Kommunalt avfall från verksamhet

Kommunalt avfall är det som tidigare kallades hushållsavfall. Det är avfall från privatpersoner men också liknande avfall från till exempel kontor, restauranger och skolor.

Exempel på kommunalt avfall från företag är rester från personalmatsalar och städsopor. Matavfall sorteras för sig och det som blir kvar är restavfall och ska läggas i den gröna tunnan.

Exempel: Servetter, disktrasor, blöjor och kuvert.

Restavfall tillhör det kommunala monopolet. Det betyder att det bara är kommunens entreprenör som får hämta det. Det måste finnas ett abonnemang för hämtning av restavfall och det är fastighetsägaren, inte hyresgästen, som måste ha ett abonnemang.

Fett från fettavskiljare i en restaurang eller storkök räknas som kommunalt avfall och ska därför hämtas av kommunens entreprenör.

Exempel: Kaffesump, tepåsar, frukt, matrester.

Matavfallet är en viktig resurs. Istället för att bränna upp det kan det rötas och bli till biogas. Bra för miljön! Och för plånboken: den som sorterar ut sitt matavfall från vanliga sopor får rabatt på sophämtningen. Här i Sundsvall är det frivilligt att sortera matavfall, det väljer fastighetsägaren. Om fastigheten inte har matavfallssortering slänger ni matavfallet som restavfall.

Matavfallssortering i verksamheter

Det är inte alltid så lätt att veta vad som menas med kommunalt avfall. Läs mer om begreppet på Avfalls Sveriges webbplats.

Innebörden av begreppet kommunalt avfall

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.