Dricksvattenanalyser

Vatten är klassat som ett livsmedel och Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2022:12.

Vatten innehåller en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter, däremot får det inte finnas några skadliga bakterier eller ämnen i vattnet. Här hittar du dricksvattenanalyser från våra största vattenverk.

Vill du ha information om något av de mindre vattenverken, kontakta kundservice, 020-120 25 00 eller kundservice@msva.se. Enligt Livsmedelsverket ska tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet hållas tillgängliga för allmänheten. Det betyder att alla som vill får ta del av uppgifterna.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Dricksvattenkvalitet Nolby vattenverk

Mikrobiologisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Antal mikroorganismer vid 22°C 3d cfu/ml 2 100 2)
Antal långsamväxande bakterier cfu/ml <10 5000 2)
Koliforma bakterier cfu/100 ml <1 påvisad
E.coli cfu/100 ml <1 påvisad
Intest. enterokocker 100 cfu/100 ml <1 påvisad
Aktinomyceter cfu/100 ml <10 100 2)
Mikrosvamp cfu/100 ml <10 100 2)
Pr. clostridium perfringens cfu/100 ml <1 påvisad
Kemisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Temperatur °C 6 – 9 20
Turbiditet FNU 0,1 0,5
Lukt ingen svag 2)
Färgtal mg/l Pt <5 15
Kemisk syreförbrukning COD-Mn mg/l <1 4
Konduktivitet mS/m 17 250 2)
pH 8 <7,5 >9,0
Alkalinitet, HCO3 mg/l 85 N/A
Kalcium, Ca mg/l 26 100 2)
Magnesium, Mg mg/l 2,5 30 2)
Hårdhet °dH 4,5 N/A
Järn, Fe mg/l <0,010 0,100
Mangan, Mn mg/l 0,010 0,050
Aluminium, Al mg/l <0,010 0,100
Koppar, Cu mg/l <0,010 0,20
Ammonium, NH4 mg/l 0,007 0,50 2)
Nitrit, NO2 mg/l 0,005 0,10
Nitrat, NO3 mg/l <2,2 20 2)
Natrium, Na mg/l 2,6 100 2)
Fluorid, F mg/l 0,30 1,5 2)
Klorid, Cl mg/l 2,6 100 2)
Sulfat, SO4 mg/l 11,5 100 2)
Antimon, Sb μg/l <1 5,0 2)
Arsenik, As μg/l 0,7 10 2)
Bly, Pb μg/l 0,25 10 2)
Bor, B mg/l <0,3 1,0 2)
Kadmium, Cd μg/l 0,02 5,0 2)
Krom, Cr μg/l 0,8 50 2)
Nickel, Ni μg/l 0,2 20 2)
Selen, Se μg/l 0,5 10 2)
Kvicksilver, Hg μg/l <0,1 1,0 2)
Radon, Rn Bq/l 28 100 2)
Bromat μg/l <0,6 10 2)
Cyanid tot, CN μg/l <10 50 2)
1,2-dikloretan μg/l <1,5 3,0 2)
Bensen μg/l <0,5 1,0 2)
Benso(a)pyren μg/l <0,005 0,010 2)
Tri- och tetrakloreten, totalt 3) μg/l <3 10 2)
Trihalometaner, totalt 4) μg/l <5 50 2)
Polycykliska aromatiska kolväten, totalt 5) μg/l <0,01 0,10 2)
Bekämpningsmedel, totalt 6) μg/l <0,05 0,10 2)

Dricksvattenkvalitet Grönsta vattenverk

Mikrobiologisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Antal mikroorganismer vid 22°C 3d cfu/ml <1 100 2)
Antal långsamväxande bakterier cfu/ml <10 5000 2)
Koliforma bakterier cfu/100 ml <1 påvisad
E.coli cfu/100 ml <1 påvisad
Intest. enterokocker 100 cfu/100 ml <1 påvisad
Aktinomyceter cfu/100 ml <10 100 2)
Mikrosvamp cfu/100 ml <10 100 2)
Pr. clostridium perfringens cfu/100 ml <1 påvisad
Kemisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Temperatur °C 6 – 9 20
Turbiditet FNU 0,1 0,5
Lukt ingen svag 2)
Färgtal mg/l Pt <5 15
Kemisk syreförbrukning COD-Mn mg/l <1 4
Konduktivitet mS/m 15 250 2)
pH 8,1 <7,5 >9,0
Alkalinitet, HCO3 mg/l 80 finns inte
Kalcium, Ca mg/l 23 100 2)
Magnesium, Mg mg/l 2 30 2)
Hårdhet °dH 3,9 finns inte
Järn, Fe mg/l <0,050 0,100
Mangan, Mn mg/l 0,006 0,050
Aluminium, Al mg/l <0,010 0,100
Koppar, Cu mg/l <0,010 0,20
Ammonium, NH4 mg/l 0,005 0,50 2)
Nitrit, NO2 mg/l 0,007 0,10
Nitrat, NO3 mg/l 2,5 20 2)
Natrium, Na mg/l 2 100 2)
Fluorid, F mg/l 0,2 1,5 2)
Klorid, Cl mg/l 2 100 2)
Sulfat, SO4 mg/l 5,0 100 2)
Antimon, Sb μg/l <1 5,0 2)
Arsenik, As μg/l 0,4 10 2)
Bly, Pb μg/l 0,3 10 2)
Bor, B mg/l <0,3 1,0 2)
Kadmium, Cd μg/l <0,01 5,0 2)
Krom, Cr μg/l 0,8 50 2)
Nickel, Ni μg/l 0,1 20 2)
Selen, Se μg/l 0,4 10 2)
Kvicksilver, Hg μg/l <0,1 1,0 2)
Radon, Rn Bq/l 22 100 2)
Bromat μg/l <0,6 10 2)
Cyanid tot, CN μg/l <10 50 2)
1,2-dikloretan μg/l <1,5 3,0 2)
Bensen μg/l <0,5 1,0 2)
Benso(a)pyren μg/l <0,005 0,010 2)
Tri- och tetrakloreten, totalt 3) μg/l <3 10 2)
Trihalometaner, totalt 4) μg/l <5 50 2)
Polycykliska aromatiska kolväten, totalt 5) μg/l <0,01 0,10 2)
Bekämpningsmedel, totalt 6) μg/l <0,05 0,10 2)

Dricksvattenkvalitet Wifsta vattenverk

Mikrobiologisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Antal mikroorganismer vid 22°C 3d cfu/ml <1 100 2)
Antal långsamväxande bakterier cfu/ml <10 5000 2)
Koliforma bakterier cfu/100 ml <1 påvisad
E.coli cfu/100 ml <1 påvisad
Intest. enterokocker 100 cfu/100 ml <1 påvisad
Aktinomyceter cfu/100 ml <10 100 2)
Mikrosvamp cfu/100 ml <10 100 2)
Pr. clostridium perfringens cfu/100 ml <1 påvisad
Kemisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Temperatur °C 4 – 12 20
Turbiditet FNU 0,3 0,5
Lukt ingen svag 2)
Färgtal mg/l Pt <5 15
Kemisk syreförbrukning COD-Mn mg/l 1 4
Konduktivitet mS/m 10 250 2)
pH 7,7 <7,5 >9,0
Alkalinitet, HCO3 mg/l 48 N/A
Kalcium, Ca mg/l 15 100 2)
Magnesium, Mg mg/l 1 30 2)
Hårdhet °dH 2,4 N/A
Järn, Fe mg/l <0,010 0,100
Mangan, Mn mg/l 0,008 0,050
Aluminium, Al mg/l <0,010 0,100
Koppar, Cu mg/l <0,010 0,20
Ammonium, NH4 mg/l 0,005 0,50 2)
Nitrit, NO2 mg/l 0,003 0,10
Nitrat, NO3 mg/l <2,2 20 2)
Natrium, Na mg/l 1,2 100 2)
Fluorid, F mg/l 0,16 1,5 2)
Klorid, Cl mg/l 1,9 100 2)
Sulfat, SO4 mg/l 5,3 100 2)
Antimon, Sb μg/l <1 5,0 2)
Arsenik, As μg/l 1,7 10 2)
Bly, Pb μg/l <0,1 10 2)
Bor, B mg/l <0,3 1,0 2)
Kadmium, Cd μg/l <0,01 5,0 2)
Krom, Cr μg/l 2,2 50 2)
Nickel, Ni μg/l 0,5 20 2)
Selen, Se μg/l <0,1 10 2)
Kvicksilver, Hg μg/l <0,1 1,0 2)
Radon, Rn Bq/l 23 100 2)
Bromat μg/l <0,6 10 2)
Cyanid tot, CN μg/l <10 50 2)
1,2-dikloretan μg/l <1,5 3,0 2)
Bensen μg/l <0,5 1,0 2)
Benso(a)pyren μg/l <0,005 0,010 2)
Tri- och tetrakloreten, totalt μg/l <3 10 2)
Trihalometaner, totalt μg/l <5 50 2)
Polycykliska aromatiska kolväten, totalt μg/l <0,01 0,10 2)
Bekämpningsmedel, totalt μg/l <0,05 0,10 2)

Tecknet < betyder ”mindre än” och tecknet > betyder ”mer än”. N/A betyder ”finns inte”.
cfu betyder kolonibildande enheter.
1) Gränsvärde avser det värde som inte får uppnås för att vattnet ska bedömas tjänligt utan anmärkning enligt gällande Dricksvattenkungörelse SLV FS 2001:30.
2) Gränsvärde saknas vid vattenverket. Noterat gränsvärde avser tappkran hos användare.

Dricksvattenkvalitet Wifsta vattenverk

Mikrobiologisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Antal mikroorganismer vid 22°C 3d cfu/ml <1 100 2)
Antal långsamväxande bakterier cfu/ml <10 5000 2)
Koliforma bakterier cfu/100 ml <1 påvisad
E.coli cfu/100 ml <1 påvisad
Intest. enterokocker 100 cfu/100 ml <1 påvisad
Aktinomyceter cfu/100 ml <10 100 2)
Mikrosvamp cfu/100 ml <10 100 2)
Pr. clostridium perfringens cfu/100 ml <1 påvisad
Kemisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Temperatur °C 4 – 12 20
Turbiditet FNU 0,3 0,5
Lukt ingen svag 2)
Färgtal mg/l Pt <5 15
Kemisk syreförbrukning COD-Mn mg/l 1 4
Konduktivitet mS/m 10 250 2)
pH 7,7 <7,5 >9,0
Alkalinitet, HCO3 mg/l 48 N/A
Kalcium, Ca mg/l 15 100 2)
Magnesium, Mg mg/l 1 30 2)
Hårdhet °dH 2,4 N/A
Järn, Fe mg/l <0,010 0,100
Mangan, Mn mg/l 0,008 0,050
Aluminium, Al mg/l <0,010 0,100
Koppar, Cu mg/l <0,010 0,20
Ammonium, NH4 mg/l 0,005 0,50 2)
Nitrit, NO2 mg/l 0,003 0,10
Nitrat, NO3 mg/l <2,2 20 2)
Natrium, Na mg/l 1,2 100 2)
Fluorid, F mg/l 0,16 1,5 2)
Klorid, Cl mg/l 1,9 100 2)
Sulfat, SO4 mg/l 5,3 100 2)
Antimon, Sb μg/l <1 5,0 2)
Arsenik, As μg/l 1,7 10 2)
Bly, Pb μg/l <0,1 10 2)
Bor, B mg/l <0,3 1,0 2)
Kadmium, Cd μg/l <0,01 5,0 2)
Krom, Cr μg/l 2,2 50 2)
Nickel, Ni μg/l 0,5 20 2)
Selen, Se μg/l <0,1 10 2)
Kvicksilver, Hg μg/l <0,1 1,0 2)
Radon, Rn Bq/l 23 100 2)
Bromat μg/l <0,6 10 2)
Cyanid tot, CN μg/l <10 50 2)
1,2-dikloretan μg/l <1,5 3,0 2)
Bensen μg/l <0,5 1,0 2)
Benso(a)pyren μg/l <0,005 0,010 2)
Tri- och tetrakloreten, totalt 3) μg/l <3 10 2)
Trihalometaner, totalt 4) μg/l <5 50 2)
Polycykliska aromatiska kolväten, totalt 5) μg/l <0,01 0,10 2)
Bekämpningsmedel, totalt 6) μg/l <0,05 0,10 2)

Tecknet < betyder ”mindre än” och tecknet > betyder ”mer än”. N/A betyder ”finns inte”.
cfu betyder kolonibildande enheter.
1) Gränsvärde avser det värde som inte får uppnås för att vattnet ska bedömas tjänligt utan anmärkning enligt gällande Dricksvattenkungörelse SLV FS 2001:30.
2) Gränsvärde saknas vid vattenverket. Noterat gränsvärde avser tappkran hos användare.

Dricksvattenkvalitet Bergsjö vattenverk

Mikrobiologisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Antal mikroorganismer vid 22°C 3d cfu/ml 1 100 2)
Antal långsamväxande bakterier cfu/ml <10 5000 2)
Koliforma bakterier cfu/100 ml <1 påvisad
E.coli cfu/100 ml <1 påvisad
Intest. enterokocker 100 cfu/100 ml <1 påvisad
Aktinomyceter cfu/100 ml <10 100 2)
Mikrosvamp cfu/100 ml <10 100 2)
Pr. clostridium perfringens cfu/100 ml <1 påvisad
Kemisk analys Enhet Normalvärde Gränsvärde 1) vid vattenverket
Temperatur °C 6 – 12 20
Turbiditet FNU <0,10 0,5
Lukt ingen svag 2)
Färgtal mg/l Pt <5 15
Kemisk syreförbrukning COD-Mn mg/l 1 4
Konduktivitet mS/m 22 250 2)
pH 7,8 <7,5 >9,0
Alkalinitet, HCO3 mg/l 85 N/A
Kalcium, Ca mg/l 17 100 2)
Magnesium, Mg mg/l 8,8 30 2)
Hårdhet °dH 4,2 N/A
Järn, Fe mg/l <0,010 0,100
Mangan, Mn mg/l 0,002 0,050
Aluminium, Al mg/l <0,010 0,100
Koppar, Cu mg/l <0,010 0,20
Ammonium, NH4 mg/l 0,006 0,50 2)
Nitrit, NO2 mg/l <0,003 0,10
Nitrat, NO3 mg/l 5,7 20 2)
Natrium, Na mg/l 8,3 100 2)
Fluorid, F mg/l 0,43 1,5 2)
Klorid, Cl mg/l 9,4 100 2)
Sulfat, SO4 mg/l 12 100 2)
Antimon, Sb μg/l <0,1 5,0 2)
Arsenik, As μg/l 0,22 10 2)
Bly, Pb μg/l 0,033 10 2)
Bor, B mg/l <0,3 1,0 2)
Kadmium, Cd μg/l <0,01 5,0 2)
Krom, Cr μg/l <0,05 50 2)
Nickel, Ni μg/l 0,25 20 2)
Selen, Se μg/l <1,0 10 2)
Kvicksilver, Hg μg/l <0,1 1,0 2)
Radon, Rn Bq/l 4,3 100 2)
Bromat μg/l <3,0 10 2)
Cyanid tot, CN μg/l <10 50 2)
1,2-dikloretan μg/l <1,5 3,0 2)
Bensen μg/l <0,5 1,0 2)
Benso(a)pyren μg/l <0,005 0,010 2)
Tri- och tetrakloreten, totalt μg/l <3 10 2)
Trihalometaner, totalt μg/l <5 50 2)
Polycykliska aromatiska kolväten, totalt μg/l <0,02 0,10 2)
Bekämpningsmedel, totalt μg/l <0,05 0,10 2)

Tecknet < betyder ”mindre än” och tecknet > betyder ”mer än”. N/A betyder ”finns inte”.
cfu betyder kolonibildande enheter.
1) Gränsvärde avser det värde som inte får uppnås för att vattnet ska bedömas tjänligt utan anmärkning enligt gällande Dricksvattenkungörelse SLV FS 2001:30.
2) Gränsvärde saknas vid vattenverket. Noterat gränsvärde avser tappkran hos användare.

PFAS, även kallade högflourerande ämnen, är ett samlingsnamn för cirka 5 000 industriellt framställda kemikalier. Vissa PFAS-ämnen är giftiga och det tar väldigt lång tid innan PFAS-ämnen bryts ner.

Finns det PFAS i våra dricksvattentäkter?

Det råvatten som vi har analyserats visar att det finns spår av PFAS-ämnen i några av våra vattentäkter. Halterna ligger dock mycket under den svenska åtgärdsgränsen 90 nanogram per liter.

Provtagningar från vattentäkter

Vi gör provtagningar från vattentäkter vart tredje till vart femte år sedan 2014. Under åren som vi analyserat PFAS har antalet PFAS-ämnen som analyserats varierat. Värdena varierar också över tid. Dessa saker gör att värdena varit svåra att jämföra och det blir svårt att tolka hur PFAS påverkar vattenkvaliteten. Vi kommer därför att fortsätta att analysera.

Har du frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

PFAS (Svenskt Vatten)
PFAS (Livsmedelsverket)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.