Bygga nytt, om eller till

Det finns en hel del saker att tänka på vad gäller vatten, avlopp och avfall när du ska bygga nytt, om eller till.

Kommunalt vatten och avlopp

När du bygger en helt ny fastighet kostar en VA-anslutning olika mycket beroende på bland annat hur stor tomten är och hur många lägenheter som finns i fastigheten. Du betalar lägenhetsavgift för alla typer av bostadsfastigheter, men även för verksamheter och industrier. För de senare pratar man då om bruttototalarea, BTA, och varje påbörjad 140 m² räknas som en lägenhet.

Så ansluter du din fastighet till VA

Hämtning av hushållssopor

Det är viktigt att tänka på avfallshanteringen redan innan fastigheten är klar. Dina sopor hämtas i normalfallet vid fastighetsgränsen, eller vid närmast farbara väg. Det är viktigt att tänka på en del saker för att sopbilen ska kunna ta sig fram. Till exempel att vägen måste kunna bära en stor, tung sopbil och att det behöver finnas någonstans där sopbilen kan vända.

Saker att tänka på för att sophämtningen ska fungera 

Eget avlopp

Vi tömmer enskilda avloppsanläggningar. Slambrunnar töms efter en turlista, oftast en gång per år, men det kan variera, beroende på hur mycket brunnen används.

Läs mer om eget avlopp

Om du till exempel bygger fler lägenheter i en fastighet, även i en villa, ändras dina avgifter. Det kan också betyda att du behöver fler soptunnor. Kontakta alltid vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00 om du planerar att bygga om eller till.

Om du styckar av en fastighet så ligger VA-anslutningen juridiskt sett kvar på ursprungsfastigheten. Den avstyckade fastigheten har ingen nyttjanderätt av vatten- och avloppsanslutningen utan måste beställa en ny anslutning mot en anslutningskostnad.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.