Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område runt en vattentäkt. Området upprättas av länsstyrelsen eller kommunen. De bestämmer också vilka regler, så kallade föreskrifter, som gäller för alla som bor eller verkar inom området. Syftet med att ha ett vattenskyddsområde runt en vattentäkt är att skydda vårt dricksvatten, samt bevara kvaliteten på kort och lång sikt.

Vattenskyddsområdet består ofta av olika skyddszoner där det kan variera vilka föreskrifter som gäller för olika verksamheter. Enligt föreskrifterna kan du behöva anmäla eller söka tillstånd hos miljökontoret i din kommun, eller hos länsstyrelsen för vissa aktiviteter och åtgärder inom vattenskyddsområdet.

Om du till exempel tänker borra efter bergvärme, eller hantera olja och andra petroleumprodukter i större mängd ska du kontakta miljökontoret. Finns det miljöfarlig verksamheter inom området, omfattas även de av föreskrifterna. Den som bryter mot föreskrifterna kan behöva göra åtgärder och kan även bli åtalad.

Om du lägger märke till något som skulle kunna påverka vattentäkten negativt, till exempel ett misstänkt utsläpp av olja eller kemikalier, ring vår felanmälan, 020-120 25 10 eller kontakta miljökontoret.

Vattenskyddsområden i Sundsvall, Timrå och Nordanstig

I MittSverige Vatten och Avfalls kommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig, har vi 23 grundvattentäkter som förser totalt cirka 126 000 personer med dricksvatten. Alla våra vattentäkter har inte vattenskyddsområden, men de flesta. Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattnet från föroreningar för oss och för kommande generationer. Föreskrifter för vattenskyddsområden anpassas till varje enskilt område och dess behov.

Vattenskyddsområde är bara ett sätt att skydda vårt dricksvatten men det krävs mycket annat också. Vi alla som värnar om vår miljö och dricksvattnet måste tänka på vad vi lämnar för avtryck i naturen. Allt från att tänka på vad vi spolar ner i toaletten till hur vi påverkar klimatet och den globala uppvärmningen. Det har betydelse för hur vårt dricksvatten påverkas idag och i framtiden.

Några saker att tänka på

  • Använd inte bekämpningsmedel som innehåller gifter eller kemikalier som kan förorena grundvattnet. Använd ättika istället.
  • Överdosera inte växtnäring i trädgården.
  • Om du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.
  • Tvätta inte bilen hemma. Om du står på gräsmattan kan du förorena grundvattnet och står du på uppfarten/vägen förorenar du närmaste vattendrag. Tvätta istället bilen i en biltvätt som har rening eller i en gör-det-själv hall med oljeavskiljare.
  • Använd inte salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern. Sand är ett bättre alternativ.
  • Spola inte ner sånt som inte ska vara i avloppet och häll inte ut kemikalier i avloppet. Skölj till exempel inte ur målarpenslar.

Vattenskyddsområden (Sveriges geologiska undersökning)

Beslut om vattenskyddsområden (Havs- och vattenmyndigheten )
Här hittar du också dokumentet Handbok för vattenskyddsområde.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.