Kemikalier

Lämna allt ditt farliga avfall till återvinningscentralen. Exempel på farligt avfall är färg och lösningsmedel men även saker som hårspray och nagellack.

Under insamlingsturen kan du lämna till exempel färg, lösningsmedel, kemikalier och spillolja. Om det du vill lämna inte ligger i sin originalförpackning så märk det med vad det innehåller. Lysrör, glödlampor och batterier kan du också lämna. Elavfall som mikrovågsugnar och datorer lämnar du på en återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen.

 Ort

Plats

Datum 2020

Tid

Kovland ICA 4 maj och 7 september 17.00–17.30
Sulå Dammen 4 maj och 7 september 18.15–18.45
Holm Kyrkan 7 september 19.30-20.00
Indal Idrottsplatsen 8 september 17.00-17.30
Liden Återvinningsstationen 8 september 18.15-18.45
Järkvissle Gamla skolan 8 september 19.30-20.00
Nedansjö Idrottsplatsen 5 maj och 9 september 17.00-17.30
Viskan Centrum 5 maj och 9 september 18.15-18.45
Stöde Idrottsplatsen 9 september 19.30-20.00
Vigge 3-vägskorsningen 6 maj och 10 september 17.00-17.30
Hassel Fd affären 10 september 18.15-18.45
Sörfors Fd affären 6 maj 18.30-19.00
Sörfors Fd affären 10 september 19.30-20.00
Pråmviken 7 maj och 14 september 17.00-17.30
Vikarbodarna 7 maj och 14 september 18.15-18.45
Västanå  Ortsjö-korsningen 14 september 19.30-20.00

I hushåll hittar du ofta aerosoler i flaskor för hårspray, sprayfärg och liknande. En helt tom flaska räknas som en metallförpackning. Är den inte helt tom räknas den som farligt avfall.

Vanliga bekämpningsmedel är Myrr, Pyrex eller andra gifter mot insekter eller skadedjur. Bekämpningsmedlen innehåller gifter som måste tas om hand på rätt sätt för att inte skada naturen.

Dessa kemikalier, till exempel glykol eller rengöringsmedel, är farliga för både natur och människa.

Oljefilter används i olika typer av fordon. Oljeresterna i filtret gör att det ska lämnas in som farligt avfall.

Alla färger, oavsett om de är för utom- eller inomhusbruk, innehåller kemikalier som måste lämnas in. Det gäller både vatten- och lösningsmedelsburna färger.

Lösningsmedel är brandfarliga. Hamnar de i naturen eller i restavfallet är brandrisken hög. Exempel på lösningsmedel är thinner, lacknafta, aceton och t-sprit

I gamla hus är asbest ett vanligt isoleringsmaterial. Asbest ska lämnas in väl förpackat så att fibrerna inte kan spridas och andas in. Asbestmängder så stora att de kräver lossning med maskin (oavsett om du själv eller vår personal ska sköta lossningen) ska föranmälas till kundservice, 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.