Ett hållbart boende för flerbostadshus

Här finns samlad information och material om vatten, avlopp och avfall för dig som representerar en bostadsrättsförening eller är fastighetsägare av ett flerbostadshus. Materialet är skapat för att förbättra informationen till boende om ett hållbart samhälle och det är gratis att använda.

Allt material som vi presenterar här får du använda fritt, skriva ut, beställa på tryckeri eller länka till våra filmer. Materialet om avfall och återvinning bygger till stora delar på det nationella skyltsystemet.

Mycket av det som slängs kan komma till nytta om vi källsorterar rätt. En del saker ska sorteras som restavfall och andra saker som matavfall, en del behöver inte slängas alls, utan går att återanvända. Annat ska till återvinningscentralen och många saker ska till återvinningsstationen.

Sortera rätt med hjälp av sorteringsguiden

Använd icke arga lappar för att informera om källsortering

Det är lätt att bli frustrerad när de boende sorterar fel och det kan då ligga nära till hands att du skriver en arg lapp. Men du ska inte behöva skriva en enda arg lapp till. Vi har tagit fram ett nytt koncept med icke arga lapparna. Lapparna är roliga och har humoristiska budskap. Forskning visar att om vi ska få människor att göra rätt måste vi kommunicera med positiva budskap som uppmuntrar det som görs rätt, i stället för att belysa problemet.

Du hittar lapparna här nedan. De finns på flera 5 olika språk, svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Skriv ut eller beställ på tryckeri.

Icke arga lappar på svenska

Restavfall diskborste – icke arg lapp (pdf)

Restavfall glass – icke arg lapp (pdf)

Matavfall  matavfallspåsen – icke arg lapp (pdf)

Matavfall tepåse – icke arg lapp (pdf)

Matfett pizza – icke arg lapp (pdf)

Grovavfall matta – icke arg lapp (pdf)

Farligt avfall batteri – icke arg lapp (pdf)

Farligt avfall hörlurar – icke arg lapp (pdf)

Farligt avfall nagellack – icke arg lapp (pdf)

Elektronikavfall glödlampa – icke arg lapp (pdf)

Icke arga lappar på engelska

Engelsk översättning restavfall diskborste – icke arg lapp (pdf)

Engelsk översättning restavfall glass – icke arg lapp (pdf)

Engelsk översättning matavfall matavfallspåsen – icke arg lapp (pdf)

Engelsk översättning matavfall tepåse – icke arg lapp (pdf)

Engelska översättning matfett pizza icke arg lapp (pdf)

Engelskövrsättning grovavfall matta –  icke arg lapp )pdf)

Engelsk översättning farligt avfall batteri,  icke arg lapp (pdf)

Engelsk översättning farligt avfall hörlurar –  icke arg lapp (pdf)

Engelsk översättning farligt avfall nagellack –  icke arg lapp (pdf)

Engelsk översättning elektronikavfall glödlampa – icke arg lapp (pdf)

Icke arga lappar på arabiska

Arabisk översättning restavfall diskborste – icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning restavfall glass – icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning matavfall matavfallspåsen – icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning matavfall tepåse – icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning matfett pizza icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning grovavfall matta – Icke arg lapp batteri (pdf)

Arabisk översättning farligt avfall batteri,  icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning farligt avfall hörlurar –  icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning farligt avfall nagellack –  icke arg lapp (pdf)

Arabisk översättning elektronikavfall glödlampa – icke arg lapp (pdf)

Icke arga lappar på somaliska

Somalisk översättning restavfall diskborste – icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning restavfall diskborste – icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning matavfall matavfallspåsen – icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning matavfall matavfallspåsen – icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning matfett pizza icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning grovavfall matta icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning farligt avfall batteri,  icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning farligt avfall hörlurar –  icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning farligt avfall nagellack –  icke arg lapp (pdf)

Somalisk översättning elektronikavfall glödlampa – icke arg lapp (pdf)

Icke arga lappar på tigrinja

Tigrinja översättning restavfall diskborste – icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning restavfall glass – icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning matavfall matavfallspåsen – icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning matavfall tepåse – icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning matfett pizza icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning grovavfall matta – Icke arg lapp batteri (pdf)

Tigrinja översättning farligt avfall batteri,  icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning farligt avfall hörlurar –  icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning farligt avfall nagellack –  icke arg lapp (pdf)

Tigrinja översättning elektronikavfall glödlampa – icke arg lapp (pdf)

Informera med hjälp av inlägg i sociala medier

Att göra inlägg i sociala medier är ytterligare ett sätt att skapa uppmärksamhet kring ett hållbart samhälle. Här finns förslag på inlägg om källsortering som du kan använda i olika sociala kanaler.

Källsortering av restavfall

Tjafsar ni om hur diskborsten ska sorteras?
Här är facit: Den sorteras som restavfall och ska alltså i soppåsen.
Fler tips hittar du i sorteringsguiden

Källsortering av matavfall

Precis som dig behöver jag luft för att må bra.
Se filmen matavfallspåsen behöver luft för att den inte ska gå sönder

Källsortering av grovsopor

Gjort om hemma? Kul!
Gamla möbler, mattor och annat megastort avfall hör hemma i grovsoprum eller på återvinningscentral sorterat som grovsopor.
Här hittar du närmaste återvinningscentral i Sundsvall

Källsortering av farligt avfall

Batterier är ruskigt användbara men som avfall är de farliga. Tack för att du slänger batterier och annat farligt avfall i särskilda behållare.
Lär dig mer genom sorteringsguiden

Källsortering av restavfall

Ligger du vaken om nätterna och funderar över hur en glasspinne ska sorteras?
Här är facit: Den sorteras som restavfall och ska alltså i soppåsen.
Fler tips hittar du i sorteringsguiden

Källsortering av farligt avfall

Trasiga hörlurar inget att spara på.
Tack för att du slänger hörlurar och annat farligt avfall i särskilda behållare.
Lär dig mer genom sorteringsguiden

Källsortering av elektronikavfall

Vad gör jag med ledlampor som inte längre lyser?
Tack för att du sorterar ledlampor som elektronikavfall.
Fler tips hittar du i sorteringsguiden

Glödlampa

Källsortering av farligt avfall

Det där nagellacket som du köpte till nyår 2012. Det förstår vi att du inte vill ha.
Tack för att du slänger det och annat farligt avfall i särskilda behållare.
Lär dig mer genom sorteringsguiden

Källsortering av matavfall

Har ni också heta diskussioner vid frukosten om hur tepåsen ska sorteras?
Den sorteras som matavfall.
Fler tips hittar du i sorteringsguiden

Te-påse

Fem tips för ett hållbart samhälle

  1. Källsortera: Sortera ditt avfall i olika kategorier som papper, glas, plast och matavfall. Genom att källsortera kan du återvinna material och minska mängden avfall som hamnar på deponier eller förbränning.
  2. Minska avfallet: Försök att minska mängden avfall du producerar genom att använda återanvändbara förpackningar, ta med dig egen påse när du handlar och köpa produkter som är miljövänliga och återvinningsbara.
  3. Återanvänd: Tänk på möjligheten att återanvända saker istället för att slänga dem. Gamla kläder kan till exempel doneras till välgörenhetsorganisationer och gamla möbler kan säljas eller skänkas bort istället för att kastas.
  4. Kompostera: Om du har trädgård eller tillgång till en kompost kan du kompostera matavfall och trädgårdsavfall istället för att slänga det. Detta kan ge dig en näringsrik jord som kan användas i trädgården.
  5. Informera dig om lokala avfallshanteringssystem: Ta reda på hur avfall hanteras i din kommun och försök att följa de riktlinjer och regler som finns. Det kan vara skillnader mellan olika kommuner, så se till att du är väl informerad om de specifika kraven där du bor.

Hjälp boende att sortera matavfall – det kostar inget

Det är du som är fastighetsägare som väljer om det ska sorteras matavfall i fastigheten. Att sortera matavfall är bra, både för miljön och plånboken. Det kostar inget att få matavfallet hämtat.

Rätt hanterad matavfallspåse fungerar bäst

Det räcker inte med att påsar påstås vara helt nedbrytbara, de måste vara tillverkade av ett speciellt material för att det ska gå att tillverka biogas av dem. Den rätta påsen är avsedd för matavfall och levereras av MittSverige Vatten och Avfall. Den kan bostadsrättsförening/hyresvärden dela ut eller så kan boende hämta den i din matbutik på anvisad plats.

Information om matavfall för boende i lägenhet

Informera med hjälp av film om matavfall

Använd gärna filmen Matavfall för att skapa inlägg på webbsidor, intranät och i sociala medier.

Filmen Matavfall – som så många andra behöver jag luft för att andas (1:1 format)

Filmen Matavfall – som så många andra behöver jag luft för att andas (9:16 format)

Här hittar du information kring vatten- och avloppsfrågor.

Fem tips på hållbar vattenanvändning

  • Ta kortare duschar: Duscha kortare tid och stäng av vattnet medan du tvålar in dig för att spara vatten.
  • Använd en vattensnålare: En vattensnålare kan minska vattenflödet med upp till 50%, vilket kan spara stora mängder vatten över tid.
  • Vattna växterna på rätt sätt: Vattna dina växter på morgonen eller kvällen, när det är svalare och vattnet har en större chans att absorberas istället för att förångas. Undvik också att vattna för mycket, eftersom detta kan leda till avfall av vatten och miljöskador.
  • Återanvänd vatten: Använd överblivet vatten från att laga mat eller tvätta kläder för att vattna växterna, eller använd det för att rengöra.

Undvik matfett i avloppet

Matolja och annat fett som spolas ner gör att det lätt blir stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen och det kan orsaka stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad.

Undvik matfett i avloppet

Informera med hjälp av film om matfett i avloppet

Använd gärna filmen Miljötratten för att skapa inlägg på webbsidor, intranät och i sociala medier. Filmen informerar om hur du använder en miljö- eller fettratt för att undvika att fett spolas ner i avloppet.

Filmen Miljötratten – hur man använder miljötratten

Spola inte ner våtservetter i avloppet

Spola aldrig ner våtservetter i avloppet. Det sätter stopp i pumparna längs avloppsledningarna och medan de måste rengöras så rinner orenat avloppsvatten ut i naturen.

Informera med hjälpa av film om våtservetter – när de spolas ner i toaletten

Använd gärna filmen Våtservetter för att skapa inlägg på webbsidor, intranät och i sociala medier. Filmen informera om hur du undviker att våtservetter sätter stopp i avloppet.

Filmen Våtservetter    – när de spolas ner i toaletten

Filmen Våtservetter – därför ska du inte spola ner våtservetter i toaletten 

Lämna överblivet läkemedel till ett apotek

Läkemedel hör varken hemma i toaletten eller soppåsen. Avloppsreningsverken har svårt att rena bort läkemedel. Spolar du ner läkemedel följer resterna med det renade vattnet ut i hav, sjöar och vattendrag. Lämna in dina överblivna läkemedel till ett apotek så tas det om hand på rätt sätt.

Informera med hjälpa av film om läkemedel i vatten

Använd gärna filmen Läkemedel i vatten för att skapa inlägg på webbsidor, intranät och i sociala medier. Filmen informera om hur du undviker att läkemedel spolas ner i toaletten eller hamnar i avloppet.

Filmen läkemedel i vatten

Informera med hjälp av inlägg i sociala medier

Att göra inlägg i sociala medier är ytterligare ett sätt att skapa uppmärksamhet kring ett hållbart samhälle. Här finns förslag på inlägg om vatten och avlopp som du kan använda i olika sociala kanaler.

Undvik stopp i avlopp

Torka ur fettet från stekpannan eller ungsplåten med hushållspapper eller häll det i en tom petflaska. Det är ett enkelt sätt att skapa bra stämning i rören och undvika stopp i avloppet.
Mer om hur du kan ta hand om ditt avlopp

För att göra källsortering och återvinning av avfall enklare har Avfall Sverige varit med och tagit fram ett nationellt skyltsystem. Systemet innehåller nya symboler för källsortering som gör informationen tydligare. Det är tänkt att kunna användas vid återvinningscentraler, på återvinningsstationer, vid fastighetsnära insamling, på sopkärl, i soprum, vid insamling på stan och på förpackningar. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Informera med hjälpa av skyltar för avfallshantering

Här hittar du förslag på skyltar med koppling till symbolerna det nationella skyltsystemet. Skriv ut eller beställ på tryckeri.

Skylt avfallssortering av tidningar (pdf)

Skylt avfallssortering av metallförpackningar (pdf)

Skylt avfallshantering av färgade glasförpackningar (pdf)

Skylt avfallshantering av ofärgade glasförpackningar (pdf)

Skylt avfallshantering av pappersförpackningar (pdf)

Skylt avfallshantering av plastförpackningar (pdf)

Skylt avfallshantering av matavfall (pdf)

Skylt avfallshantering av restavfall (pdf)

Skylt avfallshantering av småelektronik (pdf)

Ladda ner avfallssymboler gratis

Här nedan kan du enkelt ladda ner avfallssymbolerna gratis och använda dem till informationsmaterial.

Hämta information och symboler på Avfall Sveriges webbplats

För att de boende ska kunna ta till sig vikten av ett hållbart samhälle kan de behöva få samlad kunskap. Då kan det bli lättare för dem att förstå för varför de ska ta hand om vår miljö.

På webben lärmig.msva har vi samlat kunskap om ett hållbart samhälle

Skapa ett hållbart boende med hjälp av boendeguiden

Informera kring ett hållbart boende med hjälp av broschyren Boguiden. I den berättar vi på MittSverige Vatten och Avfall tillsammans med Mitthem om vilket ansvar den boende har att undvika kostsamma skador. Broschyren finns översatt på fem olika språk svenska, engelska, somaliska och tigrinja. Skriv ut, beställ på tryckeri eller skriv av broschyren.

Boguiden på svenska (pdf)

Boguiden på engelska (pdf)

Boguiden på arabiska (pdf)

Boguiden på somaliska (pdf)

Boguiden på tigrinja (pdf)

Om din förening vill producera eget informationsmaterial erbjuder vi färdiga bilder och QR-koder som är gratis att använda.

Illustrationer för sortering av avfall

Här finns illustrationer som går att använda till informationsmaterial för sortering av avfall.

Batteri, jpeg

Batteri runt, jpeg

Diskborste röd, jpeg

 

Diskborste grön, jpeg

Matavfallspåse, jpg

Pizza, jpeg

Matta, jpeg

Glass, jpeg

 

Nagellack grönt, jpeg

Nagellack rött, jpeg

Glödlampa, jpeg

Hörlurar, jpeg

Te-påse, jpeg

Te-påse

QR-koder för hänvisningar

Här finns QR-koder som går att använda som hänvisningar till msva.se för mer information.

QR-kod med hänvisning till webben msva.se och sorteringsguiden, jpeg

 

QR-kod med hänvisning till webben msva.se och närmaste återvinningscentral, jpeg

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.