Personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Läs mer om vilka personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte och vilka rättigheter du har.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster du använder. Personuppgifterna delas med de personuppgiftsbiträden vi använder samt vår tillsynsmyndighet.

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), Artikel 6.1e (Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse). Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Förutom de uppgifter vi inhämtar från dig själv kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). Om du till exempel köper en fastighet kan det vara från den tidigare fastighetsägaren. Kompletteringar kan hämtas från offentliga register som folkbokföringsregistret och fastighetsregistret.

Vi kan komma att samla in personuppgifter för att kunna fullfölja en förfrågan från dig. När du blir VA-kund eller anmäler intresse för att ansluta din fastighet till vatten och/eller avlopp samlar vi in personuppgifter som kontaktuppgifter, fastighets- och anläggningsuppgifter samt avvikelser och reklamationer. Vi begär också regelbundet in uppgifter om din vattenförbrukning.

Vi kan komma att samla in personuppgifter för att kunna fullfölja en förfrågan från dig. När du blir kund gällande våra avfallstjänster samlar vi in personuppgifter som kontaktuppgifter, fastighets- och anläggningsuppgifter,  avfallsvikt och tömningsfrekvens. Uppgifter om reklamationer, till exempel om du inte fått dina sopor hämtade, eller avvikelser, till exempel felsorterat matavfall, kan senare behandlas.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan bland annat beställa hem ett registerutdrag där du kan se alla personuppgifter vi har om dig. Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Hör av dig till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

MittSverige Vatten & Avfall AB, org.nr: 556661-8756 , med adressen Box 189, 851 03 Sundsvall, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.  Om du har frågor om dataskydd, kan du antingen skicka e-post till MittSverige Vatten & Avfalls dataskyddssamordnare eller Sundsvalls kommuns dataskyddsombud.

dataskyddssamordnare@msva.se
dataskyddsombud@sundsvall.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Matts Boman Dataskyddsombud

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.