Vattenmätare

Vi ansvarar för att sätta upp, justera, koppla till och från samt ta ned mätaren. Fastighetsägarens ansvar är mätarkonsolen med ventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren.

Det är viktigt att du vet var vattenmätaren finns. Om det blir en akut läcka eller översvämning behöver du stänga av vattnet snabbt och ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Det är också ditt ansvar att se till att vi på MittSverige Vatten & Avfall kan komma fram till mätaren om det behövs.

Så här läser du av din vattenmätare

mataravlasning

Om du har en mätare med åtta siffror, ska du inte fylla i decimalerna (de tre sista siffrorna).

Du kan lämna din mätarställning till oss på flera sätt

  1. Logga in på Mina Sidor med ditt kundnummer och ditt personnummer.
  2. Fyll i det avläsningskort som vi skickar ut med jämna mellanrum och posta det till oss.
  3. Skicka din mätarställning via mejl till: kundservice@msva.se
  4. Ring kundservice på 020-120 25 00.

Rapportera gärna din mätarställning månadsvis

Läs av din vattenmätare med jämna mellanrum och lämna mätarställningen till oss så får du fakturor som speglar hur mycket vatten du faktiskt använt. Du slipper eventuella kostnadstoppar som beror på att din vattenförbrukning av någon anledning varit mycket högre jämfört med tidigare år.

Om vi inte får in någon mätarställning från dig kommer du att få en preliminär faktura där du betalar utifrån hur mycket vatten vi tror att du kommer att använda. Vår uträkning baseras på hur mycket vatten som förbrukats tidigare. Kom ihåg! Stora förändringar av vattenförbrukning innebär att summan på fakturan också blir större.

När det börjar bli dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss med ett förslag på en tid för byte.

Innan vi kan byta din vattenmätare vill vi att du kontrollerar följande

  • att en vattenmätarkonsol finns monterad. Ingen annan förankring är godkänd.
  • att ventilerna vid vattenmätaren inte är av typen LK580 eller LK581
  • att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt
  • att vattenmätaren är lätt att komma åt

Vad är en vattenmätarkonsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som stabiliserar rören så att de inte påverkas när vi byter vattenmätare. Bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre. Därför är det ett krav att det finns en konsol monterad när vi gör bytet. Om du inte har en konsol ber vid dig att kontakta en rörmokare för att få en installerad.

Är dina ventiler säkra?

Ventil LK580 och LK581 har svart ratt och är en äldre modell som inte längre är godkänd. Om du har såna ventiler ber vi dig att kontakta en rörmokare för att byta till en annan modell. Anledningen är att den typen av ventil är känslig och lätt kan gå sönder och orsaka stora vattenskador vid bytet av vattenmätare.

Kontrollera dina ventiler

Stäng ventilen innan mätaren och öppna en vattenkran. Om mätaren står stilla, alltså om kugghjulet inte snurrar, och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera ventilen efter mätaren på samma sätt. Håller de inte tätt behöver det åtgärdas innan vårt besök.

MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för att sätta upp, justera, koppla till och från samt ta ned mätaren. Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har rätt att få tillträde till mätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för vattenmätarkonsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren. Kontrollera regelbundet att ventilerna går att stänga om det behövs. Du har också ansvar för att vattenmätaren skyddas mot värme och kyla och inte skadas. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Därför bör ventilationsluckor stängas och dörr- och fönsterspringor tätas.

Är vattenmätaren skadad eller vill du flytta den till en ny plats? Kontakta oss. Det är du som fastighetsägare som står för kostnaden för byte och/eller reparation.

Läs mer om de lagar som styr relationen mellan oss som leverantör och dig som fastighetsägare.

Länk till ABVA*

*ABVA = Allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning.

Med jämna intervaller byter vi din vattenmätare för att vara säkra på att den visar rätt. Enligt lag ska mätarna bytas vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare). Vattenmätarna byts områdesvis.

Om din mätare ska bytas så skickar vi ett brev till dig och föreslår en tid för byte. Passar inte tiden? Ring telefonnumret som står i brevet.

Vattenmätarna ägs av oss på MittSverige Vatten & Avfall och får bara monteras av vår egen personal eller entreprenör utsedd av oss.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.