Stor säck fylld med trädgårdsavfall
Rykande kolgrill
Grävmaskin vid ledningsarbete

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.