pojke vid kran
Hand som håller mobiltelefon
Box för småelektronik står på en soptunna

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.