Allmänna handlingar och diarium

Genom offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter som finns hos kommunen och hos kommunala bolag som vårt.

Offentlighetsprincipen har funnits ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Diarium

All skriftlig information till och från kommunen blir vanligtvis till allmänna handlingar. Vissa handlingar finns förvarade i vårt diarium medan andra handlingar hålls ordnade på annat sätt.

Offentlighetsprincipen (Regeringen)
Taxor för kopior av allmänna handlingar för MittSverige Vatten och Avfall (pdf)

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.