Vattenskyddsområden

Tillgången och kvaliteten på dricksvatten är mycket viktigt för samhället och den enskilde. Källan till det vatten vi dricker kommer från så kallade vattentäkter. Vattentäkter kan vara från ytvatten eller grundvatten och skyddas ofta av vattenskyddsområden. Syftet med vattenskyddsområdena är att skydda vattnet på kort och lång sikt.

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område där det finns restriktioner för olika verksamheter och åtgärder. Vattenskyddsområdet består ofta av olika zoner där det kan variera vilka restriktioner, så kallade föreskrifter, som gäller. Föreskrifter är lagstadgade vilket betyder att man kan bli åtalad om man bryter mot föreskrifterna. Nedanför kan du läsa mer om skyddsområden och under rubriken ”Några saker att tänka på” finns exempel på vad föreskrifter kan innehålla.

Våra vattenskyddsområden

I MittSverige Vatten & Avfalls kommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig, har vi 23 grundvattentäkter som förser totalt cirka 126 000 personer med dricksvatten. Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattnet från föroreningar för oss och för kommande generationer. Föreskrifter för vattenskyddsområden anpassas till varje enskilt område och dess behov.

Vattenskyddsområde är bara ett sätt att skydda vårt dricksvatten men det krävs mycket annat också. Vi alla som värnar om vår miljö och dricksvattnet måste tänka på vad vi lämnar för avtryck i naturen. Allt från att tänka på vad vi spolar ner i toaletten till hur vi påverkar klimatet och den globala uppvärmningen. Det har betydelse för hur vårt dricksvatten påverkas idag och i framtiden.

Några saker att tänka på

  • Använd inte bekämpningsmedel som innehåller gifter eller kemikalier som kan förorena grundvattnet. Använd ättika istället.
  • Överdosera inte växtnäring i trädgården.
  • Om du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.
  • Tvätta inte bilen hemma. Om du står på gräsmattan kan du förorena grundvattnet och står du på uppfarten/vägen förorenar du närmaste vattendrag. Tvätta istället bilen i en biltvätt som har rening eller i en gör-det-själv hall med oljeavskiljare.
  • Använd inte salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern. Sand är ett bättre alternativ.
  • Spola inte ner sånt som inte ska vara i avloppet och häll inte ut kemikalier i avloppet. Skölj till exempel inte ur målarpenslar.

Om Vattenskyddsområden på SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) webbplats.
Havs- och vattenmyndigheten: Beslut om vattenskyddsområden. Här hittar du också dokumentet Handbok för vattenskyddsområde.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.