• Vi har för närvarande inga driftmeddelanden.
Man i varselkläder på ett vattenverk
Illustration över vattenmätare
Hand som håller i ett vattenglas.

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt. Fråga dig först: måste jag slänga den eller går den att återbruka?