Kemikalier

Lämna allt ditt farliga avfall till återvinningscentralen. Exempel på farligt avfall är färg och lösningsmedel men även saker som hårspray och nagellack.

Under insamlingsturen kan du lämna till exempel färg, lösningsmedel, kemikalier och spillolja. Om det du vill lämna inte ligger i sin originalförpackning så märk det med vad det innehåller. Lysrör, glödlampor och batterier kan du också lämna. Elavfall som mikrovågsugnar och datorer lämnar du på en återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen.

 • Hassel, före detta affären 10 september klockan 18.15-18.45
 • Holm, kyrkan: 7 september klockan 19.30-20.00
 • Indal, idrottsplatsen: 8 september klockan 17.00-17.30
 • Järkvissle, gamla skolan: 8 september klockan 19.30-20.00
 • Kovland, ICA:  4 maj och 7 september klockan 17.00–17.30
 • Liden, återvinningsstationen: 8 september klockan 18.15-18.45
 • Nedansjö, idrottsplatsen: 5 maj och 9 september klockan 17.00-17.30
 • Pråmviken: 7 maj och 14 september klockan 17.00-17.30
 • Stöde, idrottsplatsen: 9 september klockan 19.30-20.00
 • Sulå, dammen: 4 maj och 7 september klockan 18.15–18.45
 • Sörfors, före detta affären: 10 september klockan 19.30-20.00
 • Sörfors, före detta affären: 6 maj klockan 18.30-19.00
 • Vigge, 3-vägskorsningen: 6 maj och 10 september klockan 17.00-17.30
 • Vikarbodarna: 7 maj och 14 september klockan 18.15-18.45
 • Viskan, centrum: 5 maj och 9 september klockan 18.15-18.45
 • Västanå,  Ortsjö-korsningen: 14 september klockan 19.30-20.00

I hushåll hittar du ofta aerosoler i flaskor för hårspray, sprayfärg och liknande. En helt tom flaska räknas som en metallförpackning. Är den inte helt tom räknas den som farligt avfall.

Vanliga bekämpningsmedel är Myrr, Pyrex eller andra gifter mot insekter eller skadedjur. Bekämpningsmedlen innehåller gifter som måste tas om hand på rätt sätt för att inte skada naturen.

Dessa kemikalier, till exempel glykol eller rengöringsmedel, är farliga för både natur och människa.

Oljefilter används i olika typer av fordon. Oljeresterna i filtret gör att det ska lämnas in som farligt avfall.

Alla färger, oavsett om de är för utom- eller inomhusbruk, innehåller kemikalier som måste lämnas in. Det gäller både vatten- och lösningsmedelsburna färger.

Lösningsmedel är brandfarliga. Hamnar de i naturen eller i restavfallet är brandrisken hög. Exempel på lösningsmedel är thinner, lacknafta, aceton och t-sprit

I gamla hus är asbest ett vanligt isoleringsmaterial. Asbest ska lämnas in väl inplastat så att fibrerna inte kan spridas och andas in. Ska du lämna stora mängder, kontakta alltid kundservice på 020-120 25 00 dagen innan du ska åka. Vi kan endast ta emot stora mängder asbest på Kretsloppsparken, inte på Johannedals eller Svartviks återvinningscentraler. Du behöver själv lossa asbesten och slänga den i containern.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.