Dricksvattenanalyser

Vatten är en förutsättning för allt liv. Vatten är också vårt viktigaste livsmedel. Och eftersom vatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på vattnets kvalitet.

Det får inte finnas några skadliga bakterier eller ämnen i vattnet. Däremot innehåller vatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter. Det är Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30. Som tillägg till föreskrifterna finns också en vägledning.

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30

Enligt Livsmedelsverket ska tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet hållas tillgängliga för allmänheten. Det betyder att alla som vill får ta del av uppgifterna. Vill du läsa ett analysprotokoll? Då rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser. Ring kundservice, 020-120 25 00, för bokning av tid eller skicka e-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.