Återvinningsstationer

Från 1 januari tar vi på MittSverige Vatten och Avfall över ansvaret för insamling av förpackningar i Sundsvalls kommun. Till en början tar vi över ansvaret för drift och skötsel av kommunens återvinningsstationer. Målet är att service och kvalitet ska upplevas oförändrad, men vi flaggar ändå för en inkörningsperiod.

Här kan du läsa om sortering av förpackningar och få veta vart återvinningsstationer finns i Sundsvalls kommun. Lämna alla typer av förpackningar på återvinningsstationer.

Om du slänger förpackningar i soporna i stället för att lämna dem på en återvinningsstation får du betala för omhändertagandet av förpackningen en extra gång. För varje förpackad sak du köper betalar du en förpackningsavgift. Den bekostar återvinningen av materialet som förpackningen består av.

Nytt insamlingsansvar för MittSverige Vatten och Avfall från 1 januari 2024

Återvinningsstationer

 • Alnö, brandstation*
 • Bergsåker, folkets hus*
 • Birsta, Maxi ICA*
 • Birsta, Willys*
 • Bredsand, X:-tra
 • Bydalen, motionsspåret
 • Granlo, bakom vårdcentralen
 • Granlo, Vikingavägen*
 • Granloholm, centrum*
 • Granloholm, på G-butiken*
 • Haga, Tivolivägen/Norrlidsgatan
 • Hemmanet, IP
 • Holm, kyrkan
 • Indal, Tempo
 • Johannedals återvinningscentral
 • Kovland, väg 320 mot Holm
 • Kretsloppsparken
 • Kuben, ICA
 • Kvissleby, f.d. gör det själv-hall
 • Liden, vandrarhemmet
 • Lucksta, affären
 • Matfors, Preem
 • Nedansjö, IP*
 • Njurunda, Njurundavägen/Klockarbergsvägen*
 • Sidsjön, fagerdalsparken*
 • Stöde, IP
 • Svartviks, utanför återvinningscentralen
 • Vattjom, CircleK
 • Viskan, korsningen Viskansvägen/Västra Edebovägen*
 • Västra station

*Tillgänglighetsanpassade behållare.

Hitta din återvinningsstation på sopor.nu

Det är skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral. Återvinningscentraler är bemannade och där kan du lämna grovsopor av olika typer men även farligt avfall och saker som kan återanvändas. Kostnaden för att få lämna avfall på en återvinningscentral ligger inbakad i avfallstaxans fasta årsavgift.

På en återvinningsstation lämnar du bara batterier, tidningar, textil och förpackningar. För varje förpackad vara som du köper ingår en förpackningsavgift i priset. Den finansierar skötseln av återvinningsstationerna och att förpackningarna återvinns på rätt sätt.

Batterier

Från 1 januari 2024 kan du lämna batterier på våra återvinningsstationer. Ej bilbatterier.

Färgade glasförpackningar

Det är viktigt att du skiljer på färgade och ofärgade glasförpackningar om det ska kunna återvinnas på bästa sätt. Glas går att återvinna hur många gånger som helst. 70 procent av det insamlade glaset blir till nya glasförpackningar. Resten får nytt liv i form av glasfiber.

Bara glasförpackningar får lämnas på återvinningsstationerna – andra saker av glas ska du lämna på en återvinningscentral. Det beror på att inte alla typer av glas kan återvinnas. Vissa saker som är gjorda av glas räknas faktiskt som farligt avfall. Exempelvis glödlampor och lysrör. Porslin, keramik och fönsterglas ska lämnas på en återvinningscentral.

Ofärgade glasförpackningar

Det är viktigt att du skiljer på färgat och ofärgat glas. Om du lägger färgat glas i en behållare för ofärgat glas måste innehållet räknas som färgat. Istället för att använda återvunnet glas tvingas glasbruken istället göra ofärgat glas av sand, soda och kalk. Något som kräver mer energi och orsakar större koldioxidutsläpp.

Metallförpackningar

Allt som är gjort av metall och som är en förpackning eller en del av en förpackning ska lämnas till återvinning. Även små metallförpackningar är viktiga att återvinna: om vi samlar in alla kapsyler skulle det kunna tillverkas 2 200 nya bilkarosser varje år.

Eftersom metall kan återvinnas hur många gånger som helst kan återvinning spara enorma resurser. Till exempel kan vi genom att tillverka aluminium av återvunnet material spara 95 procent av den energi som annars hade behövts för att göra helt nytt aluminium.

Värmeljuskoppar ska lämnas på en återvinningscentral

Kommunen har numera ansvaret för insamlingen av värmeljuskopparna. Du lämnar koppar och vekeshållare i behållaren för metallskrot på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC). Det beror på att EU:s direktiv för producentansvar ändrades 2015 och värmeljus räknas sedan dess inte längre som en förpackning.

Pappersförpackningar

Dina gamla förpackningar blir till nya förpackningar eller andra saker av papper. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger! Skölj gärna ur dina förpackningar innan du lämnar dem till återvinning så slipper du kladd och lukt. Ta också bort korkar av plast och liknande. Plastdelen som sitter kvar på exempelvis mjölkpaketet kan vara kvar. Den tas bort i behandlingsprocessen. De pappersfibrer som inte längre kan återvinnas bränns upp tillsammans med plastrester från till exempel insidan av mjölktetror.

Plastförpackningar

I behållaren för plastförpackningar ska du, som namnet antyder, bara lämna förpackningar av plast och inga andra plastsaker. Diskborsten till exempel ska du kasta i soppåsen. Om du lämnar den på återvinningsstationen kommer den ändå att sorteras ut och brännas istället för att återvinnas – men den får göra en lång, onödig resa först.

Plastförpackningarna sorteras utifrån vilken typ av plast de innehåller. Sen mals de ned till ett material som man tillverkar nya plastprodukter av. Det kan bli allt ifrån möbler till plaströr och nya plastförpackningar. Visste du förresten att det tar 450 år för en plastflaska att brytas ned i naturen?

Textil

Från 1 januari 2024 kan du lämna textil till återvinning på alla återvinningsstationer, förutom Hemmanet IP.

Tidningar

De flesta trycksaker räknas som ”Tidningar och broschyrer” – men det finns några undantag. Kuvert, post it-lappar och plastat papper ska du slänga i vanliga soppåsen. De innehåller klister som förstör pappersmassan vid återvinningen. Du behöver inte ta bort häftklamrar och spiralbindningar. Det görs på pappersbruket.

Returpapper är kommunalt ansvar sedan 1 januari 2022. Det har tidigare ingått i förpackningsinsamlingen under producentansvaret.

Detta innebär att det blir MittSverige Vatten och Avfalls ansvar att ta hand om returpapper från hushållen i Sundsvalls kommun. Någon praktisk skillnad kommer du inte att märka. Fortsätt som tidigare att lämna ditt returpapper på återvinningsstationen. Bor du i flerfamiljshus där ni har fastighetsnära insamling så lämnar du returpapperet på ert vanliga ställe vid bostaden. Exempel på vad som räknas som returpapper är tidningar, reklamblad, skrivpapper och pocketböcker.

Alla aktörer som är intresserade av uppdraget att kunna samla in returpapper kan ansöka till MittSverige Vatten och Avfall om att bli auktoriserad insamlare för MittSverige Vatten och Avfalls räkning.

Äger du ett flerfamiljshus eller har en verksamhet kan du välja vilken auktoriserad insamlare som ska hämta ert returpapper.

Lista över auktoriserade insamlare

 • PreZero Recycling AB
 • Ragn-Sells AB
 • Stena Recycling AB
 • Tirab AB

Frågor och svar

Alla har en lagstadgad skyldighet att sortera ut förpackningar men också exempelvis elavfall, läkemedel, däck och batterier och lämna det till särskild insamling.

Varje förpackning som du lämnar till återvinning innebär att du spar på jordens resurser och värnar om klimatet. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen. Ett annat exempel är att om alla skulle återvinna sina metallkapsyler så skulle det räcka till 3 400 nya bilkarosser varje år.

Återvinningsstationerna till för hushållen och det är bara förpackningar som får slängas här.

Det finns ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att de som tillverkar förpackade varor är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av varje förpackningsslag. Eftersom diskborsten inte är en förpackning ska den inte lämnas på återvinningsstationen. Den läggs i vanliga soppåsen. Dricksglas är inte heller en förpackning. De är ofta av en annan glaskvalitet än glasförpackningar, blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Du behöver inte diska ur förpackningarna, men de måste vara tömda på sitt innehåll. Om det är förpackningar som innehåller farligt avfall, till exempel nagellack, lämnar du hela förpackningen med innehåll som farligt avfall på återvinningscentralen.

Grundregeln är att du sorterar dem efter det material som väger mest i förpackningen. Om de olika materialen är lätta att separera ska du skilja dem åt, till exempel skruvkorken i plast på en mjölkförpackning i papper. Det ska inte krävas verktyg för att dela materialen, så basen där skruvkorten sitter fast får alltså sitta kvar.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.