Vattenskyddsområden

Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Vattentäkter för dricksvatten skyddas av vattenskyddsområden. Syftet med dessa är att skydda vattnet på kort och lång sikt.

Våra vattenskyddsområden

I MittSverige Vatten & Avfalls kommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig, har vi sammanlagt 23 grundvattentäkter som försörjer totalt cirka 126 000 personer.

Syftet med ett vattenskyddsområde är att säkra våra vattentillgångar från föroreningar för oss och för kommande generationer. Föreskrifter för vattenskyddsområden anpassas till varje enskilt område och dess behov, som risker och grundvattenbildning.

Vattenskyddsområde är ett sätt att skydda vårt dricksvatten men det krävs mycket annat också. Vi alla som värnar om vår miljö och dricksvattnet måste tänka på vad vi lämnar för avtryck i naturen. Allt från att tänka på vad vi spolar ner i toaletten till hur vi påverkar klimatet och den globala uppvärmningen. Det har betydelse för hur vårt dricksvatten påverkas idag och i framtiden.

Några saker att tänka på

  • Använd inte bekämpningsmedel som innehåller gifter eller kemikalier som kan förorena grundvattnet. Använd ättika istället.
  • Överdosera inte växtnäring i trädgården.
  • Om du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.
  • Tvätta inte bilen hemma. Om du står på gräsmattan kan du förorena grundvattnet och står du på uppfarten/vägen förorenar du närmaste vattendrag. Tvätta istället bilen i en biltvätt som har rening eller i en gör-det-själv hall med oljeavskiljare.
  • Använd inte salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern. Sand är ett bättre alternativ.
  • Spola inte ner sånt som inte ska vara i avloppet och häll inte ut kemikalier i avloppet. Skölj till exempel inte ur målarpenslar.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.