Pågående arbeten

Ofta är vårt arbete planerat, men ibland måste vi rycka ut akut. Läs mer om var vi jobbar just nu och hur våra arbeten påverkar dig.

23 vattentäkter, 335 mil vatten- och avloppsledningar och 46 avloppsreningsanläggningar kräver ständig tillsyn för att fungera. Vårt arbete leder ibland till kortare och längre leveransavbrott, tryckförändringar, missfärgat vatten och begränsad framkomlighet.

För mer information, ring vår felanmälan för vatten och avlopp på 020-120 25 10 eller e-posta kundservice@msva.se

Lista över planerade arbeten

Arbetena presenteras områdesvis i Sundsvall, Timrå och Nordanstig.

Akuta arbeten

Oplanerade och akuta arbeten uppstår i samband med till exempel läckor och driftstopp. Under Driftstörningar på startsidan kan du läsa om de akuta arbeten som påverkar vattenleveranser och framkomlighet.

Informationen uppdateras regelbundet måndag-fredag, klockan 07.00 till 16.00. Efter klockan 16.00 och under helger, ring felanmälan för information, 020-120 25 10.

Återställningsarbeten

När vi har grävt färdigt försöker vi alltid återställa marken så snabbt som möjligt. Ibland tar det längre tid än vi skulle vilja. Det beror ofta på att marken måste sätta sig innan vi kan lägga ny asfalt. På vintern måste vi ofta vänta tills tjälen har gått ur marken.

När vi återställer gator och vägar efter våra arbeten följer vi Sundsvalls och Timrå kommuners grävningsbestämmelser,

Har du frågor? Kontakta felanmälan på 020-120 25 10 eller e-posta kundservice@msva.se

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.