Box för småelektronik står på en soptunna
Stor säck fylld med trädgårdsavfall
Sommarstuga vid en sjö

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt.