Bygga nytt eller bygga om

Det finns en hel del saker att tänka på vad gäller vatten, avlopp och avfall när du ska bygga nytt eller bygga om. Här kan du läsa om det.

Kommunalt vatten och avlopp

När du bygger en helt ny fastighet kostar en VA-anslutning olika mycket beroende på bland annat hur stor tomten är. Men även hur många lägenheter som finns i fastigheten. Bruttototalarea, BTA, och varje påbörjad 140 m² räknas som en lägenhet. Du betalar lägenhetsavgift för alla typer av bostadsfastigheter, men även för verksamheter och industrier.

Så ansluter du din fastighet till VA

Hämtning av restavfall och matavfall

Det är viktigt att tänka på avfallshanteringen redan innan fastigheten är klar. För att beställa en soptunna för restavfall, alltså hushållssopor kontaktar du oss på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00.

Börja gärna också sortera matavfall. Beställ en brun soptunna enkelt och lätt genom vår e-tjänst.

Beställ brun soptunna för att sortera matavfall

Det går även bra att kontakta oss på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00 om du vill beställa en soptunna för matavfall.

Saker att tänka på för att sophämtningen ska fungera 

Eget avlopp

Vi tömmer enskilda avloppsanläggningar.  Slambrunnar och minireningsverk töms efter en turlista. Vid tömning av tank använd gärna vår e-tjänst.

Beställ slamtjänst

Det går även bra att kontakta oss på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00.

Läs mer om eget avlopp

Om du till exempel bygger fler lägenheter i en fastighet, även i en villa, ändras dina avgifter. Det kan också betyda att du behöver fler soptunnor. Kontakta alltid vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00 om du planerar att bygga om.

Om du styckar av en fastighet så ligger VA-anslutningen juridiskt sett kvar på ursprungsfastigheten. Den avstyckade fastigheten har ingen nyttjanderätt av vatten- och avloppsanslutningen utan måste beställa en ny anslutning mot en anslutningskostnad.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.