Allmänna handlingar och diarium

Genom offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter som finns hos kommunen och hos kommunala bolag som MittSverige Vatten & Avfall.

All skriftlig information till och från kommunen blir vanligtvis till allmänna handlingar. Vissa handlingar finns förvarade i vårt diarium medan andra handlingar hålls ordnade på annat sätt.

Information om offentlighetsprincipen på Regeringens webbplats
Taxor för beställningar av kopior av allmänna handlingar från MittSverige Vatten & Avfall (pdf)

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.