Kemikalier

Lämna allt ditt farliga avfall till återvinningscentralen. Exempel på farligt avfall är färg och lösningsmedel men även saker som hårspray och nagellack.

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med så kallade farosymboler och text som informerar om faran. Innan du köper hem en kemisk produkt är det bra att titta efter varnings­märkningen och läsa informationen på produktens förpackning.

Märkning och farosymboler (Kemikalieinspektionens webbplats)

Under insamlingsturen kan du lämna till exempel färg, lösningsmedel, kemikalier och spillolja. Om det du vill lämna inte ligger i sin originalförpackning så märk det med vad det innehåller. Lysrör, glödlampor och batterier kan du också lämna. Elavfall som mikrovågsugnar och datorer lämnar du på en återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen.

 • Kovland, ICA: 3 maj och 6 september 17.00 – 17.30
  Sulå, dammen: 3 maj och 6 september 18.15 – 18.45
  Holm, kyrkan: 6 september 19.30 – 20.00
  Indal, IP: 7 september 17.00 – 17.30
  Liden, återvinningsstationen: 7 september 18.15 – 18.45
  Järkvissle, gamla skolan: 7 september 19.30 – 20.00
  Nedansjö, IP: 4 maj och 8 september 17.00 – 17.30
  Viskan, centrum: 4 maj och 8 september 18.15 – 18.45
  Stöde, IP: 8 september 19.30 – 20.00
  Vigge, 3-vägskorset: 5 maj och 9 september 17.00 – 17.30
  Hassel, före detta affären: 9 september 18.15 – 18.45
  Sörfors, före detta affären: 5 maj 18.30 -19.00
  Sörfors, före detta affären: 9 september 19.30 – 20.00
  Pråmviken: 6 maj och 13 september 17.00 – 17.30
  Vikarbodarna; 6 maj och 13 september 18.15 – 18.45
  Västanå, Ortsjön-korsningen: 13 september 19.30 – 20.00

I hushåll hittar du ofta aerosoler i flaskor för hårspray, sprayfärg och liknande. En helt tom* flaska räknas som en metallförpackning. Är den inte helt tom räknas den som farligt avfall.

*En sprayburk/flaska räknas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Om sprayflaskan är pys-tom kan du sortera den som metallförpackning på en återvinningsstation.

Har förpackningen någon av farosymbolerna dödskalle och/eller död fisk och det finns rester kvar, måste förpackningen lämnas som farligt avfall på en återvinningscentral.

Vanliga bekämpningsmedel är Myrr, Pyrex eller andra gifter mot insekter eller skadedjur. Bekämpningsmedlen innehåller gifter som måste tas om hand på rätt sätt för att inte skada naturen.

Dessa kemikalier, till exempel glykol eller rengöringsmedel, är farliga för både natur och människa.

Oljefilter används i olika typer av fordon. Oljeresterna i filtret gör att det ska lämnas in som farligt avfall.

Alla färger, oavsett om de är för utom- eller inomhusbruk, innehåller kemikalier som måste lämnas in. Det gäller både vatten- och lösningsmedelsburna färger.

Lösningsmedel är brandfarliga. Hamnar de i naturen eller i restavfallet är brandrisken hög. Exempel på lösningsmedel är thinner, lacknafta, aceton och t-sprit

I gamla hus är asbest ett vanligt isoleringsmaterial. Asbest ska lämnas in väl inplastat så att fibrerna inte kan spridas och andas in. Ska du lämna stora mängder, kontakta alltid kundservice på 020-120 25 00 dagen innan du ska åka. Vi kan endast ta emot stora mängder asbest på Kretsloppsparken, inte på Johannedals eller Svartviks återvinningscentraler. Du behöver själv lossa asbesten och slänga den i containern.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.