Batterier

Batterier innehåller metaller som kan återvinnas och vissa innehåller också miljöfarliga ämnen måste tas om hand. Här finns en lista på var du lämnar in batterier.

Vanligast är småbatterier som AAA, AA och 9-volts, uppladdningsbara eller inte. Tänk på att batterier också kan vara inbyggda i exempelvis leksaker och sådana behöver du också lämna in.

Blyet och svavelsyran i batteriet kan användas på nytt. Plasten förbränns och energin tas till vara. Bilbatterier kan du lämna på återvinningscentralen, som farligt avfall. Du har också rätt att kostnadsfritt lämna in bilbatterier där de säljs. (Det kallas producentansvar.)

För att öka insamlingen och återvinningen av elavfall kommer du som bor i villa att få en box där du kan lägga småel som du vill bli av med. När du vill ha boxen tömd, ställ den ovanpå soptunnan. Det ingår automatiskt i din ordinarie sophämtning och kostar inget extra att få tömd. Boxen tömmer vi under april och oktober samtidigt som vi hämtar dina vanliga sopor.

Det här kan du lägga i boxen:

Småelektronik som  mobiltelefoner, sladdar, rakapparakter, ljuskällor som glödlampor, LED-lampor och lågengerilampor. Uppladdningsbara batterier och engångsbatterier. Har du elavfall som är för stort att lägga i boxen kan du lämna det på någon av våra återvinningscentraler.

Du har rätt att kostnadsfritt lämna tillbaka elavfall där du köper elektronik. (Det kallas producentansvar.) Läs mer om återvinning av elektronik på Elkretsens hemsida.

Alnö ICA Indal Tempo Nacksta Ica
Bergsgatan ICA Kovland ICA* Njurundabommen ICA
Bergsåker Konsum Lucksta ÅVS Skönsberg OKQ8
Bydalen City Gross Matfors ICA Skönsberg Willys
Granloholm ICA Matfors Preem* Skönsmon ICA
Esplanaden ICA Matfors Handlar’n* Stöde ICA
Haga Coop Nacksta COOP Vattjom Circle K*

*Här finns ingen batteriholk. Prata med personalen. Förändringar kan ske under året.

Till inlämningsställena kan du endast lämna småbatterier, inte bilbatterier.

Under insamlingsturen kan du lämna till exempel färg, lösningsmedel, kemikalier och spillolja. Om det du vill lämna inte ligger i sin originalförpackning så märk det med vad det innehåller. Lysrör, glödlampor och batterier kan du också lämna. Elavfall som mikrovågsugnar och datorer lämnar du på en återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen.

 Ort

Plats

Datum

Tid

Kovland ICA 6 maj, 2 september 17.00–17.30
Sulå Dammen 6 maj, 2 september 18.15–18.45
Holm Kyrkan 2 september 19.30-20.00
Indal Idrottsplatsen 3 september 17.00-17.30
Liden Återvinningsstationen 3 september 18.15-18.45
Järkvissle Gamla skolan 3 september 19.30-20.00
Nedansjö Idrottsplatsen 7 maj, 4 september 17.00-17.30
Viskan Centrum 7 maj, 4 september 18.15-18.45
Stöde Idrottsplatsen 4 september 19.30-20.00
Vigge 3-vägskorsningen 8 maj, 5 september 17.00-17.30
Hassel Fd affären 5 september 18.15-18.45
Sörfors Fd affären 8 maj 18.30-19.00
Sörfors Fd affären 5 september 19.30-20.00
Pråmviken 9 maj, 9 september 17.00-17.30
Vikarbodarna 9 maj, 9 september 18.15-18.45
Västanå Ortsjön, korsningen 9 september 19.30-20.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.