Batterier

Batterier innehåller metaller som kan återvinnas och vissa innehåller också miljöfarliga ämnen måste tas om hand. Här finns en lista på var du lämnar in batterier.

Vanligast är småbatterier som AAA, AA och 9-volts, uppladdningsbara eller inte. Tänk på att batterier också kan vara inbyggda i exempelvis leksaker och sådana behöver du också lämna in.

Undvik att 9-voltsbatterier orsakar brand

 • Sätt en bit tejp över plus- och minuspolen innan du kastar dem, annars kan de orsaka brand.
 • Samla och förvara använda batterier i en behållare av glas med lock som går att stänga, eller annat värmetåligt material, fram till dess att du ska lämna dem i småelsboxen, på återvinningscentralen eller i en batteribox.

Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batterier. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och det uppstår värme tillräcklig för att det ska börja brinna. Även svaga eller urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.

Blyet och svavelsyran i batteriet kan användas på nytt. Plasten förbränns och energin tas till vara. Bilbatterier kan du lämna på återvinningscentralen, som farligt avfall. Du har också rätt att kostnadsfritt lämna in bilbatterier där de säljs. (Det kallas producentansvar.)

I april och oktober månad tömmer vi småelsboxen, samtidigt som vi hämtar dina vanliga sopor.

För att öka insamlingen och återvinningen av elavfall kommer du som bor i villa att få en box där du kan lägga småel som du vill bli av med. När du vill ha boxen tömd, ställ den ovanpå soptunnan. Det ingår automatiskt i din ordinarie sophämtning och kostar inget extra att få tömd.

Det här kan du lägga i boxen:

Småelektronik som  mobiltelefoner, sladdar, rakapparater, ljuskällor som glödlampor, LED-lampor och lågenergilampor. Uppladdningsbara batterier och engångsbatterier. Tänk på att täcka plus- och minuspolen med tejp på 9-voltsbatterier innan de kastas, annars kan de orsaka brand. Har du elavfall som är för stort att lägga i boxen kan du lämna det på någon av våra återvinningscentraler.

Du har rätt att kostnadsfritt lämna tillbaka elavfall där du köper elektronik. (Det kallas producentansvar.) Återvinning av elektronik (Elkretsen)

 • Alnö, ICA
 • Bergsgatan, ICA
 • Birsta, Willys
 • Bredsand, återvinningsstation
 • Granloholm, ICA
 • Centrala Sundsvall, ICA Esplanad
 • Indal, Tempo
 • Kovland, ICA*
 • Lucksta, återvinningsstation
 • Matfors, ICA
 • Matfors, Frendo
 • Matfors, Handlar’n*
 • Nacksta, ICA
 • Njurundabommen, ICA
 • Skönsmon, ICA
 • Stöde, ICA
 • Vattjom, CircleK

Till inlämningsställena kan du endast lämna småbatterier, inte bilbatterier. Tänk på att täcka plus- och minuspolen med tejp på 9-voltsbatterier innan de kastas. Annars kan de orsaka brand.

*Här finns ingen batteriholk. Prata med personalen.

Under insamlingsturen kan du lämna till exempel färg, lösningsmedel, kemikalier och spillolja. Om det du vill lämna inte ligger i sin originalförpackning så märk det med vad det innehåller. Lysrör, glödlampor och batterier kan du också lämna. Tänk på att täcka plus- och minuspolen med tejp på 9-voltsbatterier innan de kastas, annars kan de orsaka brand. Elavfall som mikrovågsugnar och datorer lämnar du på en återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen.

 • Kovland, ICA: 3 maj och 6 september 17.00 – 17.30
 • Sulå, dammen: 3 maj och 6 september 18.15 – 18.45
 • Holm, kyrkan: 6 september 19.30 – 20.00
 • Indal, IP: 7 september 17.00 – 17.30
 • Liden, återvinningsstationen: 7 september 18.15 – 18.45
 • Järkvissle, gamla skolan: 7 september 19.30 – 20.00
 • Nedansjö, IP: 4 maj och 8 september 17.00 – 17.30
 • Viskan, centrum: 4 maj och 8 september 18.15 – 18.45
 • Stöde, IP: 8 september 19.30 – 20.00
 • Vigge, 3-vägskorset: 5 maj och 9 september 17.00 – 17.30
 • Hassel, före detta affären: 9 september 18.15 – 18.45
 • Sörfors, före detta affären: 5 maj 18.30 -19.00
 • Sörfors, före detta affären: 9 september 19.30 – 20.00
 • Pråmviken: 6 maj och 13 september 17.00 – 17.30
 • Vikarbodarna; 6 maj och 13 september 18.15 – 18.45
 • Västanå, Ortsjön-korsningen: 13 september 19.30 – 20.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.