Stopp i avloppet
Brun tunna med frost
Person som läser av vattenmätaren

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.