• Vi har för närvarande inga driftmeddelanden.
Skylt på återvinningscentral, strålande sol
Hand som håller genomskinlig sopsäck
Person som läser av vattenmätaren

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.