Vi informerar om ett hållbart samhälle på fastighetsmässan 2023

Torsdagen den 31 augusti deltar vi på fastighetsmässan för att informera verksamma i fastighetsbranschen om det nya informationspaketet kring vatten, avlopp och avfall. Materialet är skapat för att förbättra informationen till boende om ett hållbart samhälle och det är gratis att använda.

Allt material som vi presenterar i informationspaketet får användas fritt, skrivas ut, beställas på tryckeri eller länkas till våra filmer. Materialet om avfall och återvinning bygger till stora delar på det nationella skyltsystemet.

Här hittar du informationspaketet Ett hållbart boende för flerbostadshus

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.