• Vi har för närvarande inga driftmeddelanden.
Stopp i avloppet
Brun tunna med frost
Två personer i varselkläder

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.