Hand som håller mobiltelefon
Ett barn och en man häller pant i en pantmaskin
Vattenkran med rinnande vatten

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.