• Vi har för närvarande inga driftmeddelanden.
Villaområde
Brun tunna med frost
pojke som sköljer händerna under rinnande vatten från vattenkran

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.