• Vi har för närvarande inga driftmeddelanden.
Brun tunna med frost
Kretsloppsparken som brunnit ner
Man som arbetar i en grusgrop.

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt. Fråga dig först: måste jag slänga den eller går den att återbruka?
Se hur du kan sortera, Sveriges avfallsportal