Vi tar över ansvaret för insamling av förpackningar

Från 1 januari tar vi på MittSverige Vatten och Avfall över ansvaret för insamling av förpackningar i Sundsvalls kommun. För dig som bor i Sundsvall innebär det inte några direkta förändringar vid årsskiftet. Till en början tar vi över ansvaret för drift och skötsel av kommunens återvinningsstationer och fastighetsnära insamling för dig som har det. Målet är att service och kvalitet ska upplevas oförändrad.

Du som har ett flerbostadshus med fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus finns kvar. Från årsskiftet är det bara de entreprenörer som är auktoriserade, alltså godkända av MittSverige Vatten och Avfall, som får samla in förpackningar från hushåll. Du kan se alla godkända entreprenörer här på vår webbplats, vi uppdaterar listan löpande.

Du som redan har fastighetsnära insamling, eller du som ska införa det, behöver kontakta någon av dessa entreprenörer. Varje entreprenör sätter sin egen prislista. Som fastighetsägare har du direktkontakt med entreprenören och får fakturor direkt från dem. Du som har fastighetsnära insamling kommer att kunna fortsätta med befintlig entreprenör om denne redan är godkänd. Men tänk på att du kan behöva se över avtalet.

Planera för fastighetsnära insamling i flerbostadshus

Det är frivilligt att införa fastighetsnära insamling fram till 2027 men då blir det obligatoriskt i alla bostäder. Börja gärna att planera inför förändringen. När du ska börja med fastighetsnära insamling behöver du kontakta och anlita en av de godkända entreprenörerna. Listan med godkända entreprenörer hittar du här på vår webbplats.

Fastighetsnära insamling vid villor och fritidshus från 2028

I Sundsvall har kommunfullmäktige beslutat att fastighetsnära insamling ska ske med hjälp att fyrfackskärl i anslutning till villor och fritidshus. Planering för att införa fastighetsnära insamling i Sundsvall pågår, men kommer att bli verklighet först 2028 eftersom det finns upphandlade avtal för tjänsterna fram till dess.

När fastighetsnära insamling införs kommer villa- och fritidshusägare att få två 370-liters kärl med fyra fack i varje. I de åtta facken ska mat- och restavfall, tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas läggas separat.

Införande av fastighetsnära insamling bygger på ett regeringsbeslut där ansvaret för insamling av förpackningar flyttas från producenterna till Sveriges kommuner.

Nytt insamlingsansvar och fastighetsnära insamling

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.