Verkstad, garage och biltvätt

Det är viktigt att det vatten som släpps ut från reningsverket innehåller så låga halter av skadliga ämnen som möjligt. Läs mer om krav och riktlinjer.

Det finns några saker att tänka på för verksamheter med oljeavskiljare ansluten till avloppsledningsnätet.

Miljöskyddsåtgärder för verksamheter med oljeavskiljare (pdf).

Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken och det slam som bildas under reningen innehåller så låga halter av miljöskadliga ämnen som möjligt. Ett sätt att klara detta är att minska utsläppsmängderna av sådana ämnen från olika källor i samhället. En av dessa källor är fordonstvättarna.

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar (pdf)

För att skydda ledningsnät och processen i reningsverken samt den personal som arbetar i dessa miljöer är det viktigt med kontroll på vad som tillförs avloppsledningsnätet.

Krav på utsläpp av avloppsvatten till det kommunala avloppsledningsnätet (pdf)

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.