Koka allt vatten längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken

MittSverige Vatten & Avfall och miljökontoret i Sundsvall uppmanar alla våra kunder som bor längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken att koka allt vatten som används till dryck och matlagning.

På grund av en vattenläcka har vattenledningsnätet blivit trycklöst och orenat vatten kan därmed ha förorenat dricksvattnet. Fastigheterna längs sträckan är för närvarande utan vatten i kranarna.Kokningsuppmaningen är en försiktighetsåtgärd. Läs mer om kokningsuppmaningen här.

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.