Batterier

Här hittar du information om hur du ska hantera dina förbrukade batterier och en lista på var du lämnar in dem.

Batterier innehåller metaller som kan återvinnas. En del batterier innehåller också miljöfarliga ämnen. Blyet och svavelsyran i bilbatterier och liknande batterier kan användas på nytt. Plasten förbränns och energin tas till vara. Bilbatterier kan du lämna på återvinningscentralen, som farligt avfall. Du har också rätt att kostnadsfritt lämna in bilbatterier där de säljs. Det kallas producentansvar.

För att öka insamlingen och återvinningen av elavfall får du som bor i villa en småelsbox där du kan lägga småel som du vill slänga. När du vill ha boxen tömd, ställ den ovanpå soptunnan så tömmer vi den två månader per år, samtidigt som vi hämtar dina vanliga sopor. Vi tömmer boxen:

 • April
 • Oktober

Tömning av småelsboxen ingår i din ordinarie sophämtning och kostar inget extra att få tömd.

Det här kan du lägga i boxen:

Småelektronik som  mobiltelefoner, sladdar, rakapparater, ljuskällor som glödlampor, LED-lampor och lågenergilampor. Uppladdningsbara batterier och engångsbatterier. Tänk på att täcka plus- och minuspolen med tejp på 9-voltsbatterier innan de kastas, annars kan de orsaka brand. Har du elavfall som är för stort att lägga i boxen kan du lämna det på någon av våra återvinningscentraler.

Du har rätt att kostnadsfritt lämna tillbaka elavfall där du köper elektronik. Det kallas producentansvar. Återvinning av elektronik (Elkretsen)

 • Alnö, ICA
 • Bergsgatan, ICA
 • Birsta, Willys
 • Bredsand, återvinningsstation
 • Granloholm, ICA
 • Centrala Sundsvall, ICA Esplanad
 • Indal, Tempo
 • Kovland, ICA*
 • Lucksta, återvinningsstation
 • Matfors, ICA
 • Matfors, Frendo
 • Matfors, Handlar’n*
 • Nacksta, ICA
 • Njurundabommen, ICA
 • Skönsmon, ICA
 • Stöde, ICA
 • Vattjom, CircleK

Till inlämningsställena kan du endast lämna småbatterier, inte bilbatterier.

*Här finns ingen batteriholk. Prata med personalen.

Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batterier. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och det uppstår värme tillräcklig för att det ska börja brinna. Även svaga eller urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.

 • Sätt en bit tejp över plus- och minuspolen innan du kastar dem, annars kan de orsaka brand.
 • Samla och förvara använda batterier i en behållare av glas med lock som går att stänga, eller annat värmetåligt material, fram till dess att du ska lämna dem i småelsboxen, på återvinningscentralen eller i en batteribox.

Vanligast är småbatterier som AAA, AA och 9-volts, uppladdningsbara eller inte. Tänk på att batterier också kan vara inbyggda i exempelvis leksaker och sådana behöver du också lämna in.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.