Vattnets kretslopp

Vattnet i din kran kommer från en vattentäkt och när du använt vattnet går det till reningsverket. Efter att det blivit renat släpps det ut i hav, sjöar och vattendrag.

Det rena kallvattnet i din kran kommer från en av våra vattentäkter. När du använt vattnet tvättat, lagat mat, duschat och så vidare, kallas det för spillvatten. Spillvattnet transporteras därefter genom ledningar till något av våra reningsverk och där går vattnet igenom tre reningssteg:

Mekanisk rening

Det första vi gör är att ta bort stora, fasta föroreningar. Det gör vi genom att låta vattnet passera ett rensgaller, med hål som är 1-2 mm stora. I gallret fastnar papper, bindor, bomullspinnar, fruktskal och annat som egentligen aldrig borde ha spolats ner. De saker som rensas bort tvättas, torkas och bränns.

Därefter leder vi vattnet genom ett sandfång. Som man hör på namnet tar sandfånget hand om sand och andra tunga föroreningar. Sanden går till kommunernas avfallsbehandling och vattnet går vidare till nästa steg.

Kemisk rening

I den kemiska reningen renar vi bort fosfater och en del organiskt material. Fosfor (som bildar fosfat) i avloppsvattnet kommer från kiss, bajs och tvättmedelsrester. För att ta bort fosfater blandar vi i ett metallsalt som gör att föroreningen blir tung och sjunker ner till botten som slam. Slammet samlas upp och pumpas till vår slambehandling.

Biologisk rening

Det organiska materialet, som kommer från bajs och matrester, tar vi hand om i den biologiska reningen. Här tar reningsverkets egna små husdjur, mikroorganismerna, över arbetet i så kallade luftningsbassänger. Vi härmar naturens eget sätt att bryta ner föroreningar och mikroorganismer äter upp de föroreningar som finns kvar. Mikroorganismerna behöver syre för att leva och arbeta. Därför blåser vi in luft i bassängen.

Efter luftningsbassängen går vattnet vidare till eftersedimenteringsbassängen där slammet, tillsammans med mikroorganismerna, får sjunka till botten. Det mesta av slammet fångas upp och skickas tillbaka till luftningsbassängen. På så sätt kan våra små husdjur cirkulera och arbeta vidare. Efter de tre reningsstegen är vattnet rent och färdigt att släppas tillbaka till naturen igen.

Det överblivna slammet pumpas till rötkamrarna. Där jobbar bakterier med att bryta ner delar av det organiska materialet till vatten, metangas och koldioxid. När slammet är rötat luktar det inte illa längre. När vattnet i slammet är borta liknar det matjord och kan faktiskt användas som jordförbättringsmedel. Metangasen som bildas under rötningen blir till värme i en gaspanna och kan värma upp hus.

När vattnet är renat släpper vi ut det i havet, sjöar och andra vattendrag. När solen värmer upp havets ytvatten blir det till vattenånga. Vattenångan bildar moln och när det regnar passerar vattnet än en gång grusåsarnas naturliga reningssystem innan det går tillbaka till våra vattentäkter.

På tal om rening: vi på MittSverige Vatten och Avfall är experter på att rena vatten, men för att vi ska lyckas måste också du hantera vattnet på rätt sätt. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper. Då blir det inga dyra stopp eller översvämningar som innebär att orenat vatten släpps ut.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.