Anledningen är att den typen av ventil är känslig och lätt kan gå sönder och orsaka stora vattenskador vid bytet av vattenmätare.

Kontrollera dina ventiler

Stäng ventilen innan mätaren och öppna en vattenkran. Om mätaren står stilla, alltså om kugghjulet inte snurrar, och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera ventilen efter mätaren på samma sätt. Håller de inte tätt behöver det åtgärdas innan vårt besök.

Ritning vattenmätarplats

Ritning för vattenmätarplats, med mått

 

Läs mer om de lagar som styr relationen mellan oss som leverantör och dig som fastighetsägare: ABVA för Nordanstigs kommun (pdf)

*ABVA = Allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning.

MittSverige Vatten och Avfall ansvarar för att sätta upp, justera, koppla till och från samt ta ned mätaren. Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har rätt att få tillträde till mätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för vattenmätarkonsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren. Kontrollera regelbundet att ventilerna går att stänga om det behövs. Du har också ansvar för att vattenmätaren skyddas mot värme och kyla och inte skadas. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Därför bör ventilationsluckor stängas och dörr- och fönsterspringor tätas.

Är vattenmätaren skadad eller vill du flytta den till en ny plats? Kontakta oss. Det är du som fastighetsägare som står för kostnaden för byte och/eller reparation.

Det är också ditt ansvar att se till att vi på MittSverige Vatten och Avfall kan komma fram till mätaren om det behövs.

Läs mer om de lagar som styr relationen mellan oss som leverantör och dig som fastighetsägare.

ABVA för Nordanstigs kommun (pdf)

*ABVA = Allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning.

Med jämna intervaller byter vi din vattenmätare för att vara säkra på att den visar rätt. Enligt lag ska mätarna bytas vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare). Vattenmätarna byts områdesvis.

Om din mätare ska bytas så skickar vi ett brev till dig och föreslår en tid för byte. Passar inte tiden? Ring telefonnumret som står i brevet.

Vattenmätarna ägs av oss på MittSverige Vatten och Avfall och får bara monteras av vår egen personal eller entreprenör utsedd av oss.

Om inte bolaget har bestämt annat ska din vattenförbrukning mätas. Det är ett krav att det finns en mätarkonsol med avstängningsventiler vid mätarplatsen. Konsolen stabiliserar rören så bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre. Har du inte en konsol ber vid dig att kontakta en rörmokare för att få en installerad. Vattenmätare ska enligt lag bytas med ett visst tidsintervall och du kommer att få brev från oss när det är dags att byta din vattenmätare. Om du inte följer kravet på att montera en konsol får du istället en schablontaxa. För permanentboende: 200 kubikmeter per år och lägenhet och för fritidshus: 50 kubikmeter per år

För att en mätarplats ska vara godkänd ska en konsol vara monterad. Är det trångt om utrymme och svårt att se hur konsolen kan få plats, bör du konsultera en rörmokare för råd om hur du skapar en godkänd mätarplats.

En konsol ska monteras på mätarplatsen under varmvattenberedaren och oftast kan den fästas i varmvattenberedarens stålkonstruktion mot golvet. Finns det inte utrymme för det bör du konsultera en rörmokare för hur du skapar en godkänd mätarplats.

Fram tills att fastigheten är såld och ägarbyte har skett så ansvarar du som nuvarande fastighetsägare för att förbereda och göra det möjligt att byta vattenmätare. Om fastigheten blir såld innan mätarbytet är gjort är det viktigt att du informerar köparen om att mätarbyte kommer att göras på fastigheten.

Hör gärna av dig till MittSverige Vatten och Avfall på 020-120 25 00 eller via kundservice@msva.se så ser vi om det går att skjuta fram ditt mätarbyte.

Vattenmätarbrunn med vattenmätare och installation Ja. Kravet på att en konsol ska finnas och vara fastmonterad gäller även för de mätare som finns i en mätarbrunn.

Hör av er till den som finns angiven i aviseringsbrevet eller till oss på MittSverige Vatten och Avfall på 020-120 25 00 eller via kundservice@msva.se  så skjuter vi fram ditt mätarbyte.

Om inte bolaget har bestämt annat ska din vattenförbrukning mätas. Det är ett krav att det finns en mätarkonsol med avstängningsventiler vid mätarplatsen. Konsolen stabiliserar rören så bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre. Har du inte en konsol ber vid dig att kontakta en rörmokare för att få en installerad. Vattenmätare ska enligt lag bytas med ett visst tidsintervall och du kommer att få brev från oss när det är dags att byta din vattenmätare.

Det är helt upp till dig som fastighetsägare att anlita den rörmokare du önskar. Vi ser gärna att installationen är fackmannamässigt utförd. Kolla gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller i händelse av skada.

Nej, fastighetsägaren ansvarar för vattenmätarplatsen. Ansvarsförhållande mellan bolag och fastighetsägare regleras i ABVA (allmänna bestämmelser kring vatten och avlopp)

För att mätarplatsen ska var godkänd inför mätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:
 • Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (Obs! LK580/581 är ej godkända ventiler och ska bytas oavsett).
 • Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
 • Skjutbar kopplingshylsa.
Om någon av ovanstående delar saknas bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats. Är du osäker om din mätarplats är godkänd? Skicka en bild till kundservice@msva.se och märk mailet med "vattenmätare" så återkopplar vi till dig.   Rätt och fel mätare med text  
Ritning för vattenmätarplats, med mått

Klicka på bilden för större version

       

Ja, det regleras i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser kring vatten och avlopp) som beslutas i kommunfullmäktige.

Swedac ställer krav på byte av vattenmätare och Enligt Svenskt vattens publikation P100 bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel). Det är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisk och läckage vid  mätarbyten eller tillsyn. Därför har MittSverige Vatten och Avfall beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Själva mätarbytet kostar ingenting, det ingår i din taxa. Eventuella åtgärder av mätarplatsen bekostas av dig som fastighetsägare.

Vattenmätare ska bytas ut senast var 10:e år i Sundsvall, Timrå och Nordanstig enligt de föreskrifter som MittSverige Vatten och Avfall ska följa. Swedac är den myndighet om kontrollerar mätutrustning. Besök gärna www.swedac.se för mer information.

Om MittSverige Vatten och Avfall lämnat meddelande om ett mätarbyte och inte får tillträde till mätaren debiterar vi en avgift på 632 kronor. Ombokning måste göras senast fem dagar innan bokad tid.

Vattenmätarbrunn med vattenmätare och installation Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ledningar, kopplingar och mätarplats inne i fastigheten. Vad gäller mätarbrunn så ansvarar du för brunnen (brunnslock, ledningar och kopplingar). MittSverige Vatten och Avfall har ansvar för och äger vattenmätaren.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.