Kemikalier

Lämna allt ditt farliga avfall till återvinningscentralen. Exempel på farligt avfall är färg och lösningsmedel men även saker som hårspray och nagellack.

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med så kallade farosymboler och text som informerar om faran. Innan du köper hem en kemisk produkt är det bra att titta efter varnings­märkningen och läsa informationen på produktens förpackning.

Märkning och farosymboler  (Kemikalieinspektionen)

Under insamlingsturen kan du lämna till exempel färg, lösningsmedel, kemikalier och spillolja. Om det du vill lämna inte ligger i sin originalförpackning så märk det med vad det innehåller. Lysrör, glödlampor och batterier kan du också lämna. Elavfall som mikrovågsugnar och datorer lämnar du på en återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen.

 • Kovland, ICA: 2 maj och 5 september 17.00 – 17.30
  Sulå, dammen: 2 maj och 5 september 18.15 – 18.45
  Holm, kyrkan: 5 september 19.30 – 20.00
  Indal, IP: 6 september 17.00 – 17.30
  Liden, återvinningsstationen: 6 september 18.15 – 18.45
  Järkvissle, gamla skolan: 6 september 19.30 – 20.00
  Nedansjö, IP: 3 maj och 7 september 17.00 – 17.30
  Viskan, centrum: 3 maj och 7 september 18.15 – 18.45
  Stöde, IP: 7 september 19.30 – 20.00
  Vigge, 3-vägskorset: 4 maj och 8 september 17.00 – 17.30
  Hassel, före detta affären: 8 september 18.15 – 18.45
  Sörfors, före detta affären: 4 maj 18.30 -19.00
  Sörfors, före detta affären: 8 september 19.30 – 20.00
  Pråmviken: 5 maj och 12 september 17.00 – 17.30
  Vikarbodarna; 5 maj och 12 september 18.15 – 18.45
  Västanå, Ortsjön-korsningen: 12 september 19.30 – 20.00

I hushåll hittar du ofta aerosoler i flaskor för hårspray, sprayfärg och liknande. En helt tom* flaska räknas som en metallförpackning. Är den inte helt tom räknas den som farligt avfall.

*En sprayburk/flaska räknas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Om sprayflaskan är pys-tom kan du sortera den som metallförpackning på en återvinningsstation.

Har förpackningen någon av farosymbolerna dödskalle och/eller död fisk och det finns rester kvar, måste förpackningen lämnas som farligt avfall på en återvinningscentral.

Vanliga bekämpningsmedel är Myrr, Pyrex eller andra gifter mot insekter eller skadedjur. Bekämpningsmedlen innehåller gifter som måste tas om hand på rätt sätt för att inte skada naturen.

Dessa kemikalier, till exempel glykol eller rengöringsmedel, är farliga för både natur och människa.

Oljefilter används i olika typer av fordon. Oljeresterna i filtret gör att det ska lämnas in som farligt avfall.

Alla färger, oavsett om de är för utom- eller inomhusbruk, innehåller kemikalier som måste lämnas in. Det gäller både vatten- och lösningsmedelsburna färger.

Hantera färgrester

Lösningsmedel är brandfarliga. Hamnar de i naturen eller i restavfallet är brandrisken hög. Exempel på lösningsmedel är thinner, lacknafta, aceton och t-sprit

Asbest kan finnas i till exempel eternitblomlådor, fönsterbänkar, tak- och väggplattor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix.

Regler för att lämna asbest

 • Du får lämna max 50 kg asbest utan att föranmäla besöket.
 • Ska du lämna mer än 50 kg kan du bara göra det på vardagar. Föranmäl besöket till kundservice, 020-120 25 00, minst en dag innan besöket. Ange då vilket datum och vilken tid du planerar att komma.
 • När du kommer till återvinningscentralen, anmäl direkt till personalen att du vill lämna material som innehåller asbest.
 • Du ska själv lyfta in asbesten i anvisad container.
 • Asbest ska vara förpackad i byggplast eller tjocka plastsäckar (minst 0,2 mm) och varje förpackning får väga max 10 kilo.
 • Förpackningarna ska vara ordentligt förslutna och märkta med ”asbest”.
 • Om förpackningarna inte är tillräckligt förslutna kommer personalen att be dig att åtgärda de eventuella bristerna, för att få lämna materialet på någon av våra återvinningscentraler. Observera att det inte är tillåtet att hålla till på återvinningscentralerna för att förpacka eller åtgärda brister.

Överbliven kosmetika kan du lämna på Åhléns i In:gallerian i centrala Sundsvall eller på Kicks i Birsta. De tar till exempel emot hårspray, nagellack, parfym, gammal mascara och aceton. Man behöver inte handla för att få lämna in kosmetikan och produkterna behöver inte vara köpta hos Åhléns eller Kicks för att man ska få lämna in det.

Precis som förut kan man naturligtvis lämna detta och annat farligt avfall till närmaste återvinningscentral, Johannedal, Svartvik eller Kretsloppsparken.

Exempel på vad du kan lämna in

 • Hårspray
 • Hårfärgningsmedel
 • Remover
 • Aceton
 • Nagellack
 • Spraydeodorant
 • Aftershave
 • Parfym

Annat farligt avfall ska du lämna på en återvinningscentral.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.