Kommunalt avfall från verksamheter

Här kan du läsa om kommunalt avfall och vad som ingår i det kommunala monopolet.

Kommunalt avfall är enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, samt uttjänta bilar, omfattas inte av begreppet kommunalt avfall.

Exempel på kommunalt avfall från företag är rester från personalmatsalar och städsopor. Matavfall sorteras för sig och det som blir kvar är restavfall och ska läggas i den gröna tunnan.

Det är inte alltid så lätt att veta vad som menas med kommunalt avfall. Läs mer om begreppet på Avfalls Sveriges webbplats. Innebörden av begreppet kommunalt avfall

Fett från fettavskiljare

Fett från fettavskiljare i en restaurang eller storkök räknas som kommunalt avfall och ska därför hämtas av kommunens entreprenör.

Matavfall

Exempel: Kaffesump, tepåsar, frukt, matrester.

Matavfallet är en viktig resurs. Istället för att bränna upp det kan det rötas och bli till biogas. Bra för miljön! Och för plånboken: matavfallet som ni slänger i bruna tunnan kostar inget att få hämtat. Här i Sundsvall är det frivilligt att sortera matavfall, det väljer fastighetsägaren. Om fastigheten inte har matavfallssortering slänger ni matavfallet som restavfall.

Matavfallssortering i verksamheter

Restavfall

Exempel: Servetter, disktrasor och kuvert.

Restavfall tillhör det kommunala monopolet. Det betyder att det bara är kommunens entreprenör som får hämta det. Det måste finnas ett abonnemang för hämtning av restavfall och det är fastighetsägaren, inte hyresgästen, som måste ha ett abonnemang.

Returpapper

Returpapper är kommunalt ansvar från 1 januari 2022. Det har tidigare ingått i förpackningsinsamlingen under producentansvaret. Detta innebär att det blir MittSverige Vatten och Avfalls ansvar att ta hand om returpapper i Sundsvalls kommun.

Äger du ett flerfamiljshus eller har en verksamhet kan du välja vilken auktoriserad insamlare som ska hämta ert returpapper.

Lista över auktoriserade insamlare av returpapper

  • PreZero Recycling AB
  • Ragn-Sells AB
  • Stena Recycling AB
  • Tirab AB

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.