Stor säck fylld med trädgårdsavfall
Box för småelektronik står på en soptunna
Grävmaskin vid ledningsarbete

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt. Fråga dig först: måste jag slänga den eller går den att återbruka?