Mobil återvinningscentral

Varje år tar vi med oss en mobil återvinningscentral och besöker olika platser i Sundsvalls kommun. Här kan du läsa mer om var och när du som privatperson kan besöka den mobila återvinningscentralen.

För hushållen i Sundsvall kostar det inget att lämna sorterat avfall på den mobila återvinningscentralen. Det ingår i avfallstaxan. Du kan lämna grovsopor, bygg- och trädgårdsavfall, farligt avfall som till exempel färg, olja, lysrör, vitvaror och elavfall (ej asbest). Kraven för byggavfall är att du som i en icke yrkesmässig roll producerar byggavfall ska sortera avfallet där det uppkommer, innan du åker till återvinningscentralen.

Öppet mellan klockan 18.00 och 21.00. Tänk på att alla säckar du lämnar måste vara genomskinliga.

 • Norrhassel, Hasselbacken: 2 maj
 • Holm, IP: 6 maj
 • Västanå, Söröje: IP: 7 maj
 • Indal, Häreborg: 13-14 maj
 • Liden, Byberg & Nordin: 15-16 maj
 • Stöde, IP: 20-21 maj

 • Återvinningscentralerna är endast till för privatpersoner, inte för verksamheter.
 • Personbilar inklusive släp får ha en maxvikt på 3,5 ton (endast bilar för B-körkort).
 • Följ skyltning och personalens anvisningar.
 • Det är förbjudet att röka eller vara påverkad av alkohol på anläggningen.
 • Endast genomskinliga säckar är tillåtna, med korrekt sorterat innehåll. Andra säckar behöver du tömma och sortera på plats.
 • Det är inte tillåtet att hämta material från containrar/behållare (stölder polisanmäls).
 • Arbetsmiljöverkets regelverk angående tunga och frekventa lyft gäller. Personalen är därför inte skyldiga att hjälpa till med avlastning/lossning.
 • Tomgångskörning får ske i högst en minut. Läs mer om tomgångskörning på Sundsvalls kommuns webbplats.
 • Av säkerhetsskäl ska små barn sitta kvar i bilen under besöket. Målsman ansvarar för barn.
 • Ska du lämna asbest finns några saker att tänka på. Läs mer om det här nedanför.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.