Fin kvalitet på vattnet

Vattnet från Grönsta vattentäkt strax utanför Sundsvall är klassat som naturligt mineralvatten. Vi är ensam i Sverige om att en hel vattentäkt klassats och att ett så fint vatten används till allmän vattenförsörjning.

Om det inte är bubblorna du är ute efter så får du ett minst lika fint vatten i din kran, som det du köper på flaska. Att vi har ett riktigt bra vatten bekräftar Livsmedelsverkets tydliga och hårda krav på ett naturligt klassat mineralvatten. Det finns bara 13 vatten med den klassningen i hela Sverige. Vårt vatten kommer från underjordiska vattentäkter med stabil och riktigt bra kvalitet. Den fina smaken och det balanserade innehållet av mineraler är skapat helt av naturen och gör att vi inte behöver behandla det vatten vi tar upp.

Sundsvall och Timrå har en unik natur som ger massor av naturligt rent grundvatten via Indalsälvens och Ljungans stora flöden. Det renas effektivt genom grusåsar så som det har gjort sedan istiden. Vi kan sedan skicka det direkt till din vattenkran i vårt ledningsnät utan att gå via något vattenverk i ordets rätta bemärkelse.

Vattnet i Nordanstig är ett grundvatten, precis som vattnet i Timrå och Sundsvall. Vi pumpar upp det ur brunnar i grusåsar eller från sprickor i berg, där det naturligt bildas grundvatten från nederbörd.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.