Dricksvattenanalyser

Vatten är en förutsättning för allt liv. Det är också vårt viktigaste livsmedel. Och eftersom vatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på kvaliteten.

Det får inte finnas några skadliga bakterier eller ämnen i vattnet. Däremot innehåller vatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter. Det är Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30. Som tillägg till föreskrifterna finns också en vägledning.

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30 (Livsmedelsverket)

Enligt Livsmedelsverket ska tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet hållas tillgängliga för allmänheten. Det betyder att alla som vill får ta del av uppgifterna. Vid frågor, kontakta kundservice, tel. 020-120 25 00, eller e-post: kundservice@msva.se

PFAS, även kallade högflourerande ämnen, är ett samlingsnamn för cirka 5 000 industriellt framställda kemikalier. Vissa PFAS-ämnen är giftiga och det tar väldigt lång tid innan PFAS-ämnen bryts ner.

Provtagning på våra vattentäkter

De flesta av våra vattentäkter visar inga spår av PFAS. Vi har utfört provtagningar sedan 2014. Vi kommer att fortsätta utföra provtagningar för PFAS på alla våra vattentäkter och undersöka eventuell orsak till påverkan. Åtgärdsgränsen inom EU är 90 nanogram per liter (2022) men Livsmedelsverket arbetar med att se över gränsvärdet.

Har du frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

PFAS (Svenskt Vatten)
PFAS (Livsmedelsverket)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.