För fastighetsägare av flerbostadshus

Regeringen har beslutat att Sveriges kommuner tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll från 1 januari 2024. I Sundsvalls kommun betyder det att MittSverige Vatten och Avfall kommer ha ansvar för insamlingen.

Från årsskiftet är det bara de entreprenörer som är auktoriserade, alltså godkända av MittSverige Vatten och Avfall, som får samla in förpackningar från hushåll. Du kan se alla godkända entreprenörer nedan, vi uppdaterar listan löpande. Du som redan har fastighetsnära insamling eller du som ska införa det behöver kontakta någon av dessa entreprenörer. Varje entreprenör sätter sin egen prislista. Du som fastighetsägare har direktkontakt med entreprenören och du får fakturor direkt från dem. Men tänk på att du kan behöva se över avtalet. Det är frivilligt att införa fastighetsnära insamling fram till 2027 men då blir det obligatoriskt i alla bostäder.

Ett bra tips

När du börjar med fastighetsnära insamling kan du kanske dra ner på antalet tunnor för restavfall eller storleken på tunnan för restavfallet. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00.

Auktoriserade entreprenörer

Här ser du en lista på entreprenörer som är godkända av oss. Om det tillkommer entreprenörer kommer vi att uppdatera listan.

  • Ragn-Sells Recycling AB
  • Stena Recycling AB
  • Sundfrakt AB
  • TIRAB, Timrå Renhållnings AB

Samlokaliserad verksamhet

Samlokaliserade verksamheter kännetecknas av att de är verksamma i ett flerbostadshus och delar avfallskärl med de boende. Dessa verksamheter kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet och använder samma avfallsbehållare som hushållen. Det kan till exempel vara restauranger, frisörer eller mindre butiker.

Om verksamheten har egen avfallshantering och inte delar kärl med de bo­ende räknas de inte som en samlokaliserad verksamhet och ansvarar därmed själva för sin förpackningsinsamling. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren.

Handbok för avfallsutrymmen

Avfall Sveriges uppdaterade ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller lagkrav, anvisningar och råd för bland annat transport, förvaring, arbetsmiljö och trivsel. Du får också veta mer om insamlingsteknik, fordon och behållare för avfallet. Innehållet är utformat med hänsyn till chaufförernas arbetsmiljö men även trivsel och tillgänglighet för dem som ska lämna avfall.
Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige 

Ny rapport: (2023:11)

Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus.
Rapporten ”Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus”, Avfall Sverige

Sverige sorterar

På webbplatsen Sverige sorterar kan man ladda ner material och hitta goda råd kring sortering av olika typer av avfall.
Sverige sorterar

Vanliga frågor och svar

Fyrfackskärlen är inte dimensionerade för flera hushåll vilket betyder att flerbostadshus behöver andra lösningar. Exempelvis soprum, underjordsbehållare eller en specifik plats för kärl utomhus. Det är fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla utrymme för avfallshanteringen redan idag och det gäller även med det nya systemet.

1 januari 2024, när kommunen får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter, kommer det att vara frivilligt. 2027 blir det obligatoriskt att ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Även matavfallssortering blir obligatoriskt för flerbostadshus och verksamheter 2025. Läs gärna mer i handboken för avfallsutrymmen, Avfall Sverige.

När fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatoriskt år 2027, går det inte längre för fastighetsägare att avstå från att ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Kommunen kan inte ställa krav på att fastighetsägaren ska anordna avfallsutrymmen för förpackningsavfall. Men utsorteringskravet är tvingande och det är därför upp till fastighetsägaren hur det ska verkställas. Fastighetsägarens ansvar:
  • Att inrätta och anpassa utrymmen för källsortering.
  • Att sorteringen sker enligt nationell lagstiftning och kommunens avfallsföreskrifter.
  • Att informera boende och verksamma inom fastigheten.
Läs gärna mer i handboken för avfallsutrymmen, Avfall Sverige    

Från den 1 januari 2027 behöver det finnas ett lämpligt utrymme där hushållen kan sortera och lämna sitt avfall. Du som fastighetsägare eller ansvarig för en bostadsrättsförening kan behöva se till att det anläggs ett nytt sådant utrymme, eller anpassa befintligt soprum eller miljörum. För att det ska fungera bra både för de boende och för de som kommer att hämta avfallet, måste lagstiftning, vägledningar och råd för detta följas. Lokala föreskrifter Sundsvalls kommun Förpackningsinsamling, Fastighetsägarna Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige Boverkets byggregler, Boverket

  • Från 1 januari 2024 får du som är fastighetsägare bara välja någon av de entreprenör som är auktoriserad, alltså godkända av MittSverige Vatten och Avfall.
  • Om du redan har ett avtal med en entreprenör som är godkänd kan du fortsätta att anlita dem. Dock kan du behöva se över avtalet. Kontakta din entreprenör för att höra vad som gäller i just ditt fall.
  • Om entreprenören inte är godkänd, behöver du säga upp avtalet och istället anlita en godkänd entreprenör. En entreprenör som samlar in förpackningsavfall utan att vara godkänd bryter mot Miljöbalken, vilket är straffsanktionerat.

Fastighetsägare som idag saknar insamling av förpackningar vid sitt flerbostadshus behöver förbereda för att planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas) och gärna också för returpapper. Fastighetsnära insamling blir obligatoriskt från år 2027.

Kravet på att sortera förpackningsavfall gäller sedan år 1994 när producentansvaret infördes. Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall blir obligatoriskt från och med år 2027 men många har redan idag fastighetsnära insamling.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.